PODSUMOWANIE ROKU 2022:

SAKRAMENTY ŚWIĘTE:
Sakrament chrztu świętego:
* w 2019 roku  – 121,
* w 2020 roku – 74,
* w 2021 roku – 74,

* w 2022 roku – 74 – tyle samo co w 2020 i 2021 r.
Sakrament małżeństwa:
* w 2019 roku – 39,
* w 2020 roku – 10,
* w 2021 roku – 21,

* w 2022 roku – 17, czyli o 4 mniej niż w poprzednim.
Sakrament I Komunii świętej:
* w 2019 roku – przyjętych 83 dzieci,
* w 2020 roku – przyjętych 86 dzieci,
* w 2021 roku – przyjętych 121 dzieci,

* w 2022 roku – przyjętych 115 dzieci.
Ponadto pogrzeby:
* w 2019 roku – 230,
* w 2020 roku – 235,
* w 2021 roku – 309,

* w 2022 roku – 241, czyli o 68 mniej niż w poprzednim.

NAJWAŻNIEJSZE, CZYLI SPRAWY DUCHOWE:
– rozwój Wspólnoty Żywego Różańca – powstała Róża Rodziców modlących się za swoje dzieci,
– pozyskaliśmy relikwie św. Faustyny i zawiązała się grupa Czcicieli Miłosierdzia Bożego,
– grają dwa zespoły muzyczne, śpiewa chór i schola,
– działa aktywnie grupa młodzieżowa i dekoratorska,
– mamy nowych kandydatów na ministrantów, lektorów i ceremoniarzy,
– działa Koło Biblijne /w zastępstwie ks. prof. Mirosława pod opieką ks. Jana/,
– pozostałe grupy O. Pio, Akcji Katolickiej, Klubu Seniora czy Caritas skutecznie modlą się i działają,
– powołane zostały nowe Rady Parafialne – ekonomiczna i duszpasterska.

WYKONANE INWESTYCJE:
– drugi etap modernizacji ogrzewania kościoła – przeszliśmy z gazu na pellet,
– wymiana oświetlenia prezbiterium na oryginalne ledowe,
– odmalowaliśmy dolną część kościoła i prezbiterium w Kaplicy Miłosierdzia,
– odrestaurowaliśmy baldachim używany podczas procesji,
– położyliśmy płytki na podłogę w salce pod zakrystią,
– zakupiliśmy nowe stoły i szafy do tejże salki,
– powstała kuchenka przy salce pod zakrystią,
– zakupiliśmy nowe aluminiowe drzwi do zakrystii,
– remont i umeblowanie mieszkania księdza Jana,
– docieplenie części strychu na budynku plebanii,
– kapitalny remont łazienki przy biurze parafialnym,
– i „milion” różnych drobnych napraw i zakupów jak w każdym gospodarstwie.

SPRAWY FINANSOWE:
– Dochód całkowity to 470 650 zł. Z tego na inwestycje i remonty, utrzymanie kościoła, plebanii, płace i opłaty oraz podatki wydaliśmy 464 720 zł.
– W kasie na koniec roku pozostało 5 930 zł. 
– Z ofiar kolędowych do soboty 27.01.2023 r. na parafię zebraliśmy 52 760 zł. Bóg zapłać.

Statystyka kolędowa:
– kolędę przyjęło 1 371 rodzin – przed rokiem 600,
– w tych domach mieszka 2 800 osób, czyli 2,04 osoby na dom,
– zakładając, że mamy 4 000 rodzin, to kolędę przyjęła jedna trzecia.

PLANY NA 2023 ROK:
 rozwój duchowy wspólnoty parafialnej i kontynuacja koniecznych remontów.
– przygotowywany jest projekt Domu Dziennego Pobytu dla seniorów w salkach po lewej stronie od głównego wejścia,
– planujemy zakup dźwiękoszczelnego konfesjonału na prośbę wielu osób oraz zorganizowanie kawiarenki parafialnej w salce za sklepikiem, by po Mszy św. można było wypić kawę czy herbatę z przyjaciółmi,
– zakupimy nowe większe figurki do żłóbka oraz wyremontujemy podest wokół krzyża przed kościołem i pewnie „milion” różnych rzeczy, które przyniesie – jak znam życie – codzienność,
– obecnie trwa remont ostatnich dwóch pokoi na I piętrze plebanii oraz trwa malowanie zakrystii ministrantów i przejdziemy do malowania głównej zakrystii.

DZIĘKUJĘ:
– ks. Wikariuszom i wszystkim Współpracownikom za ofiarną pracę na rzecz naszej parafii, a Wam Kochani Parafianie za zaangażowanie we wspólną modlitwę i różne inicjatywy oraz wielką ofiarność, która pozwoliła na tak duże inicjatywy w tym trudnym czasie.

Bóg zapłać Wam wszystkim, niech Was Bóg błogosławi.