PODSUMOWANIE ROKU 2021:

SAKRAMENTY ŚWIĘTE:
Sakrament chrztu świętego:
* w 2019 roku  – 121,
* w 2020 roku – 74,
* w 2021 roku – 74, tyle samo co w 2020 r.

Sakrament małżeństwa:
* w 2019 roku – 39,
* w 2020 roku – 10.
* w 2021 roku – 21, czyli o 11 więcej.

Sakrament I Komunii świętej:
* w 2019 roku – przyjętych 83 dzieci,
* w 2020 roku – przyjętych 86 dzieci,
* w 2021 roku – przyjętych 121 dzieci.

Ponadto pogrzeby:
* w 2019 roku – 230,
* w 2020 roku – 235, czyli o 5 więcej,
* w 2021 roku – 309, czyli o 74 więcej.

SPRAWY DUCHOWE:
– rozwój Żywego Różańca – powstała cała Róża męska,
– grają dwa zespoły muzyczne, śpiewa chór i schola,
– działa aktywnie grupa młodzieżowa,
– mamy nowych kandydatów na ministrantów, lektorów i ceremoniarzy,
– odrodziło się i prężnie działa Koło Biblijne,
– pozostałe grupy O. Pio, Akcji Katolickiej, Klubu Seniora czy Caritas skutecznie modlą się i działają,
– w miesiącu lutym powołam nowe Rady parafialne (ekonomiczną i duszpasterską), ponieważ już od 3 lat minęła kadencja obecnych Rad – troszkę poznałem parafię, więc będzie łatwiej o organizację pracy Rad parafialnych.

WYKONANE INWESTYCJE:
– ogrzewanie kościoła,
– remont salki pod zakrystią z klatką schodową,
– remont 2 mieszkań księży Wikariuszy plus umeblowanie,
– remont 2 pokojów na I piętrze plebanii plus umeblowanie,
– remont kuchni w plebanii,
– ocieplenie połowy strychu na plebanii,
– zakup nowego wzmacniacza do kościoła,

– naprawa dachu na garażach,
– kolejne statywy i mikrofony dla zespołów,
– wymiana oświetlenia naw bocznych, kruchty, nad schodami bocznego wejścia i zewnętrznego na oświetlenie energooszczędne.

SPRAWY FINANSOWE:
* Dochód całkowity 330 tys. 550 zł., z tego 185 tys. na inwestycje i remonty i 146,5 tys. na utrzymanie kościoła, plebanii i płace.
* Mamy jedynie zaległości w opłatach kurialnych, które systematycznie spłacamy.
* Z kolęd w 2022 roku na parafię zebraliśmy 26940 zł. Bóg zapłać za dar serca.

DZIĘKUJĘ:
– ks. Wikariuszom, ks. prof. Mirosławowi Mróz i wszystkim Współpracownikom za ofiarną pracę na rzecz naszej parafii, a Wam Kochani Parafianie za zaangażowanie we wspólną modlitwę i różne inicjatywy oraz wielką ofiarność, która pozwoliła na tak duże inicjatywy w tym trudnym pandemicznym czasie.

PLANY NA 2022 ROK:
– rozwój duchowy wspólnoty parafialnej i kontynuacja koniecznych remontów.

Bóg zapłać Wam wszystkim, niech Wam Bóg błogosławi.