WYMAGANE DOKUMENTY W PRZYPADKU:

CHRZTU ŚWIĘTEGO:
* akt urodzenia dziecka (odpis),
* dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adresy zamieszkania),
* zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

* terminy chrztów w 2024 roku: 21.01., 18.02., 31.03., 21.04., 19.05., 16.06., 21.07., 18.08., 15.09., 20.10., 17.11., 25.12.
* sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w podane dni zawsze podczas Mszy Świętej o godzinie 12:15

I KOMUNII ŚWIĘTEJ:
* metryka chrztu dziecka

BIERZMOWANIA:
* metryka chrztu,
* zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
* w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

MAŁŻEŃSTWA:
* aktualne, to jest z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
* dowody osobiste,
* świadectwa bierzmowania,
* zaświadczenia o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej,
* zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, by ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

PARAFIALNA PORADNIA RODZINNA:
I i III piątek miesiąca – godz. 17:30-18:30 – prawa salka z tyłu kościoła

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI DLA NARZECZONYCH, KTÓRZY NIE UKOŃCZYLI TAKIEGO KURSU W ZAKRESIE SZKOŁY ŚREDNIEJ:
– NAJBLIŻSZY TAKI KURS ODBĘDZIE SIĘ W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA NA TARPNIE W DNIACH: 18.02.2024, 25.02.2024, 03.03.2024, 10.03.2024, 17.03.2024 ORAZ 24.03.2024 (NIEDZIELE). SPOTKANIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W SALCE PARAFIALNEJ. POCZĄTEK SPOTKAŃ O GODZINIE 17:00.

POGRZEBU KATOLICKIEGO:
* akt zgonu,
* zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)