WYMAGANE DOKUMENTY W PRZYPADKU:

CHRZTU ŚWIĘTEGO:
* akt urodzenia dziecka (odpis),
* dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adresy zamieszkania),
* zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

* terminy chrztów w 2023 roku: 15.01., 19.02., 19.03., 09.04., 21.05., 18.06., 16.07., 20.08., 17.09., 15.10., 19.11., 25.12.
* sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w podane dni zawsze podczas Mszy Świętej o godzinie 12:15

I KOMUNII ŚWIĘTEJ:
* metryka chrztu dziecka

BIERZMOWANIA:
* metryka chrztu,
* zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
* w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

MAŁŻEŃSTWA:
* aktualne, to jest z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
* dowody osobiste,
* świadectwa bierzmowania,
* zaświadczenia o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej,
* zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, by ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

PARAFIALNA PORADNIA RODZINNA:
I i III piątek miesiąca – godz. 17:30-18:30 – prawa salka z tyłu kościoła

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI DLA NARZECZONYCH, KTÓRZY NIE UKOŃCZYLI TAKIEGO KURSU W ZAKRESIE SZKOŁY ŚREDNIEJ:
– OBECNIE TAKI KURS ODBĘDZIE SIĘ W BURSIE CARITAS W DNIACH 26 LISTOPADA 2022 R. I 3 GRUDNIA 2022 R. OD 10:00 DO 17:00 ORAZ 4 GRUDNIA 2022 R. OD 9:00 DO 14:00. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ OBIAD, CIEPŁE NAPOJE ORAZ PRZEKĄSKI. OFIARA ZA KURS 350 ZŁ OD PARY. ZAPISY PROWADZONE SĄ DO 25 LISTOPADA WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ POD ADRESAMI: parafia@bazylika-grudziadz.pl ORAZ parafia@maksymilian.grudziadz.pl

POGRZEBU KATOLICKIEGO:
* akt zgonu,
* zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)