BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

W czasie Świąt Wielkanocnych 2021 we wszystkich diecezjach w Polsce wydano dyspensę, zgodnie z którą wierni nieuczestniczący w nabożeństwach nie będą mieć grzechu ciężkiego.

Konferencja Episkopatu Polski podobnie jak w ubiegłym roku zachęca do tego, by z powodu epidemii SARS-CoV-2 ograniczyć się do zastąpienia tradycyjnego święcenia pokarmów w kościołach błogosławieństwem, które tuż przed posiłkiem w Niedzielę Wielkanocną może dokonać ojciec rodziny lub inna osoba (np. najstarsza wiekiem).

Oto treść modlitwy, jaką należy wtedy wypowiedzieć nad stołem przykrytym białym obrusem i udekorowanym bukszpanem, na którym oprócz święconki koniecznie powinna się znaleźć zapalona świeca (przypominająca paschał symbolizujący zmartwychwstanie Chrystusa).

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW PRZED WIELKANOCNYM POSIŁKIEM

Po zgromadzeniu się przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:  
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy żegnają się i odpowiadają:
Amen.

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Ojciec rodziny bądź przewodniczący może skierować do zgromadzonych słowa przygotowujące do błogosławieństwa:
Przeżywając radosny czas zmartwychwstania naszego Zbawiciela, gromadzimy się przy świątecznym stole. W tym szczególnym czasie, kiedy nie mamy pełnej możliwości wyrażania naszej radości publicznie w świątyniach, gromadzimy się w kościele domowym.
Od wieków Uroczystość Zmartwychwstania związana jest ze wspólnym, świątecznym posiłkiem. Dlatego przygotowaliśmy do błogosławieństwa pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie. Prośmy Chrystusa aby obdarzył nasze serca wzajemną życzliwością.

Ojciec rodziny lub ktoś z obecnych odczytuje tekst Pisma świętego.
Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. (Mt 6, 31ab.32b-33).
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”

Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada zachętę do wspólnej modlitwy:
W czasie kiedy jest nam dane gromadzić się na wspólny posiłek wielu naszych bliźnich przeżywa cierpienia związane z epidemią, jaka nas dotyka. Wielu utraciło swoich bliskich. Nie każdy może zasiąść z bliskimi do stołu, tak jak my – pozostają na służbie dla innych. Ich wszystkich polećmy Bogu we wspólnej modlitwie.

Wszyscy wypowiadają modlitwę: Ojcze nasz…

Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada słowa modlitwy błogosławieństwa:
            Panie Jezu, ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś Apostołom przygotować wieczerzę, w dniu Zmartwychwstania zasiadłeś do stołu ze swoimi uczniami. Prosimy Cię pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność wśród podczas wielkanocnego posiłku.
            Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie na pustkowiu.
            Baranku Boży, ty obmyłeś świat z grzechu, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.
            Chryste, nasze Życie i Zmartwychwstanie, pobłogosław + te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli się także dzielić wzajemną radością z tego, że jesteś z nami. Otwórz nasze oczy i serca na potrzebujących, cierpiących z powodu panującej epidemii i tych, którzy naśladując Ciebie, służącego potrzebującym, walczą o zdrowie i życie innych. Pozwól nam wszystkim dojść do wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.