Jubileusz 100-lecia chóru „Dzwon” przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Chór „DZWON” działający przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu powstał 11.09.1923 r. z inicjatywy ks. Jana Klundera z udziałem 36 członków. Dyrygentem zostaje p. Stanisław Smoczyński.

W 1927 roku chór funduje sobie sztandar, a w 1933 roku na 10-lecie istnienia zostaje odsłonięta tablica pamiątkowa. Chór liczy wówczas 78 członków. Działalność chóru przerywa wybuch II wojny światowej.

Po wojnie w 1945 roku chór zostaje reaktywowany z 17 przedwojennymi członkami. Dyrygentem do powrotu z Francji p. Stanisława Smoczyńskiego zostaje p. Zygmunt Wysogrodzki. W 1949 roku wskutek szykan ze strony Urzędu Bezpieczeństwa chór zostaje rozwiązany. Nieoficjalnie jednak istnieje nadal, ograniczając swoją działalność do murów kościoła.

W końcu lat osiemdziesiątych chór odradza się na nowo głównie dzięki ks. Joachimowi Parszykowi, który po śmierci p. Stanisława Smoczyńskiego przejmuje nad nim opiekę. W latach 1984-86 dyrygentem chóru jest p. Sławomir Dudalski, a po nim od roku 1987 p. Feliks Szałkowski. W tym czasie chór śpiewa podczas mszy świętych w swojej i innych parafiach w Grudziądzu i poza nim. Daje koncerty charytatywne wraz z orkiestrą dętą, śpiewa w Domach Pomocy Społecznej, w Gdańsku podczas Mszy świętej radiowej dla ludzi morza, a także w Gdańsku (12.06.1987 r.) i Toruniu (7.06.1999 r.) podczas pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce.

W 1989 roku chór koncertuje w Holandii, gdzie nawiązuje znajomość z chórem „EXCELIOR” z miejscowości Dirksland. Chór ten zostaje zaproszony do Grudziądza w 1993 roku podczas obchodów 70-lecia istnienia chóru „DZWON”. W ramach rewizyty nasz chór wraz z ówczesnym opiekunem, ks. Henrykiem Fetke, jedzie do Holandii na obchody 90-lecia istnienia „EXCELIORA”. Od Holendrów nasza parafia otrzymuje piękny dar w postaci organów.

W 1991 roku chór przeżywa poświęcenie nowego sztandaru. W latach 1995-1999 chór bierze udział w przeglądach chórów w Koronowie, Nowem, Skarlinie, Mniszku, Łasinie oraz jest zapraszany na odpusty parafialne w Mokrem, Wąbrzeźnie i Raciążu. Występuje także podczas Mszy świętej transmitowanej przez TV Bydgoszcz.

Wspomnienie jubileuszu 70-lecia chóru. W pierwszym rzędzie od lewej: dyrygent – p. Feliks Szałkowski,
ks. proboszcz Klemens Baumgart, ówczesny opiekun chóru – ks. Henryk Fetke (fot. G. Szukay).

20.09.1998 r. chór obchodzi bardzo uroczyście kolejny jubileusz 75-lecie istnienia, a w maju 1999 roku bierze udział w Festiwalu Diecezjalnym w Toruniu.

18.06.2000 r. w związku z Wielkim Jubileuszem Zbawienia roku 2000 chór „DZWON” bierze udział w Jubileuszu Chórów Kościelnych w Konkatedrze pw. Trójcy Przenajświętszej w Chełmży, a 14.09.2000 r. wkracza w nowe tysiąclecie przechodząc przez symboliczną bramę.

W latach 2001-2009 chór śpiewa podczas festynów parafialnych, mszy jubileuszowych i prymicji, podczas poświęcenia Bursy Szkolnej „Caritas”, transmisji Mszy świętej z naszego kościoła dla TV Polonia, podczas Mszy świętej dla Kombatantów Sił Zbrojnych na Zachodzie upamiętniającej 59 rocznicę bitwy o Monte Casino, peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego, a także kolęduje w Zakładzie Karnym i Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu. W tym okresie dyrygentami są p. Krzysztof Domeracki do 2004 roku i p. Janusz Mossakowski do roku 2019.

Od roku 2010 przez kolejne lata chór „DZWON” przechodzi poważny kryzys personalny i organizacyjny. Umierają kolejni członkowie i coraz trudniej o nowy nabór. Chór rzadziej występuje i nie udziela się już tak aktywnie, jak wcześniej. Jednak w miarę swoich możliwości stara się uczestniczyć w najważniejszych wydarzeniach parafialnych np. obchodach 100-lecia istnienia naszej parafii w 2016 roku.

Po odejściu z parafii p. Janusza Mossakowskiego organistą i dyrygentem chóru zostaje p. Artur Osiński, który prowadzi go do dnia dzisiejszego. Obecnie chór liczy 21 członków. Nadal uświetnia swoim śpiewem wszystkie uroczystości parafialne.

10.04.2022 r. chór „Dzwon” roku wystąpił w Wielkopostnym Koncercie dla Ukrainy wyrażając tym samym solidarność z narodem ukraińskim ogarniętym wojną.

W dniach 27-28.07.2022 r. przedstawiciele chóru wraz z obecnym ks. proboszczem Grzegorzem Pszenicznym udali się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, skąd przywieźli dla naszej parafii relikwie Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej.

Chórzyści starają się również podnosić swoje umiejętności w zakresie śpiewu, dlatego w dniach 25-27.11.2022 r. uczestniczyli w warsztatach muzycznych prowadzonych przez znanego kompozytora i dyrygenta – p. Pawła Bębenka.

Chór obecnie. Występ chóru w kościele parafialnym w dniu 4 czerwca 2023 r. (fot. G. Szukay).

14.09.2023 r. najstarszy grudziądzki chór „DZWON obchodzi Jubileusz 100-lecia istnienia. Z tej okazji parafianie sfinansowali stroje dla chórzystów, a członkowie chóru ufundowali tablicę pamiątkową, która została umieszczona na ścianie kościoła.

Cotygodniowe próby chóru odbywają się w każdą środę po wieczornej mszy św. o godz. 18.

Serdecznie zapraszamy nowych członków do współtworzenia tego pięknego dzieła, jakim jest śpiew na chwałę Pana!