Uroczystość I Komunii świętej dzieci klas trzecich
w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu w 2020 r.

30.05. 2020 r., sobota, godzina 12: Szkoła Podstawowa Nr 2

6.06. 2020 r., sobota, godzina 12:  Szkoła Podstawowa Nr 15 – klasy 3A i 3C

13.06. 2020 r., sobota, godzina 12: Szkoła Podstawowa Nr 15 – klasa 3B  i pozostałe dzieci z terenu parafii, uczęszczające do innych szkół nieujętych w tym zestawieniu.

20.06. 2020 r., sobota, godzina 12: Szkoła Podstawowa Nr 1

27.06. 2020 r., sobota, godzina 12: Szkoła Podstawowa Nr 3

Uwagi:
W czwartek poprzedzający uroczystość próba dla dzieci o godzinie 16:00.
W piątek poprzedzający uroczystość Spowiedź święta o godzinie 16:30.