OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE
nowsze

III Niedziela zwykła – 22.01.2023
Niedziela Słowa Bożego

1/ „Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca”. Weź sobie bracie i siostro te słowa do serca, byś żył długo i szczęśliwie na ziemi i osiągnął niebo.

2/ Dziś po Mszy św. o godz. 11.00 w salce pod zakrystią odbędzie się spotkanie dla rodziców, którzy pragną modlić się wspólnotowo w Róży Różańcowej za swoje dzieci. Zapraszamy serdecznie kolejne osoby.

3/ Trwają wizyty duszpasterskie. Wyrażamy radość, że pragniecie przyjąć Boże błogosławieństwo z naszych rąk. Przypominamy, że odwiedzimy tylko te rodziny, które wcześniej zgłosiły chęć przyjęcia Kolędy. Kolędę w dni powszednie rozpoczynamy o godz. 16.00, a w soboty i niedziele o godz. 14.00.

4/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w Kaplicy Miłosierdzia.

5/ W środę o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Przypominamy, że ofiary zbierane w środę są przeznaczone na kwiaty do kościoła. Bóg zapłać za dar serca.

6/ W środę 25 stycznia przypada święto Nawrócenia św. Pawła. Na Mszy św. o godz. 18.00 katecheza formacyjna dla Żywego Różańca, a po Mszy św. wymiana tajemnic.

7/ W czwartek o godz. 13.30 kolejna lekcja języka angielskiego dla seniorów, a o godz. 18.45 kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego, na które szczególnie zaprosił dziś ks. Jan w Słowie Bożym.

8/ W piątek o godz.  19.00 kolejne spotkanie grupy młodzieżowej.

9/ Zapraszamy dzieci do udziału w nabożeństwach przy żłóbku w niedziele o godz. 10.45. Prosimy dzieci o przygotowanie wierszy, pastorałek i kolęd. Przypominamy, że ofiary składane do aniołka są darem na cele misyjne. Bóg zapłać!

10/ Na stoliku wyłożone są wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

11/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych jako źródła prawdy.

12/ Anonimowym ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za dodatkowe ofiary na potrzeby parafii. Bóg zapłać za dar serca.

13/ W przyszłą niedzielę nasza kolekta gospodarcza – na prośbę osób, które nie przyjmowały kolędy, a pragną wesprzeć wspólnotę parafialną. Bóg zapłać za poczucie odpowiedzialności i solidarności. W przyszłą niedzielę w ramach kazania podsumowanie minionego roku i dotychczasowej kolędy.

14/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+ Zofię Groszewską.
Rodzinie zmarłej składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ją Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE
starsze

II Niedziela zwykła – 15.01.2023

1/ Serdeczne Bóg zapłać za złożone dziś ofiary na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu. Przypominamy, że klerycy z moderatorami modlą się w każdą środę za wszystkich ofiarodawców.

2/ Zgodnie z zapowiedzią dziś o godz. 16.30 Msza św. i spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

3/ W dniach 18 – 25 stycznia będziemy przeżywać Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

4/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w Kaplicy Miłosierdzia.

5/ W środę o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, aby podziękować i wyprosić potrzebne łaski.

6/ W czwartek o godz. 13.30 kolejna lekcja języka angielskiego dla seniorów.

7/ Akcja Katolicka zaprasza na spotkania Katolickiego Klubu Seniora w piątek o godz. 11.00.

8/ W piątek o godz. 19.00 kolejne spotkanie grupy młodzieżowej.

9/ Wszystkim Babciom z okazji ich święta, które przypada w sobotę, składamy już dziś najserdeczniejsze życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i pociechy z wnuków. Szczęść Wam Boże!               

10/ Trwa wizyta duszpasterska w naszych domach. Wyrażamy radość, że pragniecie przyjąć Boże błogosławieństwo z naszych rąk.  Przypominamy, że ofiary kolędowe w 1/3 otrzymuje ksiądz, który jest na kolędzie, a 2/3 są przeznaczone na potrzeby parafii. Kto jeszcze chce przyjąć kolędę prosimy, aby telefonicznie, mailowo, w kancelarii lub po Mszy św. w zakrystii zapisać się na listę. Plan kolędy jest wywieszony w gablotach z ogłoszeniami i na stronie internetowej naszej parafii. Informujemy, że ofiary kolędowe przeznaczymy na dalsze remonty w kościele i plebanii, zakup większych figurek do żłóbka i remont podestu wokół krzyża przed kościołem. Z góry serdecznie dziękujemy za ofiarność w tym trudnym czasie

11/ Zapraszamy dzieci do udziału w nabożeństwach przy żłóbku w niedziele o godz. 10.45. Prosimy dzieci o przygotowanie wierszy, pastorałek i kolęd. Przypominamy, że ofiary składane do aniołka są darem na cele misyjne. Bóg zapłać!

12/ Na stoliku wyłożone są wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

13/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych jako źródła prawdy.

14/ Pani Barbarze Leszczyńskiej, pani Renacie Bulera, pani Krystynie i anonimowym Ofiarodawcom dziękujemy za dodatkowe ofiary na potrzeby parafii. Bóg zapłać za dar serca.

15/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Annę Leśnicką, +Piotra Fojucika, + Zofię Robaczewską, +Waldemara Szymerowskiego oraz +Irenę Majewską.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Niedziela Chrztu Pańskiego – 08.01.2023

1/ Przez Chrzest święty zostałeś obdarzony godnością Dziecka Bożego. To niepojęty dar Bożej miłości. Zastanów się, czy doceniasz ten fakt i jakim jesteś dzieckiem dla Boga i czy Bóg Ojciec może być z Ciebie dumny?

2/ Trwa wizyta duszpasterska w naszych domach. Wyrażamy radość, że pragniecie przyjąć Boże błogosławieństwo z naszych rąk. Przypominamy, że ofiary kolędowe w 1/3 otrzymuje ksiądz, który jest na kolędzie, a 2/3 są przeznaczone na potrzeby parafii. Kto jeszcze chce przyjąć kolędę prosimy, aby telefonicznie, mailowo, w kancelarii lub po Mszy św. w zakrystii zapisać się na listę. Plan kolędy jest wywieszony w gablotach z ogłoszeniami i na stronie internetowej naszej parafii. Informujemy, że ofiary kolędowe przeznaczymy na dalsze remonty w kościele i plebanii, zakup większych figurek do żłóbka i remont podestu wokół krzyża przed kościołem.  Z góry serdecznie dziękujemy za ofiarność w tym trudnym czasie.

3/ Informujemy, że na Fundusz Obrony Życia zebraliśmy kwotę 400 zł, a na Misje święte w uroczystość „Trzech Króli” kolekta wyniosła 4200 zł. Bóg zapłać za dar serca.

4/ W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona na WSD w Toruniu – serce naszej diecezji. Polecamy ją Waszej ofiarności. Przypominamy, że klerycy z moderatorami modlą się w każdą środę za wszystkich ofiarodawców.

5/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w Kaplicy Miłosierdzia. Zapraszamy, by wspólnie upraszać potrzebne łaski dla naszej parafii na Nowy Rok.

6/ W środę o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, aby Maryja pomogła nam realizować nasze powołanie.

7/ W środę po wieczornej Mszy św. próba chóru. Zapraszamy do salki pod zakrystią i zachęcamy nowe osoby, dziękując już zaangażowanym.

8/ W piątek o godz. 19.00 spotkanie grupy młodzieżowej. Młodzi, jesteście nam bardzo potrzebni, bo chcemy zachować młodość ducha, zgodnie z przysłowiem: „Z kim przystajesz takim się stajesz”. Prosimy – przyjdźcie.

9/ Zapraszamy dzieci do udziału w nabożeństwach przy żłóbku w niedziele o godz. 10.45. Prosimy dzieci o przygotowanie wierszy, pastorałek i kolęd. Ofiary składane do aniołka są darem na cele misyjne. Bóg zapłać!

10/ Na stoliku wyłożone są wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

11/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela” z dodatkiem specjalnym o zmarłym papieżu Benedykcie XVI. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, aby pogłębiać swoją katolicką tożsamość.

12/ Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz słuchaczom piątkowego koncertu kolęd. Bóg zapłać za wniesione dobro przez aktywny udział i wysłuchanie koncertu.

13/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Helenę Bułgajewską, +Marię Prietz, +Stanisławę Nowatkowską, +Adama Perzewskiego, +Jana Stopla, +Wojciecha Filińskiego, +Urszulę Palińską, +Lecha Basa, +Ryszarda Szymańskiego, +Celinę Kupczyk.

Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Niedziela Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 01.01.2023

1/ Składamy Wam, kochani Parafianie, najserdeczniejsze życzenia Noworoczne. Niech dobry Bóg pobłogosławi Waszą naukę i pracę oraz przyjmie Waszą modlitwę jako miłą Sobie ofiarę. Niech towarzyszy Wam opieka NMP, Waszych świętych patronów i Anioła Stróża. Niech dar pokoju stanie się udziałem Waszym i całego świata. Szczęść Wam Boże!

2/ Nasi klerycy Dawid i Kamil zgodnie z zapowiedzią będą rozprowadzali dziś po Mszy św. seminaryjne pismo „Sługa”. Serdecznie polecamy i dziękujemy za wsparcie w ten sposób naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.

3/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do czwartku  o godz. 15.00 w Kaplicy Miłosierdzia. Zapraszamy, by wspólnie upraszać potrzebne łaski dla naszej parafii na Nowy Rok.

4/ W środę o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, aby z Maryją wypraszać łaskę pokoju i pomyślności na Nowy Rok dla naszej Ojczyzny i parafii.

5/ W środę po wieczornej Mszy św. spotkanie Akcji Katolickiej i chóru. Serdecznie zapraszamy  kolejne osoby do włączenia się w działalność tych i innych grup, aby aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła.

6/ W czwartek o godz. 13.30 kolejna lekcja języka angielskiego dla seniorów.

7/ W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne.
* W I czwartek miesiąca o godz. 17.30 Godzina Święta i modlitwy o nowe powołania do stanu duchownego.
* Z racji przypadającej w I piątek miesiąca Uroczystości Trzech Króli spowiedź przed każdą Mszą św. Przypominamy przy okazji, że istotą pierwszych piątków nie jest spowiedź, tylko przyjęcie Komunii św. wynagradzającej za grzechy nasze i całego świata. Prosimy rodziców o przypomnienie dzieciom i młodzieży o Dniach Eucharystycznych.
* W I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.

8/ W piątek 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Z tej racji nie obowiązuje post piątkowy. Podczas Mszy św. poświęcimy kredę i kadzidło. Msze św. w porządku niedzielnym, a kolekta na cele misyjne. Tradycyjnie zachęcamy do udziału w Orszaku Trzech Króli, który przejdzie od Teatru na Rynek.  Szczegóły akcji na plakatach.

9/ W piątek po wieczornej Mszy św. zapraszamy na koncert kolęd z udziałem zaproszonych Artystów. Dzieci, młodzież czy dorośli, którzy chcieliby zagrać czy zaśpiewać kolędy, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się do ks. Mateusza, aby ustalić kolejność występów. Liczymy również na występ naszego chóru. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału.

10/ Przyszła niedziela to Niedziela Chrztu Pańskiego. Podczas Mszy św. odnowimy przyrzeczenia chrzcielne, abyśmy przypomnieli sobie jak wielką godnością obdarzył nas Bóg przez łaskę Chrztu św. Ta niedziela kończy liturgiczny obchód Bożego Narodzenia, ale tradycyjnie pozostawiamy wystrój kościoła i śpiew kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego.

11/ Zapraszamy dzieci do udziału w nabożeństwach przy żłóbku w niedziele o godz. 10.45. Prosimy o przygotowanie wierszy, pastorałek i kolęd. Przypominamy, że ofiary składane do aniołka są darem na cele misyjne. Bóg zapłać!

12/ Na stoliku wyłożone są wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

13/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, by dobrze wejść w Nowy Rok. Polecamy również kalendarze na Nowy Rok od sióstr Karmelitanek z Łasina.

14/ Państwu Małgorzacie i Edmundowi Śledź oraz państwu Katarzynie i Piotrowi Grzebieniewskim serdecznie dziękujemy za dodatkową ofiarę na potrzeby parafii. Bóg zapłać za dar serca.

15/ Trwa wizyta duszpasterska w naszych domach. Wyrażamy radość, że pragniecie przyjąć Boże błogosławieństwo z naszych rąk.  Przypominamy, że ofiary kolędowe w 1/3 otrzymuje ksiądz, który jest na kolędzie, a 2/3 są przeznaczone na potrzeby parafii. Kto jeszcze chce przyjąć kolędę prosimy, aby telefonicznie, mailowo, w kancelarii lub po Mszy św. w zakrystii zapisać się na listę. Plan kolędy jest wywieszony w gablotach z ogłoszeniami i na stronie internetowej naszej parafii. Informujemy, że ofiary kolędowe przeznaczymy na dalsze remonty w kościele i plebanii, zakup większych figurek do żłóbka i remont podestu wokół krzyża przed kościołem. Z góry serdecznie dziękujemy za ofiarność w tym trudnym czasie.

16/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Irenę Panin-Figurską, +Irenę Winter, +Genowefę Jagodzką, +Mirosława Grabowskiego, +Renatę Sawczuk, +Danutę Mądrą oraz +Tomasza Kowalskiego.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Uroczystość Bożego Narodzenia – 25.12.2022

1/ Wszystkim drogim naszym Parafianom oraz przybyłym Gościom składamy najserdeczniejsze życzenia Bożonarodzeniowe. Podnieś rękę Boże Dziecię i błogosław rodziny naszej parafii, domostwa, przyjmij modlitwy i wysłuchaj je, uświęć naukę dzieci i młodzieży oraz pracę dorosłych, udziel ducha radości naszym seniorom i obdarz pokojem naszą parafię, przybyłych gości i cały świat. Szczęść Wam Boże! Przypominamy, że w pierwszy dzień świąt nie będzie Mszy św. o godz. 6.30 i 16.30.

2/ Serdecznie dziękujemy za złożone dziś ofiary w ramach kolekty gospodarczej, którą przeznaczymy zgodnie z zapowiedzią na pokrycie kosztów remontu toalety przy kancelarii parafialnej. Bóg zapłać za dar serca.

3/ W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, przypada święto św. Szczepana – pierwszego męczennika. Kolekta diecezjalna. Przypominamy, że nie będzie w tym dniu Mszy św. o godz. 16.30, pozostałe Msze św. w porządku niedzielnym.

4/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od wtorku do piątku o godz. 15.00 w Kaplicy Miłosierdzia. Zapraszamy, by wspólnie upraszać potrzebne łaski dla naszej parafii na Nowy Rok.

5/ We wtorek rozpoczniemy Wizytę Duszpasterską w naszych domach. Wyrażamy radość, że pragniecie przyjąć Boże błogosławieństwo z naszych rąk. Mamy również nadzieję, że spotkania z Wami przyniosą dar zwiększenia aktywnego udziału w życiu parafialnym, a dzieląc się spostrzeżeniami poprawimy wizerunek naszej parafii. Przypominamy, że ofiary kolędowe w 1/3 otrzymuje ksiądz, który jest na kolędzie, a 2/3 są przeznaczone na potrzeby parafii. Kto jeszcze chce przyjąć kolędę musi telefonicznie, mailowo, w kancelarii lub po Mszy św. w zakrystii zapisać się na listę. Plan kolędy jest wywieszony w gablotach z ogłoszeniami i na stronie internetowej naszej parafii. Informujemy, że ofiary kolędowe przeznaczymy na dalsze remonty w kościele i plebanii, zakup większych figurek do żłóbka i remont podestu wokół krzyża przed kościołem. Z góry serdecznie dziękujemy za ofiarność w tym trudnym czasie. To jest dowód na to, jak wielka jest siła wspólnoty wierzących.

6/ W środę o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy, a podczas Mszy św. o godz. 18.00 katecheza formacyjna dla Wspólnoty Żywego Różańca. Przypominamy o organizującej się Róży rodziców modlących się za swoje dzieci. Zachęcamy do włączenia się w to jakże ważne dzieło. Po Mszy św. wymiana tajemnic.

7/ W piątek 30 grudnia przypada święto św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. „Rodzina Bogiem silna” – to nie może być tylko pobożne życzenie, bo jeśli chcemy przetrwać, musi to być fundamentalna zasada życia społecznego i religijnego w naszej Ojczyźnie. Podczas Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00 uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Po Mszach św. tradycyjnie zbiórka do puszek na Fundusz Obrony Życia. Tradycyjnie prosimy Wspólnotę Żywego Różańca o przeprowadzenie tej zbiórki. Bóg zapłać za poświęcony czas i siły.

8/ W sobotę 31 grudnia o godz. 17.30 Wspólnota Żywego Różańca zaprasza na Różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem jako dziękczynną modlitwę za otrzymane łaski w minionym roku oraz aby uprosić Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla naszej Ojczyzny i parafii na Nowy Rok. Po Różańcu nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego i uroczysta Eucharystia.

9/ W przyszłą niedzielę Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki i Światowy Dzień Pokoju. Przypominamy o obowiązku uczestniczenia we Mszy św. Nie będzie Mszy św. o godz. 6.30. Pozostałe Msze św. w porządku niedzielnym.

10/ Cieszymy się z obecności naszych kleryków Dawida i Kamila, którzy tradycyjnie będą w Nowy Rok rozprowadzali pismo seminaryjne „Sługa”. Serdecznie polecamy i dziękujemy za wsparcie w ten sposób naszego WSD w Toruniu.

11/ Zapraszamy dzieci do udziału w nabożeństwach przy żłóbku w niedziele o godz. 10.45. Prosimy dzieci o przygotowanie wierszy, pastorałek i kolęd. Ofiary składane do aniołka są darem na cele misyjne. Bóg zapłać!

12/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, by dobrze wejść w Nowy Rok.

13/ Panu Jerzemu, państwu Majewskim i anonimowym ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za dodatkowe ofiary na potrzeby parafii. Bóg zapłać za dar serca.

14/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Genowefę Daniszewską, +Mieczysławę Maćkiewicz, +Piotra Susmarskiego, +Sławomira Janic oraz +Edytę Zawieracz.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

IV Niedziela Adwentu – 18.12.2022

1/ Choć święta za pasem, to jednak te kilka dni może jeszcze uratować nas wszystkich od narzekania, że nie ma śniegu, jestem samotny, dzieciaki ciągle z nosem w komputerze. Czuwajcie i módlcie się – wzywa Pan Jezus. Mówię Ci, warto Go posłuchać, by naprawdę móc zobaczyć światło betlejemskiej gwiazdy i podzielić się miłością, jak opłatkiem w Wigilię.

2/ Dziś podczas Mszy św. o godz. 9.30 zostanie uroczyście wniesione przez harcerzy Światełko Betlejemskie. Światełko będzie dostępne w czasie nabożeństw przed ołtarzem, a w Wigilię od porannej Mszy św. do wieczora w kruchcie kościoła. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas odpalanie świec czy lampionów, by nie zgasić światełka.

3/ Poświęcony Opłatek na nasze wigilijne stoły można nabyć w kruchcie kościoła.
W kruchcie kościoła będzie można również nabyć sianko pod obrus na wigilijne stoły.  Dziękujemy ks. Mateuszowi, młodzieży i ministrantom za dbanie o tak wspaniałą i wymowną katolicką tradycję Bożonarodzeniową. Zebrane środki będą przeznaczone na wakacyjny wyjazd.
W salce Caritasu można nabyć świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Taka zapalona świeca niech stoi w czasie wigilijnej kolacji na wolnym miejscu przy naszym stole i niech przypomina, że jakieś samotne i biedne dziecko dzięki nam może spożyć wigilijną wieczerzę.

4/ Roraty będą odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 oraz od poniedziałku do piątku o godz. 18.00. Zapraszamy szczególnie tych, którzy jeszcze nie uczestniczyli w tym pięknym nabożeństwie.

5/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w Kaplicy Miłosierdzia.

6/ Spowiedź adwentowa w naszej parafii w poniedziałek od godz. 17.00 do godz. 18.30 – będą kapłani z dekanatu. Zadbajmy, aby Chrystus mógł się narodzić w naszych sercach przez oczyszczającą spowiedź.

7/ W środę o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

8/ W czwartek o godz. 17.15 kolejna próba scholi, a o godz. 17.00 obowiązkowa zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów.

9/ W piątek o godz. 19.00 kolejne spotkanie grupy młodzieżowej. Serdecznie zachęcamy do udziału.

10/ W sobotę Wigilia – tradycyjnie powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych. Pasterka o godz. 22.00 z udziałem dzieci i o godz. 24.00 dla dorosłych.

11/ W niedzielę Uroczystość Bożego Narodzenia. Nie będzie Mszy św. o godz. 6.30 i 16.30 – pozostałe Msze św. w porządku niedzielnym.
W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia przypada wspomnienie św. Szczepana pierwszego męczennika – ze względu na brak frekwencji nie będzie Mszy św. o godz. 16.30.

12/ W Boże Narodzenie przypada nasza kolekta gospodarcza, którą przeznaczymy na pokrycie kosztów remontu toalety przy biurze parafialnym. Bóg zapłać za ofiarność.

13/ Przypominamy, że Rodziny, które pragną przyjąć wizytę duszpasterską – tzw. „Kolędę” – prosimy, aby zechciały telefonicznie, mailowo, w kancelarii lub zaraz dziś po Mszy św. w zakrystii zapisać się na listę. Zgłoszenia przyjmujemy do świąt Bożego Narodzenia. Plan kolędy jest wywieszony w gablotach z ogłoszeniami, jest także dostępny na stronie internetowej parafii oraz na Facebooku.

14/ Na stoliku wyłożone są wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

15/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. W sklepiku są do nabycia kalendarze na Nowy Rok od Sióstr Karmelitanek z Łasina. Zachęcamy do wsparcia jedynego w naszej diecezji zakonu kontemplacyjnego.

16/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Ewę Kaczyńską, +Mirosława Fularczyka, +Bernarda Rogozińskiego, +Wandę Góral, + Annę Tomaszewską oraz +Romana Otolskiego.

Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:
Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

III Niedziela Adwentu – 11.12.2022

1/ Dzisiejsza niedziela rozpoczyna tydzień modlitw o życie chrześcijańskie naszych rodzin. Będziemy modlić się w tej intencji podczas Rorat, pamiętajmy też o tej intencji w naszych  osobistych modlitwach. 

2/ Serdecznie dziękujemy p. Markowi Kędziorkowi, który przez słowo świadectwa przybliżył nam osobę i duchowe dziedzictwo męczennika naszych czasów – ks. Jerzego Popiełuszki. Zapraszamy do oglądania wystawy oraz do zakupu w kruchcie kościoła płyt z kazaniami błogosławionego ks. Jerzego. We wtorek 13 grudnia obchodzimy 41 rocznicę wybuchu stanu wojennego w Polsce. Pamiętając o tych trudnych dla naszej Ojczyzny wydarzeniach prośmy, by nigdy więcej Polak nie występował przeciw Polakowi. Przez wstawiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszko prośmy o pokój i zgodę w naszej Ojczyźnie.

3/ Informujemy, że na pomoc dla Kościoła na Wschodzie zebraliśmy w minioną niedzielę 2670 zł. Bóg zapłać za ofiarność, a Zespołowi Caritas za poświęcony czas i siły na przeprowadzenie zbiórki.

4/ W poniedziałek po wieczornej Mszy św. obowiązkowe spotkanie dla katechetów.

5/ Poświęcony Opłatek, sianko pod obrus i świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” możemy nabyć w kruchcie kościoła. Można też przed kościołem nabyć szopki Bożonarodzeniowe wykonane przez wychowanków sióstr Elżbietanek. Zachęcamy do zakupu, by docenić trud chłopaków, wychowawców i naszych kochanych sióstr.

6/ Zapraszamy na Roraty od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 oraz od poniedziałku do piątku o godz. 18.00.

7/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w Kaplicy Miłosierdzia.

8/ W środę o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy, a na Mszy św. o godz. 18.00 spotyka się wspólnota o. Pio z okazji 14-tej rocznicy powstania tej grupy modlitewnej. Zachęcamy bardzo gorąco kolejne osoby do włączenia się w działalność wspólnoty. Natomiast po Mszy św. próba chóru – zapraszamy.

9/ W czwartek o godz. 16.30 kolejna próba scholii. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

10/ W czwartek o godz. 18.00 ostatnie w tym roku spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania. Po Mszy św. spotkanie formacyjne z o. Tycjanem Kubiakiem.

11/ W piątek o godz. 18.45 w parafii na Strzemięcinie odbędzie się  spotkanie dla młodzieży z Grudziądza pod hasłem „Ero Cras” . Serdecznie zapraszamy młodych z naszej parafii do udziału w tym spotkaniu.

12/ W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 9.30 zostanie uroczyście wniesione przez harcerzy Światełko Betlejemskie. O możliwości zabrania do naszych domów poinformujemy w przyszłą niedzielę. Natomiast na Mszę św. o godz. 16.30 w przyszłą niedzielę zapraszamy Grupę Pielgrzymkową. Po Mszy św. spotkanie opłatkowe w salce pod zakrystią.

13/ Przypominamy, że Rodziny, które pragną przyjąć wizytę duszpasterską – tzw. „Kolędę” – prosimy, aby zechciały telefonicznie, mailowo, w kancelarii lub zaraz dziś po Mszy św. w zakrystii zapisać się na listę. Zgłoszenia przyjmujemy przez cały Adwent. Plan kolędy jest wywieszony w gablotach z ogłoszeniami, jest także dostępny na stronie internetowej parafii oraz na Facebooku.

14/ Na stoliku wyłożone są wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

15/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, by owocnie przeżyć Adwent. W sklepiku można ponadto nabyć kolejny tom „Kalendarza Grudziądzkiego” na 2023 rok – polecamy.

16/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Cecylię Łazarską, +Andrzeja Sajdowskiego, +Mariana Wyżykowskiego, +Elizę Jarzyńską, +Andrzeja Kukurowskiego oraz +Mariannę Nowocieńską.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

II Niedziela Adwentu – 04.12.2022

1/ Czas mija bezpowrotnie, pamiętajmy o tym, by się nie okazało, że nam go zabrakło, by kochać Boga i ludzi, którzy tak szybko odchodzą, by nie mówić: a ja myślałem. Trzeba działać jak św. biskup Mikołaj, którego we wtorek będziemy wspominali.

2/ Zgodnie z zapowiedzią dziś po Mszach św. tradycyjna zbiórka do puszek na pomoc dla Kościoła na Wschodzie. Pomóżmy naszym Rodakom zza wschodniej granicy. Z góry Bóg zapłać za ofiarność.

3/ Poświęcony Opłatek na nasze wigilijne stoły można nabyć w kruchcie kościoła. Przypominamy, że ofiary z Opłatka, który p. Organista sam kupuje, są przeznaczone dla p. Organisty jako jeden z elementów jego wynagrodzenia za pracę w naszej parafii. Bóg zapłać za zrozumienie tej sytuacji.
W kruchcie kościoła będzie można również nabyć sianko pod obrus na wigilijne stoły, które będą rozprowadzać nasi ministranci i młodzież. Serdecznie dziękujemy ks. Mateuszowi, młodzieży i ministrantom za dbanie o tak wspaniałą i wymowną katolicką tradycję Bożonarodzeniową. Zebrane środki będą przeznaczone na wakacyjny wyjazd. Bóg zapłać za dar serca.

4/ Roraty będą odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 oraz od poniedziałku do piątku o godz. 18.00. Dzieci przynoszą lampiony, a dorośli świece, które są znakiem naszego czuwania wraz z Maryją. Mamy nadzieję, że w miarę możliwości wszyscy będziemy przygotowywali się do Świąt Bożego Narodzenia nie tylko zewnętrznie, ale także wewnętrznie, choćby przez udział w Roratach i adwentowe postanowienia. Dzieci prosimy o zbieranie wyklejanki Adwentowej, którą nagrodzimy.

5/ W salce Caritasu można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Taka zapalona świeca niech stoi w czasie wigilijnej kolacji na wolnym miejscu przy naszym stole i niech przypomina, że jakieś samotne i biedne dziecko dzięki nam może spożyć wigilijną wieczerzę. Przypominamy o zbiórce rzeczy i żywności dziś i w każdy piątek od godz. 16.00 do 16.30.

6/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w Kaplicy Miłosierdzia.

7/ W poniedziałek po wieczornej Mszy św. obowiązkowe spotkanie dla katechetów.

8/ We wtorek po wieczornej Mszy św. kolejne spotkanie czcicieli Miłosierdzia Bożego. Serdecznie zapraszamy.

9/ W środę o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy, a po Mszy św. próba chóru, a także kolejne spotkanie Akcji Katolickiej. Serdecznie zapraszamy nowe osoby do wspólnego działania na rzecz naszej parafialnej wspólnoty.

10/ W czwartek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – dzień modlitw w intencji młodzieży żeńskiej. W tym dniu zapraszamy od godz. 12.00 do 13.00 na „Godzinę łaski dla całego świata”. Jest taka godzina w ciągu roku, gdy Niebo otwiera się szeroko dla każdego człowieka. Przez 60 minut na świat wylewają się fale łask. W tej godzinie nawrócić się może nawet najbardziej zatwardziały grzesznik. Ta godzina to GODZINA ŁASKI, która jest wyjątkowym prezentem dla ludzkości od Niepokalanej od 1947 r. Odpowiedzmy na prośbę Maryi z objawień w Montichiari. W tym dniu na Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się uroczysta Adopcja Dziecka Poczętego. Deklaracje są wyłożone na balaskach. Prosimy o wypełnienie ich i przyniesienie w czwartek na wieczorną Mszę św.

11/ W czwartek – wyjątkowo o godz. 17.15 – kolejna próba scholii, która zaśpiewa na wieczornej Mszy św. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież.

12/ W czwartek po wieczornej Mszy św. kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego.

13/ W piątek 9 grudnia przypadają imieniny ks. Biskupa Wiesława. Pamiętajmy w swoich modlitwach o naszym Pasterzu.

14/ W piątek zapraszamy na wieczorną Mszę św. Rodziców młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania, a po Mszy św. na prelekcję, którą wygłosi ks. dr Andrzej Kowalski z Torunia – dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji. Pragniemy w ten sposób podjąć głębszą współpracę na rzecz dobra, jakim są nasi młodzi parafianie.

15/ W piątek o godz. 19.00 kolejne spotkanie grupy młodzieżowej. Serdecznie zapraszamy do udziału.

16/ Za tydzień w niedzielę 11 grudnia będziemy gościć w naszej parafii świeckiego promotora kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki – p. Marka Kędziorka, który przez słowo świadectwa przybliży nam osobę i duchowe dziedzictwo Męczennika naszych czasów. Przez cały dzień będzie można obejrzeć w kościele przejmującą wystawę poświęconą księdzu Popiełuszce, a po każdej Mszy św. przy wyjściu z kościoła będzie też można nabyć oryginalne nagrania 16 całych kazań ks. Jerzego, wydanych na płytach.

17/ Panu Janowi oraz anonimowym Ofiarodawcom dziękujemy za ofiary na ogrzewanie. Bóg zapłać za dar serca.

18/ Na stoliku wyłożone są wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

19/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, by owocnie przeżyć czas Adwentu. W sklepiku można ponadto nabyć kolejny tom „Kalendarza Grudziądzkiego” na 2023 rok – polecamy.

20/ Rodziny, które pragną przyjąć wizytę duszpasterską – tzw. „Kolędę” – prosimy, aby zechciały telefonicznie, mailowo, w kancelarii lub po Mszy św. w zakrystii zapisać się na listę. Zgłoszenia przyjmujemy przez cały Adwent. Plan kolędy jest wywieszony w gablotach z ogłoszeniami, jest także dostępny na stronie internetowej parafii oraz na Facebooku. Ponadto na prawej skarbonce wyłożyliśmy karteczki z informacją o kolędzie. Kto może – niech zaniesie taką wiadomość sąsiadom, którzy zwyczajowo przyjmowali księdza z wizytą duszpasterską. Bóg zapłać za pomoc.              

21/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Stanisławę Fajkowską, +Leszka Kaligowskiego oraz +Lidię Ścieszyńską.

Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:
Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

I Niedziela Adwentu – 27.11.2022

1/ Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent – czas radosnego przygotowania na spotkanie z przychodzącym Panem. Jednocześnie rozpoczynamy Nowy Rok Kościelny pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Na progu nowego Roku Kościelnego życzymy wszystkim błogosławionych owoców waszej nauki, pracy i modlitwy. Szczęść Boże! Zgodnie z zapowiedzią dziś po Mszy św. o godz. 16.30 spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania.

2/ Dziękujemy serdecznie za złożone dziś ofiary w ramach naszej kolekty gospodarczej, które zgodnie z zapowiedzią przeznaczymy na ogrzewanie. Bóg zapłać za ofiarność. Przy tej okazji dziękujemy za dodatkowa ofiarę p. Irenie. Bóg zapłać wszystkim za dar serca.

3/ Za chwilę poświęcimy Opłatek na nasze wigilijne stoły, który tradycyjnie będzie można nabyć w kruchcie kościoła. Przypominamy, że ofiary z Opłatka, który p. Organista sam kupuje, są przeznaczone dla p. Organisty jako jeden z elementów jego wynagrodzenia za pracę w naszej parafii. Bóg zapłać za zrozumienie tej sytuacji.
W kruchcie kościoła będzie można również nabyć sianko pod obrus na wigilijne stoły, które będą rozprowadzać nasi ministranci i młodzież. Serdecznie dziękujemy ks. Opiekunowi i ministrantom za dbanie o tak wspaniałą i wymowną katolicką tradycję Bożonarodzeniową. Zebrane środki będą przeznaczone na wakacyjny wyjazd.

4/ Roraty będą odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 oraz o godz. 18.00 – z wyjątkiem soboty. Dzieci przynoszą lampiony, a dorośli świece, które są znakiem naszego czuwania wraz z Maryją. Mamy nadzieję, że w miarę możliwości wszyscy będziemy przygotowywali się do Świąt Bożego Narodzenia nie tylko zewnętrznie, ale także wewnętrznie, choćby przez udział w Roratach i adwentowe postanowienia. Dzieci prosimy o zbieranie wyklejanki Adwentowej, którą nagrodzimy.

5/ W salce Caritasu tradycyjnie można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Taka zapalona świeca niech stoi w czasie wigilijnej kolacji na wolnym miejscu przy naszym stole i niech przypomina, że jakieś samotne i biedne dziecko dzięki nam może spożyć wigilijną wieczerzę. Bóg zapłać za dar serca.

6/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w Kaplicy Miłosierdzia.

7/ W środę o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Podczas Mszy św. o godz. 18.00 katecheza formacyjna dla Wspólnoty Żywego Różańca, a po  Mszy św. wymiana tajemnic.

8/ W środę po wieczornej Mszy św. próba chóru. Serdecznie zapraszamy.

9/ W czwartek o godz. 13.30 kolejna lekcja języka angielskiego dla seniorów, a o godz. 16.30 kolejna próba scholii.

10/ W piątek o godz. 19.00 kolejne spotkanie grupy młodzieżowej. Serdecznie zapraszamy.

11/ W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne.
* W I czwartek miesiąca o godz. 17.30 Godzina Święta i modlitwy o powołania do stanu duchownego. Ofiary zbierane w I czwartek przeznaczymy na pomoc misjonarzowi z naszej parafii – o. Andrzejowi , który pracuje w Argentynie. Bóg zapłać za dar serca.
* W I piątek miesiąca o godz. 16.30 Roraty i  pierwszo piątkowa Msza św. dla dzieci i młodzieży. Spowiedź w czwartek i piątek pół godziny przed Mszami św. Prosimy rodziców o przypomnienie dzieciom i młodzieży o dniach eucharystycznych. Pan Jezus obiecuje: „Kto dziewięć piątków odprawi jak trzeba – nie umrze w grzechu, lecz pójdzie do nieba”.
* W I sobotę miesiąca o godz. 8.00 Msza św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP. 

12/ W I sobotę odwiedzimy naszych chorych z posługą sakramentalną. Prosimy o zgłoszenie chorych nie objętych comiesięczną posługą, a chcących przed Świętami przyjąć Chrystusa w sakramencie Pokuty i Eucharystii.

13/ W środę 30 listopada przypada święto św. Andrzeja Apostoła,  w sobotę 3 grudnia wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, proboszcza, a w przyszłą niedzielę 4 grudnia św. Barbary, dziewicy i męczennicy.

14/ W przyszłą niedzielę po Mszach św. tradycyjna zbiórka do puszek na pomoc dla Kościoła na Wschodzie. Pomóżmy naszym Rodakom zza wschodniej granicy. Z góry Bóg zapłać za ofiarność.

15/ Serdecznie dziękujemy naszej Grupie Dekoratorskiej za wykonane dekoracje na  piątkową wieczornicę i dekorację adwentową. Bóg zapłać za poświęcony czas, środki i siły.

16/ Przypominamy, że zbiórka odzieży i żywności odbywa się w każdy piątek od godz. 16.00 do 16.30 oraz odbędzie się w drugą niedzielę Adwentu. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy Paniom z naszego parafialnego Caritas za prowadzenie tego dzieła. Bóg zapłać za poświęcony czas i siły.

17/ Serdecznie dziękujemy panom Krzysztofowi i Wojciechowi za wykonane prace elektryczne w naszym kościele. Bóg zapłać za poświęcony czas, środki i siły.

18/ Na stoliku wyłożone są wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

19/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, by owocnie przeżyć czas Adwentu.

20/ Rodziny, które pragną przyjąć wizytę duszpasterską – tzw. „Kolędę” – prosimy, aby zechciały telefonicznie, mailowo, w kancelarii lub po Mszy św. w zakrystii zapisać się na listę. Zgłoszenia przyjmujemy przez cały Adwent. Plan kolędy jest wywieszony w gablotach z ogłoszeniami, jest także dostępny na stronie internetowej parafii oraz na Facebooku.       

21/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Brygidę Popielarz, +Tomasza Wróblewskiego oraz +Zdzisława Janowskiego.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 20.11.2022

1/ „Królestwo moje nie jest z tego świata” – oznajmia uczniom Pan Jezus. To oczywista prawda, ponieważ Pan Jezus jest Królem Wszechświata, który powołał do istnienia z Bogiem Ojcem w mocy Ducha Świętego. Masz jednak człowiecze wolną wolę i możesz wybrać do jakiego Królestwa chcesz należeć, Królestwa prawdy i sprawiedliwości, pokoju i miłości czy chcesz budować z dziećmi ciemności cywilizację śmierci. Obyś mądrze wybrał! Pozdrawiamy naszą Akcję Katolicką, która przeżywa dziś swoje patronalne święto. Bóg zapłać za zaangażowanie i wszelkie dobro wnoszone w naszą wspólnotę.

2/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w Kaplicy Miłosierdzia. Zapraszamy, by wspólnie uwielbiać Boże Miłosierdzie i wypraszać potrzebne łaski na Nowy Rok Liturgiczny.

3/ We wtorek na wieczorną Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św., a po Mszy św. na spotkanie formacyjno-organizacyjne.

4/ We wtorek przypada wspomnienie św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy naszym organistom – panom Arturowi i Kacprowi, chórowi, zespołowi D-dur i młodzieżowemu oraz ks. Janowi i dziewczętom ze scholii, którzy grają i prowadzą śpiew w naszym kościele. Bóg zapłać za „śpiewające” świadectwo miłości do Pana Boga i Kościoła. Szczęść Wam Boże!

5/ W środę o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy, a po wieczornej Mszy św. próba chóru.

6/ W czwartek o godz. 13.30 kolejna lekcja języka angielskiego dla seniorów, o 16.30 próba scholii, a po wieczornej Mszy św. kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału.

7/ W piątek 25 listopada odbędzie się czuwanie modlitewne przygotowane przez wspólnotę młodzieżową Sursum Corda Świętość w codzienności. Ma ono w ostatni piątek roku liturgicznego uświadomić nam, że świętość nie jest czymś nierealnym, lecz naszym powołaniem. Potraktujmy to wydarzenie jako dzień skupienia przed Adwentem. Czuwanie rozpocznie się Mszą świętą o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy.

8/ W przyszłą niedzielę nasza kolekta gospodarcza, którą przeznaczymy na pokrycie kosztów ogrzewania. Bóg zapłać za ofiarność.

9/ W przyszłą niedzielę rozpoczniemy czas Adwentu. Już dziś zróbmy sobie dobre postanowienia Adwentowe, aby dobrze przygotować się duchowo do Bożego Narodzenia.
W przyszłą niedzielę po Mszach św. poświęcimy Opłatek na nasze wigilijne stoły, który tradycyjnie będzie można nabyć w kruchcie kościoła. Przypominamy, że ofiary z Opłatka, który p. Organista sam kupuje, są przeznaczone dla p. Organisty jako jeden z elementów jego wynagrodzenia za pracę w naszej parafii. Bóg zapłać za zrozumienie tej sytuacji.
W kruchcie kościoła będzie można również nabyć sianko pod obrus na wigilijne stoły, które będą rozprowadzać nasi ministranci. Serdecznie dziękujemy ks. Mateuszowi i ministrantom za dbanie o tak wspaniałą i wymowną katolicką tradycję Bożonarodzeniową. Zebrane środki będą przeznaczone na wakacyjny wyjazd.
Natomiast w salce Caritasu będą do nabycia świece Caritas na nasze wigilijne stoły.

10/ Za tydzień, w I niedzielę Adwentu, po Mszy św. o godz. 16.30 kolejne spotkanie dla młodzieży do Bierzmowania.

11/ Przypominamy, że zbiórka odzieży i żywności odbywa się w każdy piątek od godz. 16.00 do 16.30 oraz odbędzie się w drugą niedzielę Adwentu. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy Paniom z naszego parafialnego Caritas za prowadzenie tego dzieła. Bóg zapłać za poświęcony czas i siły.

12/ Serdecznie dziękujemy panom Andrzejowi Lewandowskiemu i Stanisławowi Tokarskiemu za bezinteresowny przegląd gaśnic w naszym kościele. Bóg zapłać za okazaną życzliwość.

13/ Państwu Chmielewskim oraz anonimowym ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za ofiarę na kościół. Bóg zapłać za dar serca.

14/ Na stoliku wyłożone są wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

15/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, by owocnie przeżyć życie.

16/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Barbarę Sporowską oraz +Marzenę Gabrych.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

XXXIII Niedziela zwykła – 13.11.2022

1/ Obchodzimy dziś Światowy Dzień Ubogich, XIV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym oraz Dzień modlitw w intencji Polonii.

2/ Bóg zapłać za złożone dziś ofiary na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu. Przypominamy, że w każdą środę seminarzyści z moderatorami modlą się za wszystkich dobroczyńców.

3/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w Kaplicy Miłosierdzia. Zapraszamy, by wspólnie uwielbiać Boże Miłosierdzie i wypraszać potrzebne łaski dla nas i całego świata.

4/ Akcja Katolicka zaprasza przed Mszami św. o godz. 8.00 do wspólnej modlitwy na trwającą Nowennę przed uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

5/ We wtorek 15 listopada po wieczornej Mszy świętej w plebanii spotkanie Rady Duszpasterskiej. Członków bardzo serdecznie zapraszamy na to spotkanie.

6/ W środę o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy przez wstawiennictwo naszej Matki.

7/ W środę po wieczornej Mszy świętej obowiązkowa zbiórka ministrantów i lektorów.

8/ W środę po wieczornej Mszy świętej próba chóru.

9/ W czwartek o godz. 13.30 kurs języka angielskiego dla seniorów. Panu Wiesławowi serdecznie dziękujemy za bezinteresowne prowadzenia zajęć dla naszych seniorów. Bóg zapłać za poświęcany czas.

10/ W czwartek o godz. 16.30 próba scholii. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do śpiewania.

11/ W czwartek o godz. 17.00 w Kaplicy Miłosierdzia spotkanie Grupy Modlitwy o. Pio. Zachęcamy nowe osoby do wspólnej modlitwy.

12/ W czwartek po wieczornej Mszy świętej kolejne spotkanie Czcicieli Miłosierdzia Bożego.

13/ W sobotę o godz. 9.00 w kościele kolejne spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

14/ W tym tygodniu:
– w czwartek 17 listopada wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, patronki naszych kochanych sióstr Elżbietanek, którym już dziś składamy serdeczne życzenia wielu łask Bożych i opieki św. Elżbiety we wszystkich dziełach prowadzonych przez Siostry. Szczęść Boże;
w piątek 18 listopada wspomnienie błogosławionej Karoliny Kózkówny, patronki Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

15/ W przyszłą niedzielę 20 listopada przypada uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – jest to ostatnia niedziela Roku Liturgicznego. Po Sumie o godz. 12.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania do Najświętszego Serca Jezusowego z aktem poświęcenia rodzaju ludzkiego Królowi Wszechświata. Za udział w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny. Warto zrobić sobie dobry rachunek sumienia, jakie owoce przyniósł ten rok w moim życiu, bo jak powiedział Pan Jezus: „Po owocach poznacie moich uczniów”.

16/ W piątek 25 listopada odbędzie się kolejne czuwanie modlitewne przygotowane przez wspólnotę młodzieżową Sursum Corda pod tytułem „Świętość w codzienności”. Ma ono w ostatni piątek roku liturgicznego uświadomić nam, że świętość nie jest czymś nierealnym, lecz naszym powołaniem. Czuwanie rozpocznie się Mszą świętą o godz. 18.00.

17/ Pani Krystynie oraz p. Małgorzacie i Edmundowi Śledź dziękujemy za dodatkowe ofiary na cele parafialne. Bóg zapłać za dar serca.

18/ Na stoliku wyłożone są wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

19/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, by umacniać się w wierze w tym trudnym czasie.

20/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Ryszarda Rydzika, +Czesława Kuchcińskiego, +Krystynę Wielichowską, +Aleksandrę Sarnowską.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

XXXII Niedziela zwykła – 06.11.2022

1/ Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba, Podnoszą z ziemi przez uszanowanie, Do darów Nieba… Tęskno mi, Panie…” – tak pisał Cyprian Kamil Norwid. Stanisław Wyspiański napisał „Polska to wielka rzecz”. Jaki jest nasz patriotyzm, Polaków XXI wieku?

2/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do czwartku o godz. 15.00 w Kaplicy Miłosierdzia. Zapraszamy, by wspólnie uwielbiać Boże Miłosierdzie i wypraszać potrzebne łaski dla nas i całego świata.

3/ W środę o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, aby przez wstawiennictwo Maryi uwielbić Boga i wyprosić potrzebne łaski.

4/ W środę po wieczornej Mszy św. próba chóru. Serdecznie jeszcze raz prosimy i zachęcamy do włączenia się w to radosne chwalenie Boga przez śpiew. Pozdrawiamy i dziękujemy już zaangażowanym.

5/ Diecezjalny duszpasterz nauczycieli, ks. Mariusz Wojnowski, zaprasza na Mszę Świętą w intencji zmarłych katechetów, nauczycieli i pracowników oświaty. Zostanie ona odprawiona w środę 9 listopada o godz. 18.00 w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Grudziądzu.

6/ W czwartek o godz. 13.30 kurs języka angielskiego dla seniorów. Panu Wiesławowi serdecznie dziękujemy za bezinteresowne prowadzenia zajęć dla naszych seniorów. Bóg zapłać za poświęcany czas.

7/ W czwartek o godz. 16.30 próba scholii. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież.

8/ W czwartek po wieczornej Mszy św. kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego. Serdecznie zapraszamy.

9/ W piątek na godz. 10.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji Ojczyzny w 104 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Msza św. zostanie poprzedzona i zakończona 10-cio minutowym programem słowno-muzycznym o wymiarze patriotycznym. Prosimy o wywieszenie flag narodowych. Informujemy, że biuro parafialne w tym dniu będzie zamknięte. W związku z przypadającym w piątek Narodowym Dniem Niepodległości biskup toruński udzielił wiernym diecezji toruńskiej i gościom przebywającym na terenie diecezji dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

10/ W piątek o godz. 19.00 kolejne spotkanie grupy młodzieżowej. Serdecznie zapraszamy.

11/ W sobotę w parafii na Tarpnie o godz. 10.00 rozpocznie się Diecezjalny Dzień Skupienia dla grup o. Pio. Szczegóły na plakatach w gablotach.

12/ W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona na WSD w Toruniu. Z góry Bóg zapłać za ofiarność. Przyszła niedziela to Światowy Dzień Ubogich, XIV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym oraz Dzień modlitw w intencji Polonii.

13/ W tym tygodniu:
w środę 9 listopada przypada święto rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej,
w czwartek 10 listopada wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła,
w piątek 11 listopada wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa,
w sobotę 12 listopada wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika.

14/ Wypominki roczne, które odczytujemy we wszystkie niedziele całego roku przed Mszą św. o godz. 8.00 i 12.15, przyjmujemy w biurze parafialnym do połowy listopada.

15/ Chłopcy, którzy chcieliby być ministrantami, prosimy o zgłaszanie się po Mszach św. w zakrystii. Prosimy rodziców, aby zachęcali do służby i pomogli w dotarciu.

16/ Na stoliku wyłożone są wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

17/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych. Przy tej okazji informujemy, że w sklepiku są do nabycia flagi państwowe, kościelne i maryjne.

18/ W tym tygodniu ks. Proboszcz udaje się na rekolekcje kapłańskie. Zastępował będzie go ks. Grzegorz.

19/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Władysława Bila, +Henryka Zaborowskiego oraz +Jadwigę Stellmacher-Rudzińską.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

XXXI Niedziela zwykła – 30.10.2022
Rocznica poświęcenia naszego kościoła

1/ Pan Jezus rzekł: „Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej Opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne Go nie przemogą”. Warto pomyśleć, czy wierzę w te słowa Zbawiciela, który przecież jest Głową Kościoła.

2/ Bóg zapłać za złożone dziś ofiary w ramach kolekty gospodarczej, którą przeznaczymy na przygotowanie planów do otwarcia Domu Dziennego Pobytu dla seniorów.

3/ Zgodnie z zapowiedzią dziś po Mszy św. o godz. 16.30 obowiązkowe spotkanie dla rodziców i młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

4/ Wszystkim, którzy wzięli udział w procesji Różańcowej, serdecznie dziękujemy za żywe świadectwo wiary i miłości do Pana Boga i Maryi. Bóg zapłać również wszystkim, którzy zapalili świece na znak solidarności w modlitwie. Mamy nadzieję, że następne procesje będą jeszcze liczniejsze, by budować wiarę wśród ludzi.

5/ W poniedziałek zapraszamy na ostatnie Nabożeństwa Różańcowe dla dzieci o godz. 16.30, a dla dorosłych i młodzieży o godz. 7.30 i 17.30. Modlitwę ofiarujemy w intencji naszych drogich zmarłych.

6/ We wtorek 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Oddamy cześć i chwałę Wszystkim Świętym, czyli Tym, którzy należą do Chrystusa i mieszkają z Nim w Domu Ojca. Niech pragnienie dołączenia do Nich zmobilizuje nasze duchowe siły do walki o niebo. Msze św. będą odprawiane o godz. 6.30, 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00.

7/ Informujemy, że w dniu 1 listopada na cmentarzu Farnym i Komunalnym na Kobylance, Msze św. z procesją odbędą się o godz. 14.00.

8/ W środę Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, którzy jeszcze oczyszczają się w czyśćcu. Msze św. o godz. 6.30, 8.00, 10.00, 16.30 i 18.00. Msze św. zostaną poprzedzone wypominkami jednorazowymi, które zaczniemy odczytywać 10 minut przed Mszą św.

9/ W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam jakiejkolwiek modlitwy w intencji zmarłych można uzyskać odpust zupełny dla dusz czyśćcowych – jeden raz dziennie.

10/ W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne.
* W I czwartek miesiąca o godz. 17.30 Godzina Święta i modlitwy o powołania do stanu duchownego oraz okazja do spowiedzi. Ofiary zbierane w I czwartek przeznaczymy na pomoc misjonarzowi z naszej parafii – o. Andrzejowi, który pracuje w Argentynie. Bóg zapłać za dar serca.

* W I piątek miesiąca o godz. 16.30 pierwszo piątkowa Msza św. dla dzieci i młodzieży. Spowiedź w piątek od godz. 16.00 do 16.30 oraz od 17.30 do 18.00. Prosimy rodziców o przypomnienie dzieciom i młodzieży o dniach eucharystycznych. Pan Jezus obiecuje: „Kto dziewięć piątków odprawi jak trzeba – nie umrze w grzechu lecz pójdzie do nieba”.
* W I sobotę miesiąca o godz. 8.00 Msza św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.

11/ W I sobotę odwiedzimy naszych drogich chorych z posługą sakramentalną. Początek od godz. 8.00.

12/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem wtorku) o godz. 15.00 w Kaplicy Miłosierdzia.

13/ W środę o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

14/ W środę po wieczornej Mszy św. próba chóru. Informujemy przy okazji, że Chórzyści zebrali na stroje 1737 zł. Bóg zapłać za ofiarność.

15/ W środę po wieczornej Mszy św. spotkanie Akcji Katolickiej. Serdecznie zapraszamy do udziału.

16/ W czwartek o godz. 16.30 kolejna próba scholii. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież.

17/ W piątek o godz. 19.00 kolejne spotkanie grupy młodzieżowej. Serdecznie zapraszamy.

18/ Wypominki jednorazowe, które odczytamy w Dzień Zaduszny oraz roczne, które odczytujemy we wszystkie niedziele całego roku przed Mszą św. o godz. 8.00 i 12.15, przyjmujemy w biurze parafialnym. Pamiętajmy: „Zbawienną rzeczą jest modlić się za zmarłych.

19/ Pani Elżbiecie i innym ofiarodawcom dziękujemy za znaczki na cele misyjne. Bóg zapłać za dar serca.

20/ Po Mszy św. nasi klerycy Dawid i Kamil będą rozprowadzać kalendarze seminaryjne na Nowy Rok. Na zdjęciach możemy zobaczyć między innymi ks. Jana, ks. diakona Michała i naszych kleryków. Bóg zapłać za wsparcie.

21/ Na stoliku wyłożone są wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

22/ Informujemy naszych Seniorów, że od najbliższego czwartku w godz. od 13.30 do 14.15 rozpocznie się dla Was bezpłatny kurs języka angielskiego – dla osób całkowicie początkujących, które nigdy nie uczyły się tego języka, a sytuacja wymaga teraz choćby podstaw, by odnaleźć się np. na lotnisku. Spotykamy się w salce pod zakrystią.

23/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, by umocnić wiarę w Tajemnicę Świętych Obcowania.

24/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Franciszka Kubickiego, +Krystynę Rutynę, +Teresę Pierzchanowską oraz +Helenę Wilczyńską.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

XXX Niedziela zwykła – 23.10.2022

1/ Różaniec to modlitwa, która ma szczególnie potężną moc – za jej przyczyną dokonywano cudów, a nawet wygrywano bitwy i wojny. Pomyśl o tym w ostatnim tygodniu Modlitwy Różańcowej – może jednak warto sięgnąć po różaniec?

2/ Zgodnie z zapowiedzią dziś po Mszach św. zbiórka do puszek na stroje dla naszego chóru. Bóg zapłać za dar serca.

3/ Różaniec dla dzieci od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem wtorku) o godz. 16.30, a dla młodzieży i dorosłych codziennie o godz. 7.30 i o godz. 17.30.

Zapraszamy we wtorek po wieczornej Mszy św. na procesję Różańcową, która przejdzie od kościoła przez osiedle Chopina i powrót do kościoła. Prosimy o zabranie ze sobą lampionów i świec. Osoby, które nie mogą brać udziału w procesji prosimy, aby wystawiły w oknach swoich mieszkań świece czy lampiony na znak solidarności w modlitwie. We wtorek nie będzie Różańca dla dzieci o godz. 16.30 i dorosłych o 17.30. Zapraszamy wszystkich razem na procesję o godz. 18.30.

4/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w Kaplicy Miłosierdzia. Zapraszamy, by wspólnie uwielbiać Boże Miłosierdzie i wypraszać potrzebne łaski dla nas i całego świata.

5/ W środę na Mszy św. o godz. 18.00 kolejna katecheza formacyjna dla Wspólnoty Żywego Różańca, a po Mszy św. wymiana Tajemnic Różańcowych. Informujemy, że zawiązuje się nowa Róża Różańcowa „Rodziców modlących się za swoje dzieci”. Zaineresowanych wstąpieniem do tej Róży zapraszamy na spotkanie w niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 do salki pod zakrystią.

6/ W środę po wieczornej Mszy św. próba chóru. Serdecznie jeszcze raz prosimy i zachęcamy do włączenia się w to radosne chwalenie Boga przez śpiew. Pozdrawiamy i dziękujemy już zaangażowanym.

7/ W czwartek o godz. 16.30 w Kaplicy Miłosierdzia spotkanie grupy o. Pio – serdecznie zapraszamy kolejne osoby do wspólnej modlitwy.

8/ W czwartek o godz. 17.00 w salce pod zakrystią kolejna próba scholii. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież.

9/ W czwartek po wieczornej Mszy św. kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego – serdecznie zapraszamy.

10/ W piątek przypada święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, który jest patronem od spraw trudnych, nie beznadziejnych – jak mylnie mówimy, bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.

11/ W piątek o godz. 19.00 kolejne spotkanie grupy młodzieżowej. Serdecznie zapraszamy.

12/ W przyszłą niedzielę nasza kolekta gospodarcza, którą przeznaczymy na przygotowanie planów do otwarcia Domu Dziennego Pobytu dla seniorów – mamy nadzieję, że stanie się to już w przyszłym roku.

13/ W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 16.30 obowiązkowe spotkanie dla rodziców i młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania. Młodzież już dziś prosimy o odbiór indeksów i zbieranie podpisów z Różańca i niedzielnych Mszy św.

14/ W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili rocznicę poświęcenia naszego kościoła dziękując wszystkim, którzy budowali tę świątynię, i Wam, którzy teraz dbacie o jej utrzymanie i rozwój.

15/ Wypominki jednorazowe, które odczytamy w Dzień Zaduszny oraz roczne, które odczytujemy we wszystkie niedziele całego roku przed Mszą św. o godz. 8.00 i 12.15 przyjmujemy w biurze parafialnym. Pamiętajmy: „Zbawienną rzeczą jest modlić się za zmarłych.

16/ Pani Stanisławie, panu Tadeuszowi, państwu Iwonie i Adamowi oraz anonimowym ofiarodawcom dziękujemy za dodatkowe ofiary na cele parafialne. Bóg zapłać za dar serca.

17/ Chłopcy, którzy chcieliby być ministrantami, prosimy o zgłaszanie się po Mszach św. w zakrystii. Prosimy rodziców, aby zachęcali do służby i pomogli w dotarciu.

18/ Na stoliku wyłożone są wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Z góry Bóg zapłać za udzielane wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

19/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Niech lektura czasopism religijnych będzie źródłem duchowej siły.

20/ Informujemy, że w dniu 1 listopada na cmentarzu Farnym i Komunalnym na Kobylance, Msze św. z procesją odbędą się o godz. 14.00. Tradycyjnie na cmentarzu Farnym przy kostnicy będziemy mogli wesprzeć Towarzystwo św. Brata Alberta kupując znicze. Serdecznie zachęcamy.

21/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Romana Rutkowskiego, +Jana Latopolskiego, +Krystynę Zarębę, +Konrada Marchlewicza oraz +Małgorzatę Gibas.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:
Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

XXIX Niedziela zwykła – 16.10.2022

1/ Zgodnie z zapowiedzią dziś po Mszach św. nasza młodzież przeprowadzi tradycyjną zbiórkę do puszek na fundusz „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Przypominamy, że zebrane fundusze przeznaczone są na pomoc dla bardzo zdolnej, ale niezamożnej młodzieży. Pomóżmy, by nie zmarnowały się talenty. Bóg zapłać za ofiarność.

2/ Różaniec dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30, a dla młodzieży i dorosłych codziennie o godz. 7.30 i o godz. 17.30. Dzieci zachęcamy do zbierania naklejek z Różańca. Wypełnione plansze wezmą udział w losowaniu nagród.

3/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w Kaplicy Miłosierdzia. Zapraszamy, by wspólnie uwielbiać Boże Miłosierdzie i wypraszać potrzebne łaski dla nas i całego świata.

4/ W środę po wieczornej Mszy św. próba chóru. Rozpoczynamy już przygotowanie do obchodów w przyszłym roku stulecia chóru. Wypada, by chórzyści ładnie się prezentowali. Dlatego w przyszłą niedzielę po Mszach św. odbędzie się zbiórka do puszek na skromne, ale jednakowe stroje dla chórzystów. Z góry składamy serdeczne Bóg zapłać za włączenie się we wsparcie tej inicjatywy.

5/ Do końca października próba scholii będzie w czwartki po Nabożeństwie Różańcowym, czyli o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież.

6/ W czwartek po wieczornej Mszy św. kolejne spotkanie grupy Czcicieli Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do salki pod zakrystią kolejne osoby pragnące pogłębiać swoje życie duchowe.

7/ W sobotę o godz. 9.00 kolejne spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

8/ W sobotę po Mszy św. o godz. 12.00 w Grudziądzkiej Farze zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Msza św. i odsłonięcie tablicy zostanie poprzedzone wykładem o godz. 9.30 w muzeum, który wygłosi prof. Wojciech Polak. Ks. proboszcz Dariusz Kunicki i działacze opozycji antykomunistycznej serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Grudziądza na tę uroczystość.

9/ W tym tygodniu:
w poniedziałek 17 października obchodzimy wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika,
we wtorek 18 października przypada święto św. Łukasza Ewangelisty – patrona pracowników Służby Zdrowia, którym przy tej okazji składamy najserdeczniejsze podziękowania za ofiarną służbę na rzecz wszystkich chorych i życzymy wielu łask od Pana Boga i wdzięczności ludzi, którym pomagacie. Szczęść Boże.
– w czwartek 20 października przypada wspomnienie św. Jana Kantego – patrona uczelni katolickich,
w sobotę 22 października przypada w naszym województwie uroczystość św. Jana Pawła II – głównego patrona woj. kujawsko-pomorskiego.

10/ W najbliższą sobotę 22 października w godzinach od 10.00 do 17.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej oraz w Marinie akcja „Dzień Dawcy Szpiku dla Rafała i innych”. Podczas Dnia Dawcy wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-55 lat mogą bezpłatnie zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych Fundacji DKMS.

11/ W przyszłą niedzielę kolekta misyjna z racji rozpoczynającego się Tygodnia Misyjnego.

12/ Dziękując za ofiarowane znaczki zużyte czy kolekcjonerskie na cele misyjne przypominamy, że akcja trwa dalej i można przynosić znaczki do biura parafialnego lub do pani Teresy, której dziękujemy za prowadzenia tej zbiórki. Podziękowania od o. Werbistów możemy przeczytać na tablicy ogłoszeń.

13/ Państwu Urszuli i Edwinowi Chojnowskim bardzo serdecznie dziękujemy za całoroczną opiekę i wykonane odnowienie Groty Matki Bożej przy naszym kościele. Bóg zapłać za poświęcony czas, siły i środki. Niech Matka Boża ma was w swojej opiece. Dziękujemy również państwu Danucie i Krzysztofowi Grochowskim za ofiarowane płyty granitowe i wykonane prace przed Grotą Matki Bożej. Bóg zapłać za dar serca.

14/ W biurze parafialnym przyjmujemy wypominki jednorazowe, które odczytamy w Dzień Zaduszny oraz roczne, które odczytujemy we wszystkie niedziele całego roku przed Mszą św. o godz. 8.00 i 12.15. Pamiętajmy: „Zbawienną rzeczą jest modlić się za zmarłych – jak czytamy w Piśmie św.

15/ Na stoliku wyłożone są wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne dla osób nie mających dostępu do strony internetowej parafii. Z góry Bóg zapłać za udzielane wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

16/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych jako źródła prawdy. 

17/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Piotra Zaklikowskiego, +Wojciecha Misterkę oraz +Zenobię Krzewińską.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

XXVIII Niedziela zwykła – 09.10.2022

1/ Dziś podczas Mszy św. o godz. 16.30 ks. bp Józef Szamocki udzieli naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Otoczmy kandydatów serdeczną modlitwą, by dobrze wykorzystali w swym życiu siedmiorakie dary Ducha Świętego.

2/ Różaniec dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30, a dla młodzieży i dorosłych codziennie o godz. 7.30 i o godz. 17.30. Dzieci zachęcamy do zbierania naklejek z Różańca. Wypełnione plansze wezmą udział w losowaniu nagród.

3/ W poniedziałek na wieczorną Mszę św. zapraszamy serdecznie rodziców i młodzież, która pragnie przygotowywać się przez najbliższy rok do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Po Mszy św. krótkie spotkanie organizacyjne.

4/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w Kaplicy Miłosierdzia. Zapraszamy, by wspólnie uwielbiać Boże Miłosierdzie i wypraszać potrzebne łaski dla nas i całego świata.

5/ W środę po wieczornej Mszy św. próba chóru. Serdecznie jeszcze raz prosimy i zachęcamy do włączenia się w chwalenie Boga przez śpiew. Pozdrawiamy i dziękujemy już zaangażowanym.

6/ Do końca października próba scholii będzie w czwartki po Nabożeństwie Różańcowym, czyli o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież.

7/ W czwartek po wieczornej Mszy św. odbędzie się kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego. Serdecznie zapraszamy do poznawania i pogłębiania znajomości Pisma Świętego, bo jak mówił św. Hieronim: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

8/ W piątek przypada Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Pamiętajmy w naszych modlitwach o nauczycielach, katechetach i wychowawcach, a także o wszystkich, którzy wskazywali nam drogi do Boga. Na okolicznościową Mszę św. zapraszamy w niedzielę o godz. 6:30.

9/ W piątek kolejne spotkanie Wspólnoty młodzieżowej, której serdecznie dziękujemy za przygotowane pod kierunkiem ks. Mateusza czuwanie przed Bierzmowaniem. Bóg zapłać za poświęcony czas i siły.

10/ W przyszłą niedzielę, 16 października, nasza młodzież przeprowadzi tradycyjną zbiórkę do puszek na fundusz „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Przypominamy, że zebrane fundusze przeznaczone są na pomoc dla bardzo zdolnej, ale niezamożnej młodzieży, aby nie zmarnowały się talenty. Polecamy tę zbiórkę Waszej ofiarności.

11/ Diecezjalny duszpasterz nauczycieli – ks. Mariusz Wojnowski – zaprasza na Mszę Świętą w intencji nauczycieli i pracowników oświaty. Zostanie ona odprawiona w niedzielę 16 października o godz. 18.00 w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Grudziądzu.

12/ W tym tygodniu:
w czwartek, 13 października, obchodzimy wspomnienie św. Honorata Koźmińskiego, prezbitera,
w sobotę, 15 października, wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła.

13/ W biurze parafialnym przyjmujemy wypominki jednorazowe, które odczytamy w Dzień Zaduszny oraz roczne, które odczytujemy we wszystkie niedziele całego roku przed Mszą św. o godz. 8.00 i 12.15. Pamiętajmy: „Zbawienną rzeczą jest modlić się za zmarłych” – jak czytamy w Piśmie św.

14/ Na stoliku wyłożone są wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne dla osób nie mających dostępu do strony internetowej parafii. Z góry Bóg zapłać za udzielane wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

15/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych jako źródła prawdy. 

16/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku: +Arkadiusza Kopecia, +Celinę Czupryńską, +Gizelę Kraińską, +Mariannę Nartowską, +Kazimierza Osickiego, +Mariusza Cebulę oraz +Halinę Jarmuszewską-Cielebąk.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

XXVII Niedziela zwykła – 02.10.2022

1/ Trwa miesiąc Modlitwy Różańcowej. Postaraj się, aby był to czas Twojego wzrostu duchowego i wzmocnienia poczucia owocnie wykorzystanego czasu, który Bóg dał Ci na ziemi. Różaniec dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30, a dla młodzieży i dorosłych codziennie o godz. 7.30 i o godz. 17.30. Dzieci zachęcamy do zbierania naklejek z Różańca. Wypełnione plansze wezmą udział w losowaniu nagród.

2/ W minioną niedzielę w ramach zbiórki do puszek na charytatywną pielgrzymkę biegową do Santiago de Compostela zebraliśmy 3196 złotych. Bóg zapłać za dar serca!

3/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w Kaplicy Miłosierdzia. Zapraszamy, by wspólnie uwielbiać Boże Miłosierdzie i wypraszać potrzebne łaski dla nas i całego świata.

4/ We wtorek po wieczornej Mszy św. obowiązkowa zbiórka ministrantów i lektorów.

5/ W środę o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, aby przez wstawiennictwo Maryi uwielbić Boga i wyprosić potrzebne łaski.

6/ W środę po wieczornej Mszy św. próba chóru. Serdecznie jeszcze raz prosimy i zachęcamy do włączenia się w to radosne chwalenie Boga przez śpiew. Pozdrawiamy i dziękujemy już zaangażowanym.

7/ W środę po wieczornej Mszy św. spotkanie Akcji Katolickiej. Serdecznie zapraszamy nowe osoby do wspólnego działania na rzecz naszej parafialnej wspólnoty.

8/ W czwartek o godz. 16.30 kolejna próba scholii. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież. Dziękujemy już zaangażowanym. Pamiętajmy: „Kto śpiewa – dwa razy się modli”.

9/ W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne.
*
W I czwartek miesiąca zapraszamy na godz. 17.30 na Różaniec w intencji nowych powołań do stanu duchownego, również z naszej parafii, dziękując za już powołanych i prosząc o wytrwałość dla nich.
*
W I piątek miesiąca o godz. 16.30 Różaniec dla dzieci. Okazja do spowiedzi od godz. 16.30. Prosimy Rodziców o przypomnienie dzieciom i młodzieży o dniach eucharystycznych.

10/ W piątek o godz. 11.00 spotkanie Parafialnego Klubu Seniora. Serdecznie zapraszamy.

11/ W piątek w łączności z wieczorną Mszą świętą odbędzie się czuwanie przed udzieleniem naszej młodzieży sakramentu bierzmowania. Zapraszamy wszystkich Parafian, aby modlić się o odpowiedzialne i świadome przyjęcie tego sakramentu.

12/ W sobotę od godz. 17.00 spowiedź dla kandydatów do bierzmowania, ich świadków i rodziców.

13/ W przyszłą niedzielę na Mszy świętej o godz. 16.30 młodzież naszej parafii przyjmie sakrament bierzmowania z rąk księdza biskupa Józefa Szamockiego. Pamiętajmy o młodzieży, ich świadkach i rodzinach w naszych modlitwach.

14/ W tym tygodniu obchodzimy:
– we wtorek 4 października
wspomnienie św. Franciszka z Asyżu,
– w środę 5 października
święto Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Toruniu,
– w czwartek 6 października
wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej – po wieczornej Mszy św. zapraszamy na pierwsze spotkanie Grupy Czcicieli Miłosierdzia Bożego. Kto jeszcze nie złożył deklaracji wstąpienia, będzie mógł to jeszcze uczynić. Deklaracje znajdują się na stoliku,
– w piątek 7 października
wspomnienie NMP Różańcowej – przy tej okazji już dziś serdecznie dziękujemy Wspólnocie Żywego Różańca za piękne świadectwo wiary i miłości do MB oraz duchowe dobro wnoszone we Wspólnotę Parafialną. Bóg zapłać Wam i zapraszamy kolejne osoby do wstąpienia do Róży męskiej i Róż żeńskich, aby budować duchową siłę naszej parafii, bo bez modlitwy, jak bez smarowania, daleko nie zajedziemy.

15/ W sobotę 8 października o godz. 10.00 Msza święta dziękczynna wspólnoty Żywego Różańca w związku ze wspomnieniem NMP Różańcowej.

16/ Na stoliku wyłożone są wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne dla osób nie mających dostępu do strony internetowej parafii. Z góry Bóg zapłać za udzielane wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

17/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, aby rozszerzać horyzonty wiary.

18/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Irenę Osicką, +Urszulę Groszewską, +Roberta Abrama i +Sławomira Mitza.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

XXVI Niedziela zwykła – 25.09.2022

1/ Przed nami miesiąc szczególnej Modlitwy Różańcowej. Pamiętajmy, że o tę modlitwę prosi Pan Bóg prawie we wszystkich objawieniach Maryjnych. Pomyśl, że odmawiając Różaniec spełniasz pragnienie samego Boga, a Ojciec Niebieski wynagradza przecież wszystko po stokroć!

2/ Bóg zapłać za złożone dziś ofiary w ramach naszej kolekty gospodarczej, którą przeznaczymy na dalszą modernizację ogrzewania i wyposażenie kuchni przy salce. Bóg zapłać za dar serca.

3/ Dziś po Mszach św. odbędzie się zbiórka do puszek na charytatywną pielgrzymkę biegową z Brodnicy do Santiago de Compostela. Weźmie w niej udział nasz ks. Mateusz. Celem pielgrzymki jest zbiórka funduszy na zakup mieszkania i montaż windy dla Magdy, która choruje na dziecięce porażenie mózgowe. Więcej informacji w gablotach i u ks. Mateusza. Bóg zapłać za Waszą ofiarność na ten cel!

4/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w Kaplicy Miłosierdzia. Zapraszamy, by wspólnie uwielbiać Boże Miłosierdzie i wypraszać potrzebne łaski dla nas i całego świata.

5/ W środę o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, aby przez wstawiennictwo Maryi uwielbić Boga i wyprosić potrzebne łaski. W czasie Mszy św. wieczornej katecheza formacyjna Żywego Różańca, a po Mszy św. wymiana Tajemnic Różańcowych.

6/ W środę po wieczornej Mszy św. próba chóru. Serdecznie jeszcze raz prosimy i zachęcamy do włączenia się w to radosne chwalenie Boga przez śpiew. Pozdrawiamy i dziękujemy już zaangażowanym.

7/ W czwartek o godz. 16.30 w salce pod zakrystią kolejna próba scholii. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież. Dziękujemy już zaangażowanym. Pamiętajmy: „Kto śpiewa – dwa razy się modli”.

8/ W piątek o godz. 11.00 spotkanie Klubu Seniora, a o godz. 19.00 spotkanie grupy młodzieżowej. Zapraszamy serdecznie nowe osoby do współpracy na rzecz królestwa Bożego.

9/ W sobotę rozpoczynamy miesiąc modlitwy Różańcowej. Różaniec dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30, a dla młodzieży i dorosłych codziennie o godz. 7.30 i o godz. 17.30. Dzieci zachęcamy do zbierania naklejek z Różańca. Wypełnione plansze wezmą udział w losowaniu nagród.

10/ W I sobotę miesiąca o godz. 8.00 Msza św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP. Będziemy prosili Serce Maryi o potrzebne łaski oraz podziękujemy za już otrzymane. Wyjątkowo w tę sobotę różaniec tylko o godz. 7.30!

11/ W I sobotę odwiedzimy naszych drogich chorych z posługą sakramentalną. Początek od godz. 8.00.

12/ W I sobotę o godz. 11.00 Mszą św. w kościele na Tarpnie rozpocznie się kolejne spotkanie Męskiego Różańca z Grudziądza. O godz. 12.00 wyruszy procesja z figurka MB Fatimskiej ulicami Tarpna w intencji pokoju. Serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy.

13/ W sobotę 1 października wieczorną Mszą św. o godz. 18.00 kandydaci do Bierzmowania rozpoczną Nowennę przed przyjęciem Sakramentu. Sakrament Bierzmowania odbędzie się w naszej parafii w niedzielę, 9 października, o godz. 16.30.

14/ Biuro Radia Maryja w Grudziądzu organizuje 3 grudnia br. wyjazd do Torunia na rocznicę powstania Radia. Zapisy w Biurze Radia przy Farze bądź telefonicznie. Szczegóły w gablotach.

15/ W sklepiku można zamówić zdjęcia z uroczystości odpustowej. Przy tej okazji Panu Gerardowi Szukay dziękujemy za fotografowanie naszych uroczystości, a Panu Krzysztofowi Dziedzicowi za filmowanie. Bóg zapłać za poświęcony czas i siły.

16/ Na stoliku wyłożone są wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne dla osób nie mających dostępu do strony internetowej parafii. Z góry Bóg zapłać za udzielane wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

17/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, aby rozszerzać horyzonty wiary.

18/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Zofię Kawczyńska, +Leszka Chojnowskiego, +Stefanię Ewertowską, +Gerarda Zarembę, +Teresę Zielaskowską oraz +Ryszarda Depczyńskiego.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Uwaga! Ważna informacja dla kierowców. Dziś ze względu na remont skrzyżowania wjazd dla samochodów jedynie od strony przejazdu kolejowego przy ul. Pruszyńskiego, a następnie tylko pierwszą bramą obok S. Elżbietanek.

XXV Niedziela zwykła – 18.09.2022

1/ „Pokorne ciele dwie matki ssie” – warto o tym pamiętać, choćby dlatego, że pokora jest bramą do wszystkich cnót, a pycha bramą do wszystkich grzechów.

2/ Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia naszej dorocznej Uroczystości Odpustowej, składamy gorące podziękowania. Bóg zapłać za zaangażowanie i liczną obecność, co ucieszyło również ks. biskupa Wiesława.

3/ Dziś o godz. 17.00 w parafii na Tarpnie rozpocznie się Kurs przedmałżeński. Szczegóły w gablocie.

4/ Dziś po wieczornej Mszy świętej zapraszamy na ostatni tegoroczny koncert w ramach VI Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Tym razem usłyszymy utwory na organy i saksofon. Zapraszamy!

5/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w Kaplicy Miłosierdzia. Pierwsze spotkanie dla osób, które zdecydowały się lub zdecydują przystąpić do grupy Czcicieli Miłosierdzia Bożego, odbędzie się 6 października – w liturgiczne wspomnienie św. Faustyny. Deklaracje wyłożone są jeszcze na stoliku za ławkami.

6/ W środę 21 września przypada święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty – dzień imienin naszego wikariusza. Księdzu Mateuszowi składamy najserdeczniejsze życzenia: Bożego błogosławieństwa, opieki MB Królowej Kapłanów, obfitości darów Ducha św., radości z pełnionej misji duszpasterskiej i wdzięczności od Boga i ludzi. Szczęść Boże!

7/ W środę po wieczornej Mszy św. próba chóru. Serdecznie jeszcze raz prosimy i zachęcamy do włączenia się w to radosne chwalenie Boga przez śpiew. Pozdrawiamy i dziękujemy już zaangażowanym.

8/ W czwartek o godz. 16.30 kolejna próba scholii, którą poprowadzi ks. Jan. Zapraszamy wszystkie chętne dziewczyny i chłopaków.

9/ W czwartek po wieczornej Mszy św. zapraszamy na powakacyjne spotkanie Kręgu Biblijnego. Spotykamy się w salce pod zakrystią. Do czasu powrotu do zdrowia ks. prof. Mirosława spotkania poprowadzi ks. Jan.

10/ W piątek o godz. 11.00 spotkanie Klubu Seniora. Serdecznie zapraszamy również osoby, które dotąd nie uczestniczyły w spotkaniach. Będzie nam bardzo miło przebywać w większym jeszcze gronie.

11/ W piątek przypada wspomnienie św. o. Pio – patrona naszej grupy modlitewnej. Powakacyjne spotkanie grupy o. Pio odbędzie się w piątek o godz. 17.00 w Kaplicy Miłosierdzia. Zapraszamy wszystkich chętnych do powiększenia grona tej grupy modlitewnej i życzymy owocnej duchowej pracy na rzecz naszej parafii i Kościoła św.

12/ W piątek o godz. 19.00 kolejne spotkanie grupy młodzieżowej. Zapraszamy nowe osoby do współpracy na rzecz królestwa Bożego.

13/ W sobotę o godz. 9.00 zapraszamy na spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

14/ W przyszłą niedzielę nasza kolekta gospodarcza, którą przeznaczymy na dalszą modernizację ogrzewania i wyposażenie kuchni przy salce. Serdecznie dziękujemy Wspólnocie chóru „Dzwon” za uporządkowanie salki pod zakrystią oraz nowo otwartej kuchni przy salce. Bóg zapłać za poświęcony czas i siły. Wspólnocie Żywego Różańca serdecznie dziękujemy za pomoc przy uporządkowaniu terenu wokół kościoła. Bóg zapłać za ochoczą pomoc.

15/ W przyszłą niedzielę po Mszach św. odbędzie się zbiórka do puszek na charytatywną pielgrzymkę biegową z Brodnicy do Santiago de Compostela. Weźmie w niej udział nasz ks. Mateusz. Celem pielgrzymki jest zbiórka funduszy na zakup mieszkania i montaż windy dla Magdy, która choruje na dziecięce porażenie mózgowe. Więcej informacji w gablotach i u ks. Mateusza. Bóg zapłać za Waszą ofiarność na ten cel!

16/ Ks. proboszcz udał się na urlop. Zastępował go będzie pełniący funkcję pierwszego wikariusza ks. Grzegorz.

17/ Na stoliku zostały wyłożone wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

18/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, aby rozszerzać horyzonty wiary. W sklepiku można zamówić także zdjęcia z uroczystości odpustowej. Przy tej okazji Panu Gerardowi Szukay dziękujemy za fotografowanie naszych uroczystości, a Panu Krzysztofowi Dziedzicowi za filmowanie. Bóg zapłać za poświęcony czas i siły.

19/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Edytę Mordawską, +Jana Napierskiego, +Danielę Gużyńską, +Zdzisława Chyłę oraz +Zofię Reiwer.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

XXIV Niedziela zwykła – 11.09.2022

1/ „Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, która wszystkich jednoczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi. Można stracić wszystko, byle nie to!” – za te i inne słowa pełne wiary, mądrości i miłości niech będzie Bóg uwielbiony w błogosławionym od roku Ks. Kard. Prymasie Stefanie Wyszyńskim.

2/ Serdecznie  witamy w naszej parafii ks. dr Sławomira Tykarskiego, któremu już dziś dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do wygłoszenia rekolekcji przed naszym dorocznym Odpustem. Rekolekcje potrwają do wtorku. Zaplanujmy tak zajęcia, abyśmy jak najliczniej skorzystali z tego czasu łaski. We wtorek tradycyjnie ofiary złożymy jako nasze podziękowanie o. Rekolekcjoniście. Msze św. z kazaniem rekolekcyjnym w poniedziałek i wtorek o godz. 8.00, 10.00 i 18.00.
Na stoliku wyłożone są  deklaracje przystąpienia do Wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego. Deklaracje możemy składać po Mszach św. w zakrystii. Zachęcamy szczególnie osoby, które jeszcze nie należą do żadnej z naszych Wspólnot.

3/ Bóg zapłać za złożone dziś ofiary na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu. Przypominamy, że Księża Moderatorzy wraz z klerykami w każdą środę modlą się za wszystkich ofiarodawców. Dziękujemy również za dodatkowe ofiary na prowadzone remonty w naszej parafii. Bóg zapłać za dar serca.

4/ Dziś po Mszy św. o godz. 16.30 obowiązkowe spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania. Uroczystość Bierzmowania w naszej parafii odbędzie się 9 października o godz. 16.30.

5/ Od poniedziałku przeżywać będziemy Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców z racji przypadającego w przyszłą niedzielę święta patrona dzieci i młodzieży – św. Stanisława Kostki.

6/ W poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.00, spotkanie dla rodziców dzieci I Komunijnych (przychodzimy bez dzieci). Przy tej okazji informujemy, że I Komunia Święta w 2023 roku dla dzieci z SP1 i SP2 odbędzie się 13 maja, dla SP3 i NSP1 20 maja, a dla SP15 27 maja. Wszystkie Komunie odbędą się o godz. 12.00.

7/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w kaplicy.  

8/ We wtorek 13 września po wieczornej Mszy św. zapraszamy na czuwanie pt. „Wolność płynąca z krzyża” przygotowane przez naszą młodzież pod kierunkiem ks. Mateusza. Prosimy o obecność młodzież przygotowującą się do Bierzmowania. Potraktujcie to czuwanie jako duchowe przygotowanie do przyjęcia tego Sakramentu.

9/ W środę 14 września o godz. 17.20 Różaniec pod krzyżem. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, aby przez wstawiennictwo Maryi uwielbić Boga i wyprosić potrzebne łaski.

10/ Uroczysta Suma odpustowa ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego zostanie odprawiona w środę o godz. 18.00 pod przewodnictwem ks. bp Ordynariusza Wiesława Śmigla. Po Mszy św. odbędzie się procesja wokół kościoła. Serdecznie prosimy o udział sztandary i feretrony. Prosimy również o poniesienie baldachimu i relikwii.

11/ W czwartek o godz. 16.30 próba scholii, którą  prowadzi ks. Jan, który gra na gitarze i jak słyszymy – ładnie śpiewa. Zapraszamy wszystkie chętne dziewczyny i chłopaków.

12/ W piątek o godz. 11.00 spotkanie Klubu Seniora. Serdecznie zapraszamy również osoby, które dotąd nie uczestniczyły w spotkaniach. Będzie nam bardzo miło przebywać w większym jeszcze gronie.

13/ W piątek o godz. 19.00 spotkanie grupy młodzieżowej. Zapraszamy nowe osoby do współpracy na rzecz królestwa Bożego.

14/ Na stoliku zostały wyłożone wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

15/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. W „Niedzieli” znajdziemy kolejny promocyjny numer nowego tygodnika pt. „Bliżej życia z wiarą”. Polecamy to Waszej uwadze. W sklepiku u p. Adama można też nabyć książki p. Ewy Czaczkowskiej: „Siostra Faustyna. Biografia Świętej” oraz „Cuda świętej Faustyny”.

16/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Marię Warzyńską, +Stefana Peczenyj oraz +Mirosławę Augustyniak.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
 

XXIII Niedziela zwykła – 04.09.2022

1/ Serdecznie dziękujemy pani dr Ewie Czaczkowskiej za słowo, które na pewno pomoże nam lepiej poznać św. Faustynę, której relikwie uroczyście wniesiemy podczas parafialnego odpustu. Po Mszach św. będzie można nabyć biografię św. Faustyny z podpisem autorki. Bóg zapłać za poświęcony czas i siły.

2/ Decyzją ks. biskupa Wiesława od 1 września rozpoczął w naszej parafii praktykę diakońską ks. diakon Michał Kłosowski. Ogarnijmy ks. Michała naszą serdeczną modlitwą, aby ten czas umocnił go w pragnieniu bycia gorliwym kapłanem na wzór Serca Jezusowego.

3/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w kaplicy. Zapraszamy, by wspólnie uwielbiać Boże Miłosierdzie i wypraszać potrzebne łaski dla nas i całego świata.

4/ W poniedziałek 5 września po wieczornej Mszy św. obowiązkowe spotkanie dla wszystkich katechetów.

5/ We wtorek po wieczornej Mszy św. obowiązkowa zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów. Zapraszamy kolejnych chłopaków do służby przy ołtarzu jako ministranci czy lektorzy.

6/ W środę o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, aby przez wstawiennictwo Maryi uwielbić Boga i wyprosić potrzebne łaski.

7/ W środę po wieczornej Mszy św. próba chóru. Zapraszamy nowe osoby. Pamiętajmy – stu chórzystów na stulecie chóru w 2023 roku. Pozdrawiamy i dziękujemy już zaangażowanym.

8/ W czwartek o godz. 16.30 próba scholii, którą od tej pory będzie prowadził ks. Jan, który gra na gitarze i jak słyszymy – ładnie śpiewa. Zapraszamy wszystkie chętne dziewczyny i chłopaków.

9/ W czwartek 8 września święto Narodzenia NMP – odpust we Farze – ks. Dariusz zaprasza na sumę o godz. 18.00. Dzień wcześniej – w środę – zaproszenie skierowane jest do apostolatu „Margaretka”: o godz. 17.20 – spotkanie formacyjne i o godz. 18.00 Msza św. z odnowieniem ślubowania.

10/ W piątek o godz. 11.00 spotkanie Klubu Seniora. Serdecznie zapraszamy również osoby, które dotąd nie uczestniczyły w spotkaniach. Będzie nam bardzo miło przebywać w większym jeszcze gronie.

11/ W sobotę 10 września o godz. 7.30 wyruszy z naszej parafii pod przewodnictwem ks. Mateusza piesza pielgrzymka do Rywałdu na doroczny Odpust MB Rywałdzkiej. Zapisy w biurze parafialnym – koszt 20 zł dla wracających autokarem lub 5 zł dla pozostałych. Gorąco zachęcamy do pielgrzymowania i modlitwy w drodze.

12/ W przyszłą niedzielę rozpoczniemy rekolekcje przed Odpustem Podwyższenia Krzyża Świętego, które poprowadzi ks. dr Sławomir Tykarski. Rekolekcje potrwają do wtorku. Zaplanujmy tak zajęcia, abyśmy jak najliczniej skorzystali z tego czasu łaski.

13/ Również w przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.00 poświęcimy tornistry i przybory szkolne dzieciom, które rozpoczęły naukę w „zerówce” i w pierwszej klasie, a nie były na Mszy św. w czwartek rozpoczynającej Nowy Rok Szkolny.

14/ W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 16.30 obowiązkowe spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

15/ Już po raz VI odbywa się w Grudziądzu Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Najbliższy koncert odbędzie się w przyszłą niedzielę w naszym kościele. O godz. 18.45 wystąpią: wykładowca poznańskiej Akademii Muzycznej i laureat wielu konkursów organowych – Jarosław Tarnawski, który zagra na organach oraz wirtuoz akordeonu i kompozytor – Paweł Zagańczyk, który grać będzie na akordeonie.

16/ Kolekta w przyszłą niedzielę na WSD w Toruniu. Polecamy to dzieło Waszej ofiarności.

17/ Informujemy, że ubiegło niedzielna zbiórka do puszek na wsparcie parafii o. Romana w Paragwaju wyniosła 5510 zł i 100 euro. Wraz z o. Romanem serdecznie dziękujemy za ofiarność. Bóg zapłać za dar serca.

18/ Państwu Małgorzacie i Edmundowi Śledź i pani Helenie oraz anonimowym ofiarodawcom dziękujemy za dodatkowe ofiary na prowadzone remonty w naszym kościele. Bóg zapłać za dar serca.

19/ Na stoliku zostały wyłożone wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

20/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych. W „Niedzieli” znajdziemy promocyjny numer nowego tygodnika pt. „Bliżej życia z wiarą”. Polecamy to Waszej uwadze.

21/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Katarzynę Małecką, +Zofię Głowacką oraz +Stefanię Iwańską. 
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

XXII Niedziela zwykła – 28.08.2022

1/ Bóg zapłać za złożone dziś ofiary w ramach naszej kolekty gospodarczej, którą przeznaczymy na dalsze malowanie kościoła oraz wymianę kaloryferów i instalacji w zakrystii i salce pod zakrystią, a także w przyległych pomieszczeniach. Z góry Bóg zapłać za ofiarność.

2/ O. Romanowi serdecznie dziękujemy za głoszone dziś Słowo Boże. Zgodnie z zapowiedzią po Mszach św. odbędzie się zbiórka do puszek na wsparcie parafii, w której o. Roman pracuje w Paragwaju.

3/ Ks. Mateuszowi Wróblewskiemu serdecznie dziękujemy za wszelkie dobro wniesione w naszą parafię. Bóg zapłać za czteroletnią posługę i życzymy wielu łask Bożych na posługę w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i św. s. Faustyny w Toruniu. Szczęść Boże.

4/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w kaplicy. Zapraszamy, by wspólnie uwielbiać Boże Miłosierdzie i wypraszać potrzebne łaski dla nas i całego świata.

5/ W środę o godz. 17.30  Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, aby przez wstawiennictwo Maryi uwielbić Boga i wyprosić potrzebne łaski.

6/ W środę na Mszy św. o godz. 18.00 katecheza dla Wspólnoty Żywego Różańca, a po Mszy św.  wymiana tajemnic.

7/ W środę po wieczornej Mszy św. wznawiamy spotkania naszego parafialnego chóru. Serdecznie jeszcze raz prosimy i zachęcamy do włączenia się w to radosne chwalenie Boga przez śpiew. Pamiętajmy – stu chórzystów na stulecie chóru w 2023 roku. Pozdrawiamy i dziękujemy już zaangażowanym.

8/ W czwartek 1 września decyzją ks. Biskupa Wiesława rozpocznie w naszej parafii praktykę diakońską ks. diakon Michał Kłosowski. Prosimy o modlitwę w jego intencji, aby ten czas umocnił go w pragnieniu bycia gorliwym kapłanem Chrystusa Pana.

9/ W czwartek 1 września przypada 83 rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w modlitwach o poległych i zamordowanych w obozach oraz módlmy się gorąco w intencji pokoju.

10/ W czwartek 1 września rozpoczynamy Nowy Roku Szkolny. Zapraszamy wszystkich nauczycieli, katechetów, wychowawców, rodziców i dzieci oraz młodzież na uroczystą Mszę św. w Waszej intencji o godz. 16.30. Zachęcamy również do spowiedzi św. pół godziny przed Mszą św., aby nowy rok szkolny rozpocząć umocnionym nie tylko fizycznie, ale również duchowo. Podczas Mszy św. poświęcimy tornistry i przybory szkolne dzieciom, które rozpoczynają naukę w „zerówce” i w pierwszej klasie.

11/ Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP (Księża Marianie), Parafia Wojskowa oraz Zarząd Rejonowy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich organizują w czwartek 1 września br. doroczny „MARSZ POKOJU”. Uczestnicy Marszu wyruszają o godz. 16.30 z Bazyliki Świętego Mikołaja od Matki Bożej Łaskawej – patronki Grudziądza do kaplicy w Wielkich Lniskach przed oblicze Matki Bożej Królowej Pokoju. Celem Marszu jest modlitwa o pokój w sercu, rodzinie, mieście, kraju, w Ukrainie i na świecie.

12/ W piątek o godz. 11.00 powakacyjne spotkanie Klubu Seniora. Serdecznie zapraszamy również osoby które dotąd nie uczestniczyły w spotkaniach. Będzie nam bardzo miło przebywać w większym jeszcze gronie.

13/ W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne.
*
W I czwartek miesiąca o godz. 17.30 Godzina Święta – w tym czasie okazja do spowiedzi. Będziemy modlić się o nowe powołania do stanu duchownego, także z naszej parafii.
*
W I piątek miesiąca o godz. 18.00 Msza św. pierwszopiątkowa dla dzieci i młodzieży, a od 17.30 okazja do spowiedzi św. Prosimy serdecznie rodziców i katechetów o przypomnienie dzieciom i młodzieży o Spowiedzi i Eucharystii, a najlepiej dać dobry przykład, bo „słowa uczą, a przykłady pociągają”.
*
W I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

14/ W I sobotę miesiąca odwiedzimy naszych drogich chorych z posługą Sakramentalną. Początek o godz. 8.00. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, ponieważ ks. Jan będzie odwiedzał chorych po raz pierwszy.

15/ W imieniu wspólnoty „Męski Różaniec” zapraszamy w sobotę 3 września o godz. 11.00 na Mszę św., a o godz. 12.00 na Różaniec pod pomnikiem przy internacie wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi za grzech bluźnierstwa oraz z prośbą o pokój.

16/ W przyszłą niedzielę 4 września będziemy gościć w naszej parafii panią dr Ewę Czaczkowską – pochodzącą z Grudziądza, która jest autorką najlepszej biografii św. s. Faustyny Kowalskiej. Pani Ewa skieruje do nas słowo, które ma nam pomóc lepiej poznać św. s. Faustynę, której relikwie uroczyście wniesiemy podczas parafialnego odpustu. Po Mszach św. do południa będzie można nabyć tę biografię z podpisem autorki. 

17/ W sobotę 10 września wyruszy z naszej parafii pod kierownictwem ks. Mateusza piesza pielgrzymka do Rywałdu na doroczny Odpust MB Rywałdzkiej. Zapisy w biurze parafialnym – koszt 20 zł dla wracających autokarem lub 5 zł dla pozostałych. Gorąco zachęcamy do pielgrzymowania i modlitwy w drodze.

18/ Państwu Marii i Janowi oraz anonimowym ofiarodawcom dziękujemy za dodatkowe ofiary na prowadzone remonty w naszym kościele. Bóg zapłać za dar serca.

19/ Na stoliku zostały wyłożone wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

20/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, aby umacniać swoją wiarę i owocnie przeżywać swoje życie.

21/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+ks. Kazimierza Południaka – pochodzącego z naszej parafii, +Teresę Jaworską oraz +Brygidę Kuberską.
 

Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:
Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

XXI Niedziela zwykła – 21.08.2022

1/ Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w 24-godzinnej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Bóg zapłać za żywe świadectwo miłości do Chrystusa Eucharystycznego. Pozostałych gorąco zachęcamy do kolejnych adoracji, bo przecież Eucharystia to centrum życia chrześcijańskiego.

2/ Zgodnie z zapowiedzią dziś na Mszy św. o godz. 12.15 będziemy mogli posłuchać chóru Gospelowego. Po Mszy św. odbędzie się krótki koncert – gorąco zapraszamy.

3/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w kaplicy. Zapraszamy, by wspólnie uwielbiać Boże Miłosierdzie i wypraszać potrzebne łaski dla nas i całego świata.

4/ W poniedziałek 22 sierpnia przypada wspomnienie NMP Królowej, w środę 24 sierpnia święto św. Bartłomieja Apostoła, w piątek 26 sierpnia Uroczystość NMP Częstochowskiej – nie ma postu, a w sobotę 27 sierpnia wspomnienie św. Moniki.

5/ W środę o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, aby z Maryją uwielbić Boga i wyprosić potrzebne łaski.

6/ W przyszłą niedzielę nasza kolekta gospodarcza, którą przeznaczymy na dalsze malowanie kościoła i prezbiterium Kaplicy Miłosierdzia w związku z przygotowaniem do wprowadzenia podczas Odpustu relikwii św. s. Faustyny oraz wymianę kaloryferów i instalacji w zakrystii i salce pod zakrystią, a także w przyległych pomieszczeniach. Z góry Bóg zapłać za ofiarność.

7/ W przyszłą niedzielę Słowo Boże wygłosi o. Roman Borowski pracujący w Paragwaju. Po Mszach św. odbędzie się zbiórka do puszek na wsparcie parafii, w której o. Roman pracuje.

8/ Również w przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 12.15 podziękujemy za czteroletnią pracę duszpasterską w naszej parafii ks. Mateuszowi Wróblewskiemu.

9/ W sobotę 10 września z naszej parafii wyruszy piesza pielgrzymka do Rywałdu na doroczny Odpust MB Rywałdzkiej. Zapisy w biurze parafialnym – koszt 20 zł dla powracających autokarem lub 5 zł dla pozostałych. Gorąco zachęcamy do pielgrzymowania i modlitwy w drodze.

10/ Na stoliku zostały wyłożone wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

11/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, aby umacniać swoją wiarę i owocnie przeżywać czas kończących się wakacji i urlopów.

12/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Teresę Slupkowską, +Łucję Kuchtę, + Stefana Kernstein, +Adama Rudowskiego, +Janinę Jóźwiak, +Zbigniewa Szwałkiewicza, +Irenę Dąbrowską oraz +Ewę Tokarczyk-Kaczyńską.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

XX Niedziela zwykła – 14.08.2022

1/ Do wieczornej Mszy św. trwa w naszej parafii 24-godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Serdecznie zachęcamy wszystkich, aby skorzystać z tego pięknego czasu i by ubogacić swoje życie duchowe.

2/ W poniedziałek 15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia NMP, która jednocześnie jest świętem Wojska Polskiego. Wdzięczni Maryi za opiekę nad naszą Ojczyzną prośmy o pokój i wszelkie potrzebne łaski dla Kościoła św. i Polski oraz ducha męstwa i poświęcenia dla żołnierzy strzegących granic naszej Ojczyny. Wszystkim żołnierzom składamy wyrazy najwyższego szacunku i wdzięczności za ofiarną służbę na rzecz wspólnego dobra, jakim jest Rzeczypospolita Polska. Niech NMP ma Was wszystkich w opiece. Podczas Mszy św. odbędzie się obrzęd błogosławieństwa kłosów zbóż, ziół i kwiatów.

3/ W poniedziałek 15 sierpnia wyruszy piesza pielgrzymka z Mniszka o godz. 7.00 i z naszej parafii około godz. 8.00 do Sanktuarium MB w Mokrym. Suma odpustowa o godz. 12.00 – ks. kustosz Michał serdecznie zaprasza. Powrót specjalnym autobusem MZK z parkingu przy kościele około godz. 14.00. Natomiast Suma odpustowa w parafii na Moniuszki o godz. 16.00 – ks. proboszcz Krzysztof serdecznie zaprasza.

4/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od wtorku do piątku o godz. 15.00 w kaplicy. Zapraszamy, by wspólnie uwielbiać Boże Miłosierdzie i wypraszać potrzebne łaski dla nas i całego świata.

5/ W środę o godz. 17.30  Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, aby przez wstawiennictwo Maryi uwielbić Boga i wyprosić potrzebne łaski.

6/ W przyszłą niedzielę 21 sierpnia na Sumie oprawę muzyczną wykona chór Gospelowy, który po Mszy św. da krótki koncert. Szczegóły na plakatach.

7/ Na stoliku zostały wyłożone wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

8/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, aby umacniać swoją wiarę i owocnie przeżywać czas wakacji i urlopów.

9/ Państwu Irenie i Władysławowi Piłat, rodzicom Wiktorii, Oliwii i Sebastiana oraz anonimowym ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za ofiary na prowadzone remonty. Mamy już nowe aluminiowe drzwi do zakrystii – koszt to 10.200 zł oraz zakończyliśmy remont mieszkania ks. Jana – koszt z meblami, które są własnością parafii, to 25.000 zł. Bóg zapłać za ofiarność.

10/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Stanisława Perchę, +Mariana Dębka, +Jadwigę Czaplewską, +Eugeniusza Koniecznego oraz +Teresę Ostrowską.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

XIX Niedziela zwykła – 07.08.2022

1/ „Czy jecie czy pijecie czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie”– zachęca św. Paweł. Nie zapominajmy, że sierpień to miesiąc, w którym modlimy się szczególnie o trzeźwość.
Pamiętajmy również o pielgrzymujących na Jasną Górę prosząc o zdrowie i wytrwałość. Są jeszcze wolne miejsca w autokarze jadącym do Częstochowy na wejście naszej pieszej pielgrzymki. Zapisy u pana Adama w sklepiku.

2/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w kaplicy. Zapraszamy, by wspólnie uwielbiać Boże Miłosierdzie i wypraszać potrzebne łaski dla nas i całego świata.

3/ W środę o godz. 17.30  Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, aby przez wstawiennictwo Maryi uwielbić Boga i wyprosić potrzebne łaski.

4/ W tym tygodniu:
– we wtorek 9 sierpnia przypada
święto św. Teresy Benedykty od Krzyża – patronki Europy – prośmy przez jej wstawiennictwo o powrót Europy do jej chrześcijańskich korzeni,
– w środę 10 sierpnia przypada
święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika,

w czwartek 11 sierpnia wspomnienie św. Klary z Asyżu,
w przyszłą niedzielę 14 sierpnia św. Maksymiliana Kolbe – patrona parafii na Strzemięcinie. Suma odpustowa o godz. 12.30 – ks. proboszcz Marek serdecznie zaprasza.

5/ W sobotę Mszą św. o godz. 18.00 rozpoczniemy 24-godzinną Adorację Najświętszego Sakramentu w naszej parafii. Serdecznie zachęcamy do czynnego udziału w adoracji, tym bardziej, że mamy czas wakacji i urlopów i warto poświęcić godzinkę na spotkanie z Panem Jezusem, aby przemodlić miniony rok i nabrać sił do mądrego i roztropnego życia. Plan adoracji jest wywieszony w gablotach i na stronie internetowej naszej parafii.

6/ Na stoliku zostały wyłożone wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

7/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, aby umacniać swoją wiarę i owocnie przeżywać czas wakacji i urlopów.

8/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Krystynę Lewandowską.
Rodzinie zmarłej składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ją Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

XVIII Niedziela zwykła – 31.07.2022

1/ „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” – pamiętajmy o tych, którzy pracują w pocie czoła, by zebrać tegoroczne plony i prośmy o sprzyjającą pogodę i bezpieczeństwo dla rolników, aby nikomu chleba nie zabrakło.

2/ Bóg zapłać za złożone dziś ofiary w ramach naszej kolekty gospodarczej, którą przeznaczymy na pokrycie kosztów prowadzonych w kościele i plebanii remontów oraz umeblowanie mieszkania ks. Jana. Przypominamy, że wszystkie zakupione rzeczy są własnością parafii. Z góry Bóg zapłać za ofiarność.

3/ W poniedziałek o godz. 18.00 w parafii na Strzemięcinie odbędzie się spotkanie organizacyjne dla uczestników pieszej pielgrzymki do Częstochowy. Przypominamy, że z Grudziądza piesza pielgrzymka na Jasną Górę wyrusza we wtorek. Rozpoczęcie Mszą św. we Farze o godz. 6.00. Księdza Mateusza i wszystkich pielgrzymów ogarnijmy naszą serdeczną modlitwą i wsparciem.

4/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w kaplicy. Zapraszamy, by wspólnie uwielbiać Boże Miłosierdzie i wypraszać potrzebne łaski dla nas i całego świata.

5/ W środę o godz. 17.30  Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, aby przez wstawiennictwo Maryi uwielbić Boga i wyprosić potrzebne łaski.

6/ W środę 3 sierpnia przypada wspomnienie św. Jana Vianneya – patrona proboszczów. Ksiądz proboszcz serdecznie prosi o modlitwę i dziękuje za modlitewną pamięć. Natomiast w sobotę 6 sierpnia przypada święto Przemienienia Pańskiego.

7/ W tym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne.
* W I czwartek miesiąca o godz. 17.30 Godzina Święta – w tym czasie okazja do spowiedzi św. Będziemy modlić się o nowe powołania do stanu duchownego.

* W I piątek miesiąca od godz. 17.30 spowiedź i Adoracja Najświętszego Sakramentu, a o godz. 18.00 Msza św. pierwszopiątkowa dla dzieci i młodzieży. Prosimy rodziców o przypomnienie dzieciom i młodzieży o Mszy św. i spowiedzi.
* W I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.

8/ Uczestnikom pielgrzymki do Krakowskich Łagiewnik oraz anonimowym ofiarodawcom dziękujemy za ofiary na prowadzone remonty. Bóg zapłać za dar serca.

9/ Na stoliku zostały wyłożone wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:
88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

10/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, aby umacniać swoją wiarę i owocnie przeżywać czas wakacji i urlopów.

11/ Już po szósty w Grudziądzu trwa festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Najbliższy koncert odbędzie się 7 i 21 sierpnia na Strzemięcinie, a 11 i 18 września w naszym kościele. Wstęp na wszystkie koncerty wolny. Gorąco zapraszamy i zachęcamy. Szczegóły na plakatach.

12/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Stanisława Karczewskiego, +Alfredę Jandurę, +Elżbietę Stelmacher oraz +Eugeniusza Biraka.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

XVII Niedziela zwykła – 24.07.2022

1/ Informujemy, że zbiórka do puszek na wsparcie pieszej pielgrzymki na Jasną Górę wyniosła 1850 zł. Bóg zapłać za dar serca. Z naszej parafii w pielgrzymce weźmie udział ks. Mateusz Archita i mamy nadzieję, że także wielu spośród Was. Gorąco zachęcamy. Zapisy w parafii na Strzemięcinie. Szczegóły na plakatach.

2/ W dzisiejszą niedzielę obchodzimy ustanowiony przez papieża Franciszka II Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Ten dzień przypada co roku w czwartą niedzielę lipca, w bliskości wspomnienia św. Joachima i Anny, rodziców NMP. Tego dnia modlimy się za osoby starsze. Stolica Apostolska udzieliła także łaski odpustu dla seniorów za uczestnictwo we Mszy świętej w świątyni i za pośrednictwem telewizji, radia czy Internetu oraz dla wszystkich, którzy tego dnia odwiedzą samotną osobę starszą.

3/ Jutro przypada święto św. Jakuba Większego Apostoła oraz wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców, przewodników, podróżujących i pielgrzymów. Obrzęd błogosławieństwa kierowców i pojazdów będzie sprawowany w poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.00 na parkingu wokół kościoła. Tradycyjnie składane ofiary są przeznaczone na wsparcie zakupu nowych pojazdów dla polskich misjonarzy pracujących aż w 100 krajach całego świata. Z góry Bóg zapłać za ofiarność.

4/ We wtorek 26 lipca przypada wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców NMP, a w piątek 29 lipca przypada święto św. Marty – patronki wszystkich gospodyń, którym dziękujemy za dbanie o ciepło domowego ogniska.

5/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w kaplicy. Zapraszamy, by wspólnie uwielbiać Boże Miłosierdzie i wypraszać potrzebne łaski dla nas i całego świata.

6/ W środę Mszą św. o godz. 6.30 rozpoczynamy naszą pielgrzymkę po relikwie św. s. Faustyny Kowalskiej do krakowskich Łagiewnik przez Świnice Warckie, Częstochowę i Kalwarię Zebrzydowską. Prosimy o modlitwę w intencji błogosławionych owoców tego pielgrzymkowego czasu. Przy tej okazji informujemy, że spotkanie Żywego Różańca ze względu na pielgrzymkę zostało przeniesione na przyszłą niedzielę o godz. 12.15. Po Sumie wymiana Tajemnic Różańcowych.

7/ W środę o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, aby przez wstawiennictwo Maryi uwielbić Boga i wyprosić potrzebne łaski.

8/ W przyszłą niedzielę nasza kolekta gospodarcza, którą przeznaczymy na pokrycie kosztów prowadzonych w kościele i plebanii remontów. Z góry Bóg zapłać za ofiarność.

9/ Pani Małgorzacie Środa oraz anonimowym ofiarodawcom dziękujemy za ofiary na prowadzone remonty. Bóg zapłać za dar serca.

10/ Na stoliku zostały wyłożone wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:
88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

11/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, aby umacniać swoją wiarę i owocnie przeżywać czas wakacji i urlopów.

12/ Już po szósty w Grudziądzu odbędzie się festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Pierwszy koncert odbędzie się dziś w bazylice św. Mikołaja, 7 i 21 sierpnia na Strzemięcinie, a 11 i 18 września w naszym kościele. Wstęp na wszystkie koncerty wolny. Gorąco zapraszamy i zachęcamy. Szczegóły na plakatach.

13/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Rajmunda Zielaskiewicza, +Danutę Wójcik, +Adelę Schreiber, +Bernadetę Styczyńską, +Andrzeja Waszniewskiego, +Michalinę Zarecką, +Michała Jasińskiego, +Irenę Nawrocką, +Nadzieję Jagła oraz +Ryszarda Dejewskiego.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

XVI Niedziela zwykła – 17.07.2022

1/ Zgodnie z zapowiedzią dziś po Mszach św. odbędzie się zbiórka do puszek na wsparcie pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Bóg zapłać za dar serca. Z naszej parafii w pielgrzymce weźmie udział ks. Mateusz Archita i mamy nadzieję, że także wielu spośród Was. Gorąco zachęcamy. Zapisy w parafii na Strzemięcinie. Szczegóły na plakatach.

2/ Dziś po Mszach św. możemy nabyć za dowolną ofiarę czasopismo seminaryjne „Sługa”. Zachęcamy serdecznie do lektury i w ten sposób wsparcia naszego Seminarium.

3/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w kaplicy. Zapraszamy, by wspólnie uwielbiać Boże Miłosierdzie i wypraszać potrzebne łaski dla nas i całego świata.

4/ W środę o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, aby przez wstawiennictwo Maryi uwielbić Boga i wyprosić potrzebne łaski.

5/ W piątek 22 lipca przypada święto św. Marii Magdaleny, która jako pierwsza zobaczyła Zmartwychwstałego Jezusa.
Natomiast w sobotę 23 lipca przypada
święto św. Brygidy, patronki Europy. Prośmy przez Jej wstawiennictwo o powrót Europy do jej chrześcijańskich korzeni.

6/ Pozostało jedno wolne miejsce na pielgrzymkę do Łagiewnik – zapraszamy.

7/ Jak możemy zobaczyć trwa odświeżanie bocznych naw i krucht naszego kościoła, a także remont mieszkania dla ks. Jana. Serdecznie dziękujemy za ofiary na trwające prace. Bóg zapłać za dar serca.

8/ Na stoliku zostały wyłożone wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:
88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

9/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, aby umacniać swoją wiarę i owocnie przeżywać czas wakacji i urlopów.

10/ Już po szósty w Grudziądzu odbędzie się Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Pierwszy koncert odbędzie się 24 lipca w bazylice św. Mikołaja, 7 i 21 sierpnia na Strzemięcinie, a 11 i 18 września w naszym kościele. Wstęp na wszystkie koncerty wolny. Gorąco zapraszamy i zachęcamy do udziału w koncertach. Szczegóły na plakatach.

11/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Stanisławę Gąsiorowską, +Jadwigę Gall, +Bernadetę Zielińską, +Zofię Emerlich oraz +Mirosława Środę.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:
Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

XV Niedziela zwykła – 10.07.2022

1/ Miłosierni miłosierdzia dostąpią – przypomina nam Chrystus. Trzymajmy się Pana Jezusa, bo „z Kim przystajesz, takim się stajesz”.

2/ Serdecznie witamy na wakacjach naszego kleryka Dawida. Życzymy dobrego wypoczynku i radości Ducha św.

3/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w kaplicy. Zapraszamy, by wspólnie uwielbiać Boże Miłosierdzie i wypraszać potrzebne łaski dla nas i całego świata.

4/ W środę o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, aby przez wstawiennictwo Maryi uwielbić Boga i wyprosić potrzebne łaski.

5/ W poniedziałek 11 lipca przypada święto św. Benedykta opata, patrona Europy. Prośmy przez Jego wstawiennictwo o powrót Europy do jej chrześcijańskich korzeni.
Natomiast w sobotę 16 lipca przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel – zachęcamy serdecznie do noszenia Szkaplerza jako wyraz wiary w Opatrzność Bożą, jakiej uczy nas Maryja.

6/ Nasza parafia organizuje dwudniowy wyjazd do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach po relikwie św. s. Faustyny Kowalskiej, które uroczyście wprowadzimy podczas naszego dorocznego Odpustu. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 27 i 28 lipca (środa – czwartek). W programie miedzy innymi Częstochowa, Kraków (Łagiewniki, Sanktuarium JP II, Sukiennice) i Kalwaria Zebrzydowska, gdzie będzie nocleg. Koszt 240 zł., wyjazd po Mszy św. o godz. 6.30, zapisy w biurze parafialnym i u p. Ani. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich Parafian.

7/ Pragniemy poinformować, że na misje dla o. Romana Borowskiego, który pracuje w Paragwaju, zebraliśmy 5270 zł. Bóg zapłać Wspólnocie Żywego Różańca i wszystkim, którzy w I czwartki miesiąca składali swoje ofiary. Przez następny rok będziemy zbierali ofiary dla kolejnego misjonarza z naszej parafii – o. Andrzeja Mochalskiego, który pracuje w Argentynie.

8/ W sklepiku u p. Adama możemy zobaczyć i zamówić zdjęcia z powitania ks. Jana i pożegnania s. Zofii. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy p. Gerardowi Szukay’owi za uwiecznianie na fotografiach ważnych wydarzeń z życia naszej parafii i ofiarowane zdjęcia do kroniki. Bóg zapłać za dar serca.

9/ Jak możemy zobaczyć – trwa odświeżanie bocznych naw i krucht naszego kościoła, a także remont mieszkania dla ks. Jana. Serdecznie dziękujemy za ofiary na trwające prace. Bóg zapłać za dar serca.

10/ Na stoliku zostały wyłożone wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

11/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, aby umacniać swoją wiarę i owocnie przeżywać czas wakacji i urlopów.

12/ Za trzy tygodnie – 2 sierpnia – wyrusza piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Z naszej parafii w pielgrzymce weźmie udział ks. Mateusz Archita i mamy nadzieję, że także wielu spośród Was. Gorąco zachęcamy. Zapisy w parafii na Strzemięcinie. Szczegóły na plakatach. W przyszłą niedzielę po Mszach św. zbiórka na pomoc w organizacji pieszej pielgrzymki do naszej Matki. Z góry Bóg zapłać za ofiarność.

13/ Panu Marianowi Nasieniewskiemu serdecznie dziękujemy za wykoszenia trawy wokół plebanii i kościoła. Bóg zapłać za poświęcony czas, środki i siły.

14/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku: +Jadwigę Stobbe.
Rodzinie zmarłej składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy Ją Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj Jej wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

XIV Niedziela zwykła – 03.07.2022

1/ Wakacje to czas wypoczynku, relaksu i oderwania się od monotonii codziennego życia. Pamiętajmy jednak, aby nie robić sobie wakacji od Pana Boga, ponieważ nie da się żyć pełnią życia bez Źródła życia i miłości. Życzymy więc Wszystkim błogosławionych wakacji z Bogiem. Szczęść Wam Boże.

2/ Pragniemy powitać w naszej wspólnocie parafialnej ks. neoprezbitera Jana Tatarkowskiego, który został skierowany przez ks. Biskupa do posługi duszpasterskiej w naszej parafii. Księdzu Janowi życzymy owocnego pobytu w naszej parafii i wielu łask Bożych.

3/ 1 lipca minął drugi rok mojej posługi w naszej parafii. Serdecznie dziękuję Panu Bogu i Wam, kochani Parafianie, za serdeczność, otwartość i zaangażowanie we wspólne dzieła duchowe i materialne. Dziękując za wszelkie dobro minionego czasu zapraszam do dalszej owocnej pracy na rzecz naszego wspólnego dobra jakim jest nasza parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu.

3a/ Pragniemy serdecznie podziękować Siostrze Zofii za Jej 4-letnią gorliwą i ofiarną posługę w naszej parafii. Pragniemy przy tym zapewnić o naszej pamięci i wdzięczności za wszelkie dobro wniesione w nasz kościół, plebanię i całą parafię. Bóg zapłać i szczęść Boże!

4/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w kaplicy. Zapraszamy, by wspólnie uwielbiać Boże Miłosierdzie i wypraszać potrzebne łaski dla nas i całego świata.

5/ W środę o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Przypominamy, że ofiary składane w środę są przeznaczone na kwiaty do kościoła. Bóg zapłać za dar serca.

6/ W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. O godz. 17.30 Godzina święta. Będziemy się modlić o nowe powołania do stanu duchownego. W tym czasie okazja do spowiedzi św.

7/ Na stoliku zostały wyłożone wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:
88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

8/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, aby umacniać swoją wiarę.

9/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Jadwigę Skrzeczkowską, +Kazimierę Kozak, +Marię Kłos, +Jana Podbielskiego, +Edwarda Kasprowicza, +Henryka Barańskiego, +Annę Twarkowską.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

XIII Niedziela zwykła – 26.06.2022

1/ Wakacje to czas wypoczynku, relaksu i oderwania się od monotonii codziennego życia. Pamiętajmy jednak, aby nie robić sobie wakacji od Pana Boga, ponieważ nie da się żyć pełnią życia bez Źródła życia i miłości. Życzymy więc Wszystkim błogosławionych wakacji z Bogiem. Szczęść Wam Boże.

2/ Bóg zapłać za złożone dziś ofiary w ramach naszej kolekty gospodarczej, którą przeznaczymy na remont mieszkania dla nowego wikariusza – ks. Jana Tatarkowskiego, który rozpocznie posługę w naszej parafii od 1 lipca. Uroczyste powitanie ks. Jana w przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 12.15. Ks. Jan zastąpi w naszej parafii ks. Mateusza Wróblewskiego, który został mianowany wikariuszem w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w Toruniu. Uroczyste pożegnanie ks. Mateusza odbędzie się w niedzielę 28 sierpnia na Sumie o godz. 12.15.

3/ Dziś o godz. 13.00 w  parafii na Lotnisku odbędzie się Suma Odpustowa z okazji przypadającej w najbliższą środę Uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła – ks. proboszcz Krzysztof serdecznie zaprasza.

4/ W poniedziałek przypada Uroczystość MB Nieustającej Pomocy, głównej patronki naszej Diecezji. Jeszcze raz dziękujemy Panu Bogu za Nawiedzenie naszej parafii i dekanatu przez łaskami słynącą kopie obrazu MBNP i zapraszamy do wspólnej modlitwy w Jej uroczystość.

5/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w kaplicy. Zapraszamy, by wspólnie uwielbiać Boże Miłosierdzie i wypraszać potrzebne łaski dla nas i całego świata.

6/ Zapraszamy na Nabożeństwa czerwcowe do czwartku włącznie o godz. 17.30.

7/ W środę o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Przypominamy, że ofiary składane w środę są przeznaczone na kwiaty do kościoła. Bóg zapłać za dar serca.

8/ W środę o godz. 18.00 Msza św. Wspólnoty Żywego Różańca, a po Mszy św. wymiana Tajemnic Różańcowych.

9/ W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne.
* W I piątek miesiąca o godz. 17.30 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi św. O godz. 18.00 Msza św. dla dzieci, młodzieży i wszystkich wierzących, wynagradzająca NSPJ za grzechy nasze i całego świata.
* W I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Zapraszamy do praktykowania nabożeństwa pierwszych pięciu sobót miesiąca.

10/ Wspólnota Męskiego Różańca w Grudziądzu zaprasza w sobotę do parafii Wniebowzięcia NMP przy ul. Moniuszki o godz. 11.00 na Mszę św. i o godz. 12.00 na Różaniec pod pomnik Rzezi Wołyńskiej przy skrzyżowaniu ul. Rapackiego i Królewskiej wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP wszelkie zniewagi.

11/ Wspólnota Żywego Różańca zaprasza w sobotę 2 lipca na Odpust i Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Sanktuarium MB Chełmińskiej. Szczegółowy program pielgrzymki wywieszony jest w gablocie Żywego Różańca. Zapisy u pań Zelatorek i u pani Ani.

12/ Na stoliku zostały wyłożone wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:
88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

13/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, aby umacniać swoją wiarę.

14/ W tym tygodniu ks. Proboszcz jest na urlopie. Zastępować będzie ksiądz Mateusz Wróblewski – pierwszy wikary.

15/ Od pomalowania bocznej kruchty rozpoczęliśmy stopniowe odmalowywanie ścian wewnątrz kościoła. Serdecznie dziękujemy panu Mieczysławowi Zielińskiemu, który podjął się tego zadania. Bóg zapłać za poświęcony czas i siły.

16/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Marię Stachowiak, +Teresę Lebryk, +Leona Sitkowskiego, +Witalinę Haletę, +Jadwigę Górecką, +Teresę Kociorską oraz +Marię Markuszewską.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

XII Niedziela zwykła – 19.06.2022

1/ Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Panu Bogu, że mogliśmy pójść z procesją Eucharystyczną ulicami naszej parafii. Wielkie Bóg zapłać ślemy w stronę osób i grup, które przygotowały piękne ołtarze. Dziękujemy osobom, które niosły sztandary, emblematy i baldachim. Serdecznie dziękujemy dziewczynkom, które sypały kwiatki, ich rodzicom i paniom Katechetkom oraz wszystkim, którzy ofiarowali kwiatki do sypania. Dziękujemy harcerzom, Służbie Liturgicznej, panu Organiście i chórowi, Siostrom Elżbietankom i Zmartwychwstankom, dziękujemy Policji za zabezpieczenie bezpieczeństwa podczas procesji, serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pamiętali o udekorowaniu okien i balkonów – mamy nadzieję na przyszłość, że będzie więcej dekoracji oraz gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom procesji, szczególnie rodzicom z małymi dziećmi za żywe świadectwo miłości do Pana Jezusa. Bóg Wam wszystkim zapłać!

2/ W poniedziałek 20 czerwca o godz. 18.00 rozpocznie się w naszej parafii dla całego dekanatu 24-godzinna peregrynacja obrazu MB Nieustającej Pomocy – głównej patronki naszej Diecezji. Gorąco już dziś zapraszamy do zaplanowania sobie tak czasu, aby jak najaktywniej wziąć udział we wspólnych nabożeństwach jak i znaleźć czas, aby indywidualnie nawiedzić kościół i pomodlić się przed wizerunkiem naszej Patronki. Program wywieszony jest na drzwiach kościoła i w gablotach, a także wyłożony na stoliku z ogłoszeniami. We wtorek na Mszach św. o godz. 10.00 i 16.00 kolekta, która będzie przeznaczona dla o. Redemptorysty.

3/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w kaplicy. Zapraszamy, by wspólnie uwielbiać Boże Miłosierdzie i wypraszać potrzebne łaski dla nas i całego świata.

4/ Zapraszamy na Nabożeństwa czerwcowe codziennie o godz. 17.30.

5/ W środę o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Przypominamy, że ofiary składane w środę są przeznaczone na kwiaty do kościoła. Bóg zapłać za dar serca.

6/ W środę po wieczornej Mszy św. próba chóru. Zapraszamy i zachęcamy nowe osoby, dziękując już zaangażowanym. Pamiętajmy: „Kto śpiewa – dwa razy się modli”.

7/ Do czwartku po Nabożeństwie Czerwcowym procesja Eucharystyczna wokół kościoła. W czwartek na zakończenie oktawy Bożego Ciała tradycyjnie poświęcimy wianki i zioła. Po Mszy św. w czwartek prosimy, aby dziewczynki sypiące kwiatki i osoby noszące sztandary i baldachim pozostały na chwilę w kościele. Wszystkich prosimy o dalsze zbieranie kwiatków do sypania i zapraszamy na procesje Eucharystyczne wokół kościoła, bo mamy Bogu za co dziękować.

8/ W czwartek o godz. 18.00 uroczysta Msza św. dla dzieci, młodzieży, rodziców, katechetów i nauczycieli na zakończenia Roku Szkolnego. Spowiedź w czwartek od godz. 17.15. Gorąco zapraszamy do wspólnotowego dziękczynienia.

9/ W piątek 24 czerwca przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – odpust w Tarpnie. Suma Odpustowa o godz. 18.00 – ks. proboszcz Zbigniew zaprasza. Nie obowiązuje post piątkowy.

10/ Tradycyjnie w piątek o godz. 19.00 spotkanie wspólnoty młodzieżowej. Zapraszamy serdecznie.

11/ W przyszłą niedzielę nasza kolekta gospodarcza, którą przeznaczymy na przygotowanie mieszkania dla nowego wikariusza. Z góry Bóg zapłać za ofiarność.

12/ Wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego składamy serdeczne podziękowania. Bóg zapłać za wsparcie Misyjnego Dzieła Kościoła.

13/ Na stoliku zostały wyłożone wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

14/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, aby umacniać swoją wiarę.

15/ Wspólnota Żywego Różańca w dniu 2 lipca organizuje doroczną pielgrzymkę do Chełmna. Zapisy u p. Ani.

16/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Urszulę Nowak oraz +Andrzeja Brzozowskiego.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Uroczystość Trójcy Świętej – 12.06.2022

1/ Bóg w Trójcy jedyny jest znakiem siły, którą daje jedność. Dbajmy o jedność w naszych rodzinach, szkołach, zakładach pracy, w naszej kochanej parafii i Ojczyźnie. Przypominamy, że dziś kończy się czas Komunii św. wielkanocnej.

2/ Zgodnie z zapowiedzią dziś po Mszach św. odbędzie się zbiórka do puszek na wakacyjny wyjazd młodzieży w góry. Doceńmy trud przygotowanych przedstawień czy służby przy ołtarzu. Z góry serdeczne Bóg zapłać za ofiarność.

3/ Dziś po Mszy św. o godz. 16.30 ostatnie przed wakacjami spotkanie dla przygotowujących się do Bierzmowania. Obecność obowiązkowa.

4/ Wszystkie dziewczynki pragnące sypać kwiatki podczas procesji Bożego Ciała i w oktawie zapraszamy na próbę w poniedziałek i wtorek o godz. 17.00. Bardzo liczymy na udział dziewcząt, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św. i w swych pięknych białych strojach ukwiecą drogę dla Pana Jezusa, którego przyjęły do swych serc. Wszystkich dorosłych prosimy o pomoc w zbieraniu kwiatków do sypania i składanie przy krzyżu w kruchcie kościoła. Z góry Bóg zapłać za zaangażowanie we wspólne dobro. Jeśli ma być pięknie i uroczyście, to każdy powinien dołożyć do tego swoją „cegiełkę”.
Nasze drogie panie Katechetki prosimy tradycyjnie o poprowadzenie prób i pokierowanie grupą sypiących kwiatki, niosących poduszki i pozostałe emblematy. Wszystkich prosimy o udekorowanie okien naszych domów i wywieszenie flag – również tam, gdzie nie przejdzie procesja. Pamiętajmy o słowach Zbawiciela: „Kto do mnie przyzna się przed ludźmi, do tego ja przyznam się przed moim Ojcem”.
Okazja do spowiedzi św. w poniedziałek, wtorek i środę pół godziny przed Mszą św., abyśmy jak najliczniej mogli w tym dniu przyjąć Boże Ciało do swych serc.

5/ W czwartek 16 czerwca przypada uroczystość Bożego Ciała. Tradycyjna procesja w tym roku przejdzie ul. Bydgoską, dalej ul. Pruszyńskiego, skręt w ul. Chopina, następnie skręt w ul. Stobeusza i ul. Bydgoską powrócimy na plac przy kościele, gdzie przy czwartym ołtarzu wygłoszone zostanie kazanie. O wykonanie ołtarzy serdecznie prosimy Wielebne Siostry Elżbietanki, Wspólnotę chóru „Dzwon”, Wspólnotę Żywego Różańca oraz grupę Dekoratorów. Msze św. w Boże Ciało o godz. 6.30; 8.00; 10.00 – po której wyruszy procesja, następna Msza zaraz po zakończeniu procesji około godz. 12.00 i o godz. 18.00.

6/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w kaplicy. Zapraszamy, by wspólnie uwielbiać Boże Miłosierdzie i wypraszać potrzebne łaski dla nas i całego świata.

7/ Zapraszamy na Nabożeństwa czerwcowe codziennie o godz. 17.30.

8/ W środę o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Przypominamy, że ofiary składane w środę są przeznaczone na kwiaty do kościoła. Bóg zapłać za dar serca.

9/ W środę po wieczornej Mszy św. próba chóru. Zapraszamy i zachęcamy nowe osoby, dziękując już zaangażowanym. Pamiętajmy: „Kto śpiewa – dwa razy się modli”.

10/ Tradycyjnie w piątek o godz. 19.00 spotkanie wspólnoty młodzieżowej. Zapraszamy serdecznie.

11/ W sobotę o godz. 8.45 wyrusza pielgrzymko – wycieczka do Rywałdu i Świecia nad Osą na zakończenie roku formacyjnego Kręgu Biblijnego.
Przy tej okazji pragniemy serdecznie podziękować ks. prof. Mirosławowi za profesjonalne prowadzenie tej Wspólnoty. Bóg zapłać za poświęcony czas i siły.

12/ Ks. prof. Mirosławowi z okazji dziś przypadającej 39 rocznicy święceń kapłańskich, ks. Grzegorzowi z okazji 15 rocznicy święceń kapłańskich, która przypada w czwartek, a ks. Mateuszowi Wróblewskiemu z okazji 11 rocznicy święceń kapłańskich, która przypada w sobotę – składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa, opieki MB Królowej Kapłanów, Darów Ducha św. i ludzkiej życzliwości na dalszą posługę kapłańską. Szczęść Wam Boże.

13/ Państwu Krystynie i Jerzemu Lewandowskim oraz anonimowym ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za ofiary na nowe drzwi do zakrystii. Bóg zapłać za dar serca.

14/ Na stoliku zostały wyłożone wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

15/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, aby umacniać swoją wiarę.

16/ W poniedziałek 20 czerwca o godz. 18.00 rozpocznie się w naszej parafii dla całego dekanatu 24-godzinna peregrynacja obrazu MB Nieustającej Pomocy – głównej patronki naszej Diecezji. Gorąco już dziś zapraszamy do zaplanowania sobie tak czasu, aby jak najaktywniej wziąć udział we wspólnych nabożeństwach, jak i znaleźć czas, aby indywidualnie nawiedzić kościół i pomodlić się przed wizerunkiem naszej Patronki. Program wywieszony jest na drzwiach kościoła i w gablotach, a także wyłożony na stoliku z ogłoszeniami.

17/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Jadwigę Betlejewską, +Jolantę Zasadę, +Aleksandrę Kaniecką, +Stanisława Kazmierskiego oraz +Zdzisława Zalewskiego.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
– 05.06.2022

1/ Kończymy liturgiczny obchód czasu wielkanocnego. Warto się zastanowić, czy jestem człowiekiem, który żyje tak, by nie utracić ofiarowanego mi przez Chrystusa daru wieczności. Pamiętajmy, że korzystając z wiarą z Darów Ducha św. i Eucharystii mamy ogromną szansę na zmartwychwstanie.

2/ Jutro w drugi dzień Zielonych Świątek – przypada święto Matki Kościoła. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji Kościoła, który sami tworzymy! Ten dzień jest obchodzony również jako Diecezjalny Dzień Chorego. Pamiętajmy o modlitwie za wszystkich chorych w naszej diecezji, szczególnie z naszej parafii.

3/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w kaplicy.  

4/ Nabożeństwa czerwcowe odprawiamy codziennie o godz. 17.30. Zapraszamy do wspólnotowej modlitwy, aby spełnić pragnienie Serca Jezusowego, które zaprasza: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię”. Nie gardź Bożym zaproszeniem, bo „bez Boga ani do proga”.

5/ Do godz. 10.00 w środę 8 czerwca można przynieść zużyty sprzęt elektroniczny, RTV czy AGD, tzw. elektrośmieci, jako pomoc dla misji św. Sprzęty składajmy obok blaszanego garażu.

6/ W środę po Mszy św. o godz. 18.00 próba chóru. Zapraszamy nowe osoby, dziękując już zaangażowanym.

7/ Również w środę po Mszy św. o godz. 18.00 obowiązkowa zbiórka wszystkich ministrantów i lektorów.

8/ Także w środę po wieczornej Mszy św. spotkanie Akcji Katolickiej. Zapraszamy kolejne osoby, aby zaangażować się w prace Akcji.

9/ W czwartek o godz. 16.30 kolejna próba scholii. Bardzo prosimy o zaangażowanie się w chwalenie Jezusa śpiewem.

10/ W czwartek 9 czerwca przypada święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana, które w naszej diecezji jest obchodzone jako Dzień Świętości Kapłańskiej. W tym roku gromadzimy się na modlitwie w parafii Wniebowzięcia NMP w Toruniu.
Serdecznie prosimy wszystkich o modlitwę w intencji Kapłanów naszej diecezji, a szczególnie z naszej parafii. Pozdrawiamy przy tej okazji grupy Margaretek, dziękując za codzienny dar modlitwy w naszej intencji. Bóg zapłać.

11/ Tradycyjnie w piątek o godz. 19.00 spotkanie wspólnoty młodzieżowej. Zapraszamy serdecznie.

12/ W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Trójcy Świętej, która kończy czas Komunii św. wielkanocnej. Po Mszy św. o godz. 16.30 ostatnie przed wakacjami spotkanie dla przygotowujących się do Bierzmowania. Obecność obowiązkowa.

13/ Za tydzień po Mszach św. zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na wakacyjny wyjazd w góry dla naszej młodzieży i lektorów. Doceńmy trud przygotowanych przedstawień czy służby przy ołtarzu. Z góry Bóg zapłać za ofiarność.

14/ Pani Izabeli Pietrzak oraz anonimowym ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za ofiary na potrzeby parafii. Bóg zapłać za dar serca.

15/ Przypominamy, że Krąg Biblijny organizuje w sobotę 18 czerwca pielgrzymko-wycieczkę do Rywałdu i Świecia nad Osą na zakończenie roku formacyjnego. Szczegółowy program tego bardzo atrakcyjnego wyjazdu na tablicy ogłoszeń. Zapisy u pani Ani.

16/ Na stoliku zostały wyłożone wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

17/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, aby owocnie wykorzystywać dary Ducha Świętego.

18/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Irenę Gomoliszewską, +Gizelę Straszewską oraz +Elżbietę Ciszewską.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:
Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
– 29.05.2022

1/ Bóg zapłać za złożone dziś ofiary w ramach naszej kolekty gospodarczej, którą po uzgodnieniu z Radą Ekonomiczną przeznaczymy na zakup nowych – aluminiowych drzwi do zakrystii. Bóg zapłać za ofiarność.

2/ Uczestników Kursu przedmałżeńskiego zapraszamy na kolejne spotkanie dziś o godz. 17.00 do salki pod zakrystią.

3/ Rozpoczynamy Biały Tydzień dla dzieci ze SP3, które wczoraj przystąpiły do I Komunii św. Chodząc odświętnie ubrani w białe szaty przypominacie wszystkim, jak wielkim darem jest Eucharystia i czyste serce.

4/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w kaplicy.  

5/ We wtorek 31 maja przypada święto Nawiedzenia NMP i zakończenie Nabożeństw Majowych, na które zapraszamy o godz. 17.30.

6/ W środę rozpoczynamy Nabożeństwa czerwcowe, które będą odprawiane codziennie o godz. 17.30. Zapraszamy do wspólnotowej modlitwy, aby spełnić pragnienie Serca Jezusowego, które zaprasza: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię”. Nie gardź Bożym zaproszeniem, bo „bez Boga ani do proga”.

7/ W środę podczas Mszy św. o godz. 18.00 ks. Mateusz Archita wraz z kolegami kursowymi odprawią w naszym kościele Mszę św. dziękczynną z okazji pierwszej rocznicy Święceń Kapłańskich. Serdecznie prosimy wszystkich o modlitwę w intencji ks. Mateusza i pozostałych Kapłanów.

8/ W środę po Mszy św. o godz. 18.00 próba chóru. Zapraszamy nowe osoby, dziękując już zaangażowanym.

9/ W czwartek o godz. 16.30 kolejna próba scholii. Bardzo prosimy o zaangażowanie się w chwalenie Jezusa śpiewem.

10/ W czwartek po wieczornej Mszy św. kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego. Przy tej okazji informujemy, że Krąg Biblijny organizuje w sobotę 18 czerwca pielgrzymko-wycieczkę do Rywałdu i Świecie nad Osą na zakończenie roku formacyjnego. Szczegółowy program tego bardzo atrakcyjnego wyjazdu na tablicy ogłoszeń. Zapisy u pani Ani.

11/ W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne.
* W I czwartek miesiąca o 17.30 Godzina św. – będziemy modlić się o nowe powołania do stanu duchownego – w tym czasie okazja do spowiedzi.

* W I piątek miesiąca o godz. 18.00 Msza św. pierwszopiątkowa dla dzieci i młodzieży. Spowiedź w piątek od godz. 17.30. Przypominamy: „Kto dziewięć piątków odprawi jak trzeba, nie umrze w grzechu, lecz pójdzie do nieba”.
* W I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.

12/ W I piątek miesiąca ks. Mateusz Archita od godz. 7.30, a pozostali Księża w I sobotę miesiąca od godz. 8.00 odwiedzą naszych drogich chorych z posługą sakramentalną.

13/ Można jeszcze zapisać się na sobotni wyjazd młodzieży na XXVI Spotkanie Młodych na Polu Lednickim na czuwanie przed Zesłaniem Ducha św. Zapisy u ks. Mateusza.

14/ W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Zesłanie Ducha Świętego. Na Mszę św. o godz. 11.00 zapraszamy dzieci, które przed rokiem przystąpiły do I Komunii św. Prosimy o odświętny strój – jeśli możliwe to w albie – oraz o przyniesienie świecy do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. W I piątek miesiąca przystąpcie do spowiedzi św., abyśmy wszyscy mogli przyjąć Komunię św. Przypominamy i zachęcamy wszystkich do wypełnienia obowiązku Spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Czas szybko płynie, więc nie odkładajmy tak zbawiennej sprawy na potem czy później.

15/ Do Rady Duszpasterskiej naszej parafii zostali powołani: panie Zyta Kamińska, Renata Mokwa, Hanna Janz, Katarzyna Garstka, Anna Gołąbiewska, Karolina Zielińska, Ewa Zimińska, Justyna Trzaska, Wioleta Nawrocka, Ewa Goryńska i Magdalena Grotkowska oraz panowie: Wiesław Żurawski, Andrzej Surma, Jarosław Marcińczyk, Artur Dorau, Mirosław Sobociński, Adam Jeliński, Mieczysław Łogożny, Artur Osiński oraz Księża pracujący w naszej parafii – serdecznie gratulujemy i zapraszamy w poniedziałek po wieczornej Mszy św. na pierwsze robocze spotkanie.
Równocześnie serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy należeli do poprzednich rad i dbali o pomyślny rozwój naszej parafii. Bóg zapłać za postawę wiary i miłości oraz wniesione dobro do naszej Wspólnoty.

16/ Na stoliku zostały wyłożone wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:
88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

17/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, aby skutecznie naśladować otwartość Maryi na moc Ducha św. w naszym życiu.

VI Niedziela Wielkanocy – 22.05.2022

1/ Dziś o godz. 10.30 Wspólnota Żywego Różańca zaprasza na Modlitwę Różańcową z okazji beatyfikacji Pauliny Jaricot – założycielki Żywego Różańca i wielu dzieł misyjnych. Gorąco zapraszamy do dziękczynnej modlitwy.

2/ Uczestników Kursu przedmałżeńskiego zapraszamy na kolejne spotkanie dziś o godz. 17.00 do salki pod zakrystią.

3/ Rozpoczynamy Biały Tydzień dla dzieci ze SP15, które wczoraj przystąpiły do I Komunii św. Chodząc odświętnie ubrani w białe szaty przypominacie wszystkim, jak wielkim darem jest Eucharystia i czyste serce.

4/ Próby dla dzieci z SP3, odbędą się w poniedziałek i wtorek o godz. 16.30. Obecność obowiązkowa.

5/ W piątek od godz. 17.00 odbędzie się Spowiedź dla dzieci ze SP 3, ich rodziców i wszystkich chętnych. Prosimy wszystkich o modlitwę w intencji dzieci i ich rodzin, aby uroczystość I Komunii św., która odbędzie się w sobotę o godz. 12.00, przyczyniła się do umocnienia i praktykowania wiary całej rodziny.

6/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w kaplicy.  

7/ Nabożeństwo Majowe codziennie o godz. 17.30. Gorąco zapraszamy  do wspólnotowej modlitwy, aby przez wstawiennictwo Maryi uprosić potrzebne łaski, szczególnie dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin, pokój dla świata, szczególnie dla Ukrainy i dar żywej wiary dla zagubionych.
Od poniedziałku do środy będziemy również modlić się błogosławieństwo pracy rolników, o dobre urodzaje i za głodujących. Dzieci prosimy o zbieranie wyklejanki majowej, którą nagrodzimy.
Przypominamy, że dzieci I Komunijne i młodzież przygotowująca się do Bierzmowania, powinni obowiązkowo uczestniczyć w tym nabożeństwie, jako element formacji do przyjęcia sakramentu i wdzięczności NMP za opiekę.

8/ Spotkanie Żywego Różańca w środę na Mszy św. wieczornej, a po Mszy Św. wymiana tajemnic. Zapraszamy do Wspólnoty kolejne osoby, aby pomnażać siły modlitewne parafii.

9/ W środę po Mszy św. o godz. 18.00 próba chóru. Zapraszamy  nowe osoby, dziękując już zaangażowanym.

10/ W czwartek 26 maja przypada Dzień Matki. Już dziś składamy wszystkim Mamom najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa, opieki MB, miłości od najbliższych i szacunku całego społeczeństwa! Szczęść Wam Boże, Kochane Mamy!

11/ W czwartek o godz. 16.30 kolejna próba scholii. Bardzo prosimy o zaangażowanie się w chwalenie Jezusa śpiewem.

12/ W piątek 27 maja po wieczornej Mszy św. odbędzie się kolejne czuwanie modlitewne przygotowane przez naszą młodzież pod kierunkiem ks. Mateusza. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa, aby dokończyć niejako drogę, która prowadzi ostatecznie do zmartwychwstania.

Ponadto ks. Mateusz od dziś przyjmuje zapisy na wyjazd młodzieży na XXVI Spotkanie Młodych na Polu Lednickim, które będzie miało miejsce 4 lipca 2022 roku.

13/ W przyszłą niedzielę 29 maja przypada Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Przypominamy i zachęcamy do wypełnienia obowiązku spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Czas szybko płynie, więc nie odkładajmy tak zbawiennej sprawy na potem czy później.

14/ W przyszłą niedzielę nasza kolekta gospodarcza, którą polecamy Waszej ofiarności. Z nową Radą Ekonomiczną naszej parafii podejmiemy decyzję o jej przeznaczeniu.

15/ Do Rady Ekonomicznej naszej parafii zostali powołani: pan Adam Sulerzycki, pani Bogumiła Szczodrowska, pani Jadwiga Tuńska, pan Krzysztof Kurminowski oraz pan Mieczysław Zieliński – serdecznie gratulujemy i zapraszamy w poniedziałek po wieczornej Mszy św. na pierwsze robocze spotkanie.
Równie serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy należeli do poprzednich rad i dbali o pomyślny rozwój naszej parafii. Bóg zapłać za postawę wiary i miłości oraz wniesione dobro do naszej Wspólnoty. W przyszłą niedzielę podamy skład nowej Rady Duszpasterskiej.

16/ Na stoliku zostały wyłożone wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:
88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

17/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, aby z Maryją iść przez życie.

18/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Edmunda Gębalę, +Reginę Chylińską, + Urszulę Kamińską oraz +Irenę Muś.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

V Niedziela Wielkanocy – 15.05.2022

1/ Dziś w Pieńkach Królewskich o godz. 11.30 Suma odpustowa ku czci św. Andrzeja Boboli, którego liturgiczne wspomnienie przypada jutro. Ks. proboszcz Krzysztof serdecznie zaprasza.

2/ Dziś po Mszy św. o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie dla przygotowujących się do Bierzmowania. Obecność obowiązkowa.

3/ Uczestników Kursu przedmałżeńskiego zapraszamy na kolejne spotkanie dziś o godz. 17.00 do salki pod zakrystią.

4/ Informujemy, że do puszek na pomoc Ukrainie zebraliśmy 7320 zł. We wtorek kartony zapełnimy i przekażemy do Caritasu. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy panu Adamowi za zorganizowanie hurtowych zakupów potrzebnych produktów. Dziękujemy także Paniom, które będą pakować paczki. Bóg zapłać za poświęcony czas i siły.

5/ Rozpoczynamy Biały Tydzień dla dzieci ze SP1, które wczoraj przystąpiły do I Komunii św. Chodząc odświętnie ubrani w białe szaty przypominacie wszystkim, jak wielkim darem jest Eucharystia i czyste serce.

6/ Próby dla dzieci z SP15 odbędą się w poniedziałek i wtorek o godz. 16.30. Obecność obowiązkowa.

7/ W piątek od godz. 17.00 odbędzie się Spowiedź dla dzieci ze SP 15, ich rodziców i wszystkich chętnych. Prosimy wszystkich o modlitwę w intencji dzieci i ich rodzin, aby uroczystość I Komunii św., która odbędzie się w sobotę o godz. 12.00, przyczyniła się do umocnienia i praktykowania wiary całej rodziny.

8/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w kaplicy.  

9/ Nabożeństwo Majowe codziennie o godz. 17.30. Gorąco zapraszamy do wspólnotowej modlitwy, aby przez wstawiennictwo Maryi uprosić potrzebne łaski, szczególnie dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin, pokój dla świata, szczególnie dla Ukrainy i dar żywej wiary dla zagubionych. Dzieci prosimy o zbieranie wyklejanki majowej, którą nagrodzimy.
Przypominamy, że dzieci I Komunijne i młodzież przygotowująca się do Bierzmowania, powinni obowiązkowo uczestniczyć w tym nabożeństwie, jako element formacji do przyjęcia sakramentu.

10/ W środę po Mszy św. o godz. 18.00 próba chóru. Zapraszamy nowe osoby, dziękując już zaangażowanym.

11/ W czwartek o godz. 16.30 kolejna próba scholii. Bardzo prosimy o zaangażowanie się w chwalenie Jezusa śpiewem.

12/ Grupa O. Pio zaprasza na Mszę św. i kolejne spotkanie formacyjne w czwartek o godz. 16.30 do Kaplicy Miłosierdzia.

13/ W czwartek po wieczornej Mszy św. kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego.

14/ Spotkanie grupy młodzieżowej tradycyjnie w piątek o godz. 19.00. Zapraszamy kolejne osoby do zaangażowania się w działania grupy.

15/ Zapraszamy na kolejne Grudziądzkie Spotkanie Młodzieży Katolickiej, które odbędzie się w piątek 20 maja o godz. 19.30 w Bazylice św. Mikołaja. Serdecznie zapraszamy młodzież do wspólnej modlitwy.

16/ W przyszłą niedzielę o godz. 10.30 Wspólnota Żywego Różańca zaprasza na Modlitwę Różańcową z okazji beatyfikacji Pauliny Jaricot – założycielki Żywego Różańca i wielu dzieł misyjnych. Gorąco zapraszamy do wspólnotowej modlitwy i dziękujemy za tę wspaniałą inicjatywę.

17/ Na stoliku zostały wyłożone wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

18/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, aby z Maryją iść przez życie.

19/ Przypominamy, że pomimo, że nie wydawaliśmy jeszcze w tym roku karteczek, to należy przystąpić do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Czas szybko płynie, więc nie odkładajmy tak zbawiennej sprawy na potem czy później.

20/ Pani Teresie Kowalskiej oraz anonimowym Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za ofiary na potrzeby parafii. Bóg zapłać za dar serca.

21/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Emilię Kurnik, +Danutę Wentland, +Danielę Senkbeil, +Mirosława Przekwasa oraz +Leszka Chudzińskiego.

Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:

Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

IV Niedziela Wielkanocy – 08.05.2022

1/ Dziś niedziela Dobrego Pasterza. Rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do instytutów świeckich.

2/ Zgodnie z zapowiedzią dziś po Mszach św. odbędzie się zbiórka do puszek na pomoc Ukrainie. Otrzymaliśmy od Caritasu 30 kartonów do wypełnienia potrzebnymi produktami, które chcemy zakupić hurtowo, żeby było taniej i łatwiej technicznie to zorganizować. Z góry serdeczne Bóg zapłać za ofiarność. Do przeprowadzenia zbiórki tym razem zdeklarowała się Wspólnota Żywego Różańca, aby wspierać nie tylko modlitwą, ale i czynem. Bóg zapłać za zaangażowanie.

3/ Dzisiaj, 8 maja, rozpoczyna się kolejny kurs przedmałżeński. Spotkania dla osób zainteresowanych będą odbywały się w naszym kościele o godz. 17.00 w salce pod zakrystią.

4/ Wczoraj odbyła się I Komunia św. dzieci ze SP2, z którymi rozpoczynamy Biały Tydzień. Chodząc odświętnie ubrani w białe szaty przypominacie wszystkim, jak wielkim darem dla wszystkich jest Komunia św.

5/ Jutro, 9 maja, o godz. 18.00 na Rządzu Suma odpustowa ku czci św. Stanisława biskupa i męczennika – ks. proboszcz Waldemar serdecznie zaprasza.

6/ Próby dla dzieci z SP1 odbędą się w poniedziałek i wtorek o godz. 16.30. Obecność obowiązkowa.

7/ W piątek od godz. 17.00 odbędzie się Spowiedź dla dzieci ze SP 1, ich rodziców i wszystkich chętnych. Prosimy wszystkich o modlitwę w intencji dzieci i ich rodzin, aby uroczystość I Komunii św., która odbędzie się w sobotę o godz. 12.00, przyczyniła się do umocnienia i praktykowania wiary całej rodziny.

8/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w kaplicy.  

9/ Nabożeństwo Majowe codziennie o godz. 17.30. Gorąco zapraszamy do wspólnotowej modlitwy, aby przez wstawiennictwo Maryi uprosić potrzebne łaski, szczególnie dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin, pokój dla świata, szczególnie dla Ukrainy i dar żywej wiary dla zagubionych. Dzieci prosimy o zbieranie wyklejanki majowej, którą nagrodzimy.
Przypominamy, że dzieci I Komunijne i młodzież przygotowująca się do Bierzmowania, powinni obowiązkowo uczestniczyć w tym nabożeństwie jako element formacji do przyjęcia sakramentu.

10/ W środę po Mszy św. o godz. 18.00 próba chóru. Zapraszamy nowe osoby, dziękując już zaangażowanym.

11/ W czwartek o godz. 16.30 kolejna próba scholii. Bardzo prosimy o zaangażowanie się w chwalenie Jezusa śpiewem.

12/ Spotkanie grupy młodzieżowej tradycyjnie w piątek o godz. 19.00. Zapraszamy kolejne osoby do zaangażowania się w działania grupy.

13/ W sobotę 14 maja przypada święto św. Macieja Apostoła – przez jego wstawiennictwo upraszajmy dla siebie apostolską gorliwość.

14/ W przyszłą niedzielę 15 maja w Pieńkach Królewskich o godz. 11.30 Suma odpustowa ku czci św. Andrzeja Boboli. Ks. proboszcz Krzysztof serdecznie zaprasza.

15/ W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 16.30 odbędzie się kolejne spotkanie dla przygotowujących się do Bierzmowania.

16/ Na stoliku zostały wyłożone wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:
88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

17/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, aby z Maryją iść przez życie.

18/ Wspólnota Żywego Różańca organizuje w sobotę 21 maja wyjazd studyjny śladami bł. ks. Frelichowskiego i bł. Juty do Chełmży i Bielczyn. Zapisy u pani Ani. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy.

19/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Krystynę Lipowską oraz +Barbarę Stępor.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:
Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

III Niedziela Wielkanocy – 01.05.2022

1/ Rozpoczynamy najpiękniejszy miesiąc maj. Po zimie cała przyroda budzi się do życia. A ty jak wykorzystasz ten piękny czas? Z Maryją pobudź swoje serce do ożywienia swojej wiary i miłości do Chrystusa. Zaśpiewaj z radością „Chwalcie łąki umajone”, „Po górach dolinach”, itd. Staraj się żyć pełnią życia, czyli ciałem i duchem. 

2/ W poniedziałek 2 maja Dzień Flagi Narodowej – pamiętajmy o zamanifestowaniu miłości do Ojczyzny wywieszając flagę naszej umiłowanej Polski. 

3/ Jutro, 2 maja, o godz. 18.00 w Turznicach Suma odpustowa ku czci św. Józefa Rzemieślnika – ks. proboszcz Wojciech serdecznie zaprasza.

4/ We wtorek 3 maja Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. w porządku niedzielnym. Po Sumie Odnowienie Milenijnego Aktu Oddania Polski pod opiekę Maryi. Jest to również szczególny dzień modlitw w intencji polskiej emigracji. Mamy tak wielu Grudziądzan poza granicami Polski. Módlmy się za nich, aby godnie reprezentowali swym życiem Polskę i nie zapominali, gdzie jest ich rodzinny dom.

5/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku – z wyjątkiem wtorku – do piątku  o godz. 15.00 w kaplicy.  

6/ Nabożeństwa Majowe będą odprawiane codziennie o godz. 17.30. Gorąco zapraszamy do wspólnotowej modlitwy, aby przez wstawiennictwo Maryi uprosić potrzebne łaski, szczególnie dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin, pokój dla świata, szczególnie dla Ukrainy i dar żywej wiary dla zagubionych. Dzieci prosimy o zbieranie wyklejanki majowej, którą nagrodzimy.

7/ W środę przypada wspomnienie św. Floriana, patrona strażaków. Z tej okazji pozdrawiamy wszystkich strażaków i przekazujemy najserdeczniejsze podziękowania za ofiarną służbę oraz prosimy św. Floriana o opiekę nad Wami, byście zawsze szczęśliwie wracali z każdej akcji. Natomiast w piątek przypada święto św. Apostołów Filipa i Jakuba Młodszego.

8/ W środę po wieczornej Mszy św. kolejne spotkanie Akcji Katolickiej. Zapraszamy kolejne osoby do aktywnego włączenia się w działania naszej parafii.

9/ W środę po Mszy św. o godz. 18.00 próba chóru. Zapraszamy nowe osoby, dziękując już zaangażowanym.

10/ W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne.
*
W I czwartek miesiąca o godz. 17.30 podczas nabożeństwa Majowego będziemy się modlić o nowe powołania do stanu duchownego, także z naszej parafii. W tym czasie okazja do spowiedzi św. Ofiary zbierane w I czwartek przeznaczymy na pomoc misjonarzowi z naszej parafii – o. Romanowi Borowskiemu, który pracuje w Paragwaju. Bóg zapłać za dar serca.

* W I piątek miesiąca ze względu na przygotowania do I Komunii św. nie będzie Mszy św. o godz. 16.45, a Msza św. pierwszopiątkowa dla dzieci i młodzieży będzie o godz. 18.00. Spowiedź w piątek od godz. 17.00. Prosimy rodziców o przypomnienie dzieciom i młodzieży o Dniach Eucharystycznych. Pan Jezus obiecuje: „Kto dziewięć piątków odprawi jak trzeba, nie umrze w grzechu, lecz pójdzie do nieba”. Przypominamy, że istotą I piątków jest przyjęcie w tym dniu Komunii św., a nie sama spowiedź!
* W I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Tradycyjne w I sobotę odwiedzimy naszych drogich chorych z posługą sakramentalną. Początek od godz. 8.00.

11/ W czwartek o godz. 16.30 kolejna próba scholii. Bardzo prosimy o zaangażowanie się w chwalenie Jezusa śpiewem.

12/ W czwartek po wieczornej Mszy św. kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego. Zapraszamy kolejne osoby do salki pod zakrystią.

13/ W piątek od godz. 17.00 odbędzie się Spowiedź święta dla dzieci ze SP 2, ich rodziców i wszystkich chętnych. Prosimy wszystkich o modlitwę w intencji dzieci i ich rodzin, aby uroczystość I Komunii św., która odbędzie się w sobotę o godz. 12.00, przyczyniła się do umocnienia i praktykowania wiary całej rodziny.

14/ Spotkanie grupy młodzieżowej tradycyjnie w piątek o godz. 19.00. Zapraszamy kolejne osoby do zaangażowania się w działania grupy.

15/ W przyszłą niedzielę 8 maja odbędzie się zbiórka do puszek na pomoc Ukrainie. Otrzymaliśmy od Caritasu 30 kartonów do wypełnienia potrzebnymi produktami, które chcemy zakupić hurtowo, żeby było taniej i łatwiej technicznie to zorganizować. Z góry serdeczne Bóg zapłać za ofiarność. Do przeprowadzenia zbiórki tym razem zdeklarowała się Wspólnota Żywego Różańca, aby wspierać nie tylko modlitwą, ale i czynem. Bóg zapłać za zaangażowanie.

16/ W przyszłą niedzielę 8 maja rozpoczyna się kolejny kurs przedmałżeński. Spotkania dla osób zainteresowanych będą odbywały się w naszym kościele o godz. 17.00 w salce pod zakrystią.

17/ Na stoliku zostały wyłożone wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

18/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, aby z Maryją iść przez życie.

19/ Wspólnota Żywego Różańca organizuje w sobotę 21 maja wyjazd studyjny śladami bł. ks. Frelichowskiego i bł. Juty do Chełmży i Bielczyn. Zapisy u pani Anny Gołębiewskiej. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy.

20/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Zbigniewa Smolińskiego, +Jana Zadwornego, +Szymona Urbańskiego, +Kazimierza Kretkowskiego, +Barbarę Rumińską, +Jadwigę Kuźmińską, +Reginę Kraskę oraz +Sławomira Szuszczykiewicza.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:
Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Niedziela Miłosierdzia Bożego – 24.04.2022

1/ „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” – zastanów się czy swoim życiem wyrażasz taką postawę, o którą prosi Pan Jezus nie tylko w Święto Miłosierdzia, ale na co dzień.

2/ Dziękujemy za złożone dziś ofiary w ramach kolekty gospodarczej, którą przeznaczymy na zakup mebli do zaplecza kuchennego przy salce, które wyremontowaliśmy i na rachunek za gaz. Bóg zapłać za dar serca.

3/ Zgodnie z zapowiedzią dziś po Mszach św. zbiórka do puszek na cele dobroczynne. Bóg zapłać za ofiarność, a Zespołowi Caritas serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie zbiórki. Bóg zapłać.

4/ Dziś po Mszy św. o godz.16.30 obowiązkowe spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

5/ Zgodnie z zapowiedzią ze względu na oktawę Wielkanocy na wtorek 26 kwietnia została przeniesiona uroczystość św. Wojciecha – głównego patrona Polski. Zapraszamy do wspólnotowej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny, szczególnie prosząc o pokój.

6/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 w kaplicy.  

7/ W środę o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

8/ Spotkanie Żywego Różańca w środę na Mszy św. wieczornej, a po Mszy św. wymiana tajemnic. Zapraszamy do Wspólnoty kolejne osoby, aby pomnażać siły modlitewne naszej parafii.

9/ W środę po wieczornej Mszy św. próba chóru. Zapraszamy i zachęcamy nowe osoby.

10/ W czwartek o godz. 16.30 kolejna próba scholii. Bardzo prosimy o zaangażowanie się w chwalenie Pana Jezusa śpiewem.

11/ W czwartek i piątek o godz. 16.30 odbędzie się próba dla dzieci ze  SP nr 2, które w sobotę 7 maja o godz. 12.00 przystąpią do I Komunii św. Prosimy wszystkich o modlitwę w intencji dzieci i ich rodzin, aby uroczystość I Komunii św. przyczyniła się do umocnienia i praktykowania wiary całej rodziny.

12/ W piątek 29 kwietnia przypada święto św. Katarzyny Sieneńskiej dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy. Prośmy przez Jej wstawiennictwo o powrót Europy do jej chrześcijańskich korzeni.

13/ Spotkanie grupy młodzieżowej tradycyjnie w piątek o godz. 19.00. Zapraszamy kolejne osoby do zaangażowania się w działania grupy. 

14/ Na stoliku zostały wyłożone wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

15/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, aby umacniać się w pragnieniu życia wiecznego.

16/ Wspólnocie Żywego Różańca serdecznie dziękujemy za comiesięczna ofiarę na wsparcie dla misjonarza z naszej parafii – o. Romana. Bóg zapłać za wspieranie dzieła misyjnego Kościoła.

17/ Państwu Marii, Romanowi i Marcinowi Osmańskim oraz pani Ludomile Bochińskiej serdecznie dziękujemy za ofiarę na potrzeby kościoła. Bóg zapłać za dar serca.

18/ U pana Adama w sklepiku można zobaczyć i zamówić zdjęcia z Triduum Paschalnego. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy panu Gerardowi Szukay’owi za utrwalanie wydarzeń, które są realizowane w naszym kościele. Bóg zapłać za poświęcony czas, siły i środki. Dziękujemy również panu Krzysztofowi Dziedzicowi za przekaz internetowy ważnych wydarzeń z naszej parafii. Bóg zapłać za wszelkie dobro.

19/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Teresę Reschke, +Dariusza Więcławskiego oraz +Janinę Stępniak.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:
Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – 17.04.2022

1/ Niedzielą Palmową rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia, którego szczytem jest Wigilia Paschalna. Nie przegap tych bardzo ważnych zbawczych wydarzeń. Weź aktywny udział w Triduum Paschalnym i przeżyj w duchu wiary i wdzięczności pamiątkę trzech ostatnich dni życia Pana Jezusa na ziemi, które otworzyły nam drzwi wieczności.

2/ Serdecznie dziękujemy za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego, za zaangażowanie i przygotowanie liturgii Triduum Paschalnego, za wykonane dekoracje, oprawę muzyczną i wszelkie dobro wniesione w troskę, aby oddać należną cześć i chwałę Zmartwychwstałemu Jezusowi. Wielkie Bóg zapłać.
Dziękujemy również wszystkim, którzy czuwali i adorowali Jezusa uwięzionego i ukrzyżowanego. Bóg zapłać za duchowy wkład w rozwój naszej parafii.
Serdecznie dziękujemy także za wszelkie dowody życzliwości, ofiarowane dary na stół plebanijny i za modlitewną pamięć, którą czujemy na każdym kroku naszej kapłańskiej posługi w naszej parafii. Bóg zapłać Wam za dobre serce.

3/ Jutro, w II dzień Świąt Wielkanocnych, Msze św. w porządku niedzielnym. Kolekta diecezjalna.

4/ Koronka do Miłosierdzia Bożego od wtorku do piątku o godz. 15.00 w kaplicy. Zapraszamy, by wspólnie uwielbiać Boże Miłosierdzie.

5/ W środę o godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, aby z Maryją kroczyć w stronę Zmartwychwstałego Jezusa.

6/ W środę po wieczornej Mszy św. próba chóru. Zapraszamy i zachęcamy nowe osoby, dziękując już zaangażowanym.

7/ W czwartek o godz. 16.30 kolejna próba scholii. Bardzo prosimy o zaangażowanie się w chwalenie Pana Jezusa śpiewem.

8/ W czwartek po wieczornej Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego. Serdecznie zapraszamy kolejne osoby.

9/ W czwartek przypada 10 rocznica sakry biskupiej naszego ks. biskupa Wiesława, któremu gratulujemy w imieniu całej parafii i zapewniamy o modlitewnej pamięci.

10/ W piątek o godz. 17.00 w kaplicy Miłosierdzia odbędzie się spotkanie grupy o. Pio. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w działalność grupy kolejne osoby.

11/ Spotkanie grupy młodzieżowej tradycyjnie w piątek o godz. 19.00. Zapraszamy kolejne osoby do zaangażowania się w działania grupy. 

12/ W piątek ze względu na oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego nie obowiązuje post piątkowy, a przypadająca w sobotę 23 kwietnia uroczystość św. Wojciecha jest z tego względu przeniesiona na wtorek 26 kwietnia.

13/ W przyszłą niedzielę, 24 kwietnia, po Mszy św. o godz. 16.30 obowiązkowe spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

14/ W przyszłą niedzielę nasza kolekta gospodarcza, którą przeznaczymy na zakup mebli do zaplecza kuchennego, które wyremontowaliśmy i na rachunek za gaz. Z góry Bóg zapłać za ofiarność.

15/ Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego. Nowennę dziś i jutro odmówimy przed Mszą św. o godz. 9.30, a w pozostałe dni o godz. 15.00 z Koronką do Miłosierdzia Bożego, natomiast w sobotę przed  Mszą św. o godz. 8.00. Tradycyjnie w Niedzielę Miłosierdzia Bożego zbiórka do puszek na cele dobroczynne. Z góry Bóg zapłać za ofiarność.

16/ Na stoliku zostały wyłożone wydrukowane intencje i ogłoszenia parafialne. Bóg zapłać za wsparcie na kopiowanie.
Odpowiadając na prośbę wielu osób podajemy numer konta parafialnego:

88 1240 1949 1111 0000 1355 6796  PEKAO SA II O. w Grudziądzu

17/ Polecamy kolejny numer tygodnika „Niedziela”. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych, aby umacniać się w pragnieniu życia wiecznego.

18/ Państwu Małgorzacie i Edmundowi Śledź, państwu Krystynie i Jerzemu Lewandowskim oraz anonimowym Ofiarodawcom dziękujemy za ofiary na potrzeby kościoła. Bóg zapłać za dar serca.

19/ Państwu Krzysztofowi i Jolancie Świątkowskim oraz pracownikom firmy serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc. Bóg zapłać za poświęcony czas, siły i środki.

20/ Wspólnocie Żywego Różańca serdecznie dziękujemy za ufundowanie nowej stuły na główny krzyż w naszym kościele. Bóg zapłać za dar serca.

21/ W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku:
+Halinę Maruszewską, +Zdzisława Felskiego oraz +Mariannę Kalinowską.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia i polecamy ich Bożemu Miłosierdziu modląc się:
Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie.
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.