Krąg Biblijny działający przy parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego zaprasza w dniu 18 czerwca 2022 r. na pielgrzymkę pod hasłem „Światło Słowa Bożego i Świadectwo Wiary” do Matki Bożej Rywałdzkiej z nawiedzeniem miejsca uwięzienia błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i spotkanie ze wspólnotą Kręgu Biblijnego w Świeciu nad Osą. Będzie to ostatni tegoroczny wyjazd studyjny w ramach prowadzonych przez ks. prof. Mirosława Mroza spotkań Kręgu Biblijnego.
Kościół i klasztor Ojców Kapucynów w Rywałdzie

Na zakończenie roku formacyjnego 2021 / 2022 pragniemy odbyć pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Rywałdzie, a w roku beatyfikacji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego nawiedzić miejsce jego pierwszego uwięzienia.

Będzie to także okazja do podziękowania Bogu za dar tegorocznych spotkań biblijnych i możliwość wzrastania w świetle Słowa Bożego i braterskim świadectwie wiary.

Pragniemy spotkać się także z braćmi i siostrami, którzy szli podobną jak my drogą w poznawaniu Pisma Świętego. Wspólnota Kręgu Biblijnego przy parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Świeciu nad Osą zaprasza nas na wspólne podsumowanie tegorocznej pracy studyjnej nad Słowem Bożym.

PROGRAM PIELGRZYMKI:
08:45 – wyjazd po Mszy św. z placu przy kościele.
10:00 – przyjazd do Rywałdu, modlitwa w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych, spotkanie z bratem Mirosławem – Gwardianem i Kustoszem Rywałdzkiego Sanktuarium, nawiedzenie miejsca uwięzienia bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

11:30 – przejazd do Świecia nad Osą, spotkanie ze wspólnotą Kręgu Biblijnego, wymiana wzajemnych doświadczeń nad studium Pisma Świętego, wysłuchanie medytacji ks. prof. Dariusza Koteckiego „Światło Słowa Bożego dla świadectwa wiary”.
12:30 – wspólna biesiada w ogrodzie parafialnym.
15:00 – modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego.
15:30 – powrót do Grudziądza z parkingu przykościelnego.

Informacje i zgłoszenia: p. Ania – koordynatorka wyjazdu – tel. 796 843 300.