Z uwagi na zagrożenie epidemiczne nasze spotkania odbywają się nadal raz w miesiącu w kościele /wieczorna Msza św. w każdy drugi piątek miesiąca/, podczas których modlimy się w intencjach złożonych przez członków Grupy.

Aktualnie parafialna Grupa Modlitwy liczy 55 osób.

Jeśli chcesz przeżywać swoją wiarę razem z innymi, którzy tak jak TY szukają Boga, to ta Grupa jest właśnie dla Ciebie.

„Mogę zapomnieć samego siebie, ale nie moje dzieci duchowe.
Jestem pewien, że kiedy Pan mnie zawoła do siebie, to Mu powiem: Panie, ja zaczekam u niebieskich drzwi, wejdę, gdy zobaczę,
że weszło do nieba ostatnie z moich duchowych dzieci”.
/ św. Ojciec Pio /

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY MODLITWY ŚW. OJCA PIO

GRUPA MODLITWY św. OJCA PIO związana jest z Kościołem lokalnym, stanowiąc żywą jego cząstkę.
Tożsamość Grupy określają trzy składowe: modlitwa wstawiennicza, świadczenie miłosierdzia i wierność Kościołowi – w duchu św. Franciszka z Asyżu. Cechy duchowości franciszkańskiej: w centrum umiłowanie Jezusa Eucharystycznego; naśladowanie Jezusa Ukrzyżowanego; miłość do Słowa Bożego; życie pośród ludzi; pogoda ducha i radość serca.
Posługa kierownika duchowego Grupy obejmuje: udzielanie Sakramentów św. i kierownictwo duchowe dla członków / Ojciec Pio pragnął poprzez  Grupy Modlitwy stworzyć szkołę świętości /, odpowiedzialność za kontakt z Kościołem lokalnym; zachętę do intencji modlitewnych, katechezę biblijną, organizację pielgrzymek, dzieła miłosierdzia.
Kierownik grupy tzw. animator wybierany jest  większością głosów na 1-2 kadencje co 3-4 lata i zatwierdzany przez Biskupa diecezjalnego dla jednej Grupy Modlitwy, troszczy się o powstawanie nowych grup, dba o formację duchową własną i członków, zabiega o młodych członków Grupy.

CELE GRUPY MODLITWY ŚW. O. PIO

Cele Grupy Modlitwy są określone przez Statut i pokrywają się z ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości:
– pełne i bezwarunkowe przylgnięcie do nauki Kościoła Katolickiego, kierowanego przez Papieża i Biskupów.
– posłuszeństwo Papieżowi i Biskupom, których rzecznikiem jest kapłan, dyrektor duchowny, mianowany przez biskupa.
– modlitwa z Kościołem, za Kościół i w Kościele, z czynnym uczestnictwem w życiu liturgicznym i sakramentalnym, przeżywanym jako szczyt wewnętrznej jedności z Bogiem.
– wynagrodzenie Bogu poprzez udział w cierpieniach Chrystusa według nauki św. Pawła.
– czynna miłość, niosąca ulgę cierpiącym i potrzebującym, jako praktyczne urzeczywistnienie miłości ku Bogu.

KALENDARIUM GRUPY MODLITWY ŚW. O. PIO W NASZEJ PARAFII

* 14. 12. 2008 r. – tego dnia w niedzielę po Mszy św. o godz. 15:00 powołana została Grupa Modlitwy św. O. Pio. Orędownikiem powstania Grupy był ówczesny proboszcz parafii, ks. prałat Stanisław Andrik oraz liczna grupa wiernych. Aktywnymi inicjatorami powstania Grupy byli państwo Anna i Adam Lech. Na inauguracyjne spotkanie zaproszony został O. Czesław Studnicki ze Zgromadzenia O. Kapucynów w Lublinie, który przybliżył zebranym postać św. O. Pio jednocześnie przekazując na ręce ks. prałata relikwie św. O. Pio /fragment bandaża, którym owinięte były ręce świętego/. W inauguracyjnym spotkaniu uczestniczyło 50 osób.


* 23. 01. 2009 r. – Msza św., po której na spotkaniu wybrany został Zarząd Grupy, w skład którego weszli:
– kierownik duchowy Grupy – ks. prob. Stanisław Andrik,
– kierownik Grupy – animator – p. Adam Lech,
– zastępca animatora – p. Helena Rykaczewska,
– sekretarz i kronikarz – p. Ryszard Czerniak.

Ustalono również terminy i godziny comiesięcznych spotkań na 23 dzień każdego miesiąca /zmieniony po czasie na drugi piątek każdego miesiąca/. Rozdano również do wypełnienia „Deklaracje przynależności do Grupy Modlitwy św. O. Pio”.

* 14. 12. 2009 r. – Grupa otrzymała „Dyplom przynależności” do Centrum Międzynarodowego Grup Modlitwy Ojca Pio z siedzibą w Domu Ulgi w Cierpieniu w San Giovanni Rotondo, podpisany przez Dyrektora Generalnego Centrum.

* 12. 09. 2014 r. – dotychczasowy kierownik duchowy, ks. prałat Stanisław Andrik ze względu na stan swojego zdrowia delegował na swego zastępcę ks. Tomasza Trzebiatowskiego.

* 9. 09. 2016 r. – ze względu na zmianę parafii przez ks. Tomasza Trzebiatowskiego kierownikiem duchowym Grupy zostaje ks. Tomasz Jankowski.

* 12. 10. 2018 r. – po zakończeniu posługi duszpasterskiej w parafii ks. Tomasza Jankowskiego kierownikiem duchowym Grupy zostaje ks. Sławomir Marcinkowski.

* 30. 01. 2021 r. – ks. Sławomir Marcinkowski przychylając się do prośby J.E. ks. Biskupa zakończył pracę w naszej parafii, a nowym kierownikiem duchowym Grupy zostaje ks. Mateusz Wróblewski. /opracowanie kalendarium – p. Ryszard Czerniak/