WYMAGANE DOKUMENTY W PRZYPADKU:

CHRZTU ŚWIĘTEGO:
* akt urodzenia dziecka (odpis),
* dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adresy zamieszkania),
* zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

* terminy chrztów w 2022 r.: 16.01., 20.02., 20.03., 17.04., 15.05., 19.06., 17.07., 21.08., 18.09., 16.10., 20.11., 25.12.
* sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w podane dni zawsze podczas Mszy Świętej o godzinie 12:15

I KOMUNII ŚWIĘTEJ:
* metryka chrztu dziecka

BIERZMOWANIA:
* metryka chrztu,
* zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
* w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

MAŁŻEŃSTWA:
* aktualne, to jest z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
* dowody osobiste,
* świadectwa bierzmowania,
* zaświadczenia o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej,
* zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, by ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

PARAFIALNA PORADNIA RODZINNA:
I i III piątek miesiąca – godz. 17:30-18:30 – prawa salka z tyłu kościoła

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI DLA NARZECZONYCH, KTÓRZY NIE UKOŃCZYLI TAKIEGO KURSU W ZAKRESIE SZKOŁY ŚREDNIEJ:
– OBECNIE TAKI KURS ODBYWA SIĘ W NASZEJ PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W GRUDZIĄDZU – 6 SPOTKAŃ W DNIACH: 14.11.2021, 21.11.2021, 28.11.2021, 05.12.2021, 12.12.2021, 19.12.2021ZAWSZE O GODZINIE 17:00 W SALCE Z TYŁU KOŚCIOŁA

POGRZEBU KATOLICKIEGO:
* akt zgonu,
* zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)