„A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach” – pisze św. Paweł dodając w kolejnym zdaniu listu do Koryntian: „Jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli”.
Misja Jezusa Chrystusa, życie każdego z nas nie kończy się na XIV stacji drogi krzyżowej, lecz prowadzi nas dalej z ciemności do światła, prowadzi przez Krzyż do Światłości. Właśnie tę prawdę ukazuje nam wyjątkowe, a jednocześnie ciągle mało znane NABOŻEŃSTWO DROGI ZMARTWYCHWSTANIA, na które zaprasza: Wspólnota młodzieżowa parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu SURSUM Corda oraz Drużyna harcerska EVEREST.

DROGA ŚWIATŁA, która odbędzie się 27 maja o godzinie 18, zgodnie z obietnicą, będzie kontynuacją DROGI KRZYŻOWEJ INNEJ NIŻ ZAWSZE. Bowiem chcemy jeszcze raz w naszym życiu uświadomić sobie prawdę, że CHRYSTUS umarł i ZMARTWYCHWSTAŁ i że JEGO ZMARTWYCHWSTANIE jest zadatkiem naszego każdorazowego, małego zmartwychwstania z ciemności grzechu, które ostatecznie ma zaprowadzić nas do CHWALEBNEGO ZMARTWYCHWSTANIA na końcu czasów.
Nasze wspólne spotkanie modlitewne rozpoczniemy od Eucharystii, abyśmy posileni Słowem i Ciałem Chrystusa otworzyli swoje serca na światło zmartwychwstania bijące z pustego grobu Chrystusa!

Czy pozwolimy ZMARTWYCHWSTAĆ NASZYM SERCOM?