Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich.
Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy.
Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu...
( ks. kardynał Stefan Wyszyński )
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA WRZESIEŃ 2021:
O światło Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla dzieci i młodzieży
oraz nauczycieli, katechetów i wychowawców w nowym roku szkolnym.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA SIERPIEŃ 2021:
O błogosławieństwo Boże i odpowiednią pogodę na okres żniw dla rolników
oraz łaskę wyjścia z nałogu dla osób uzależnionych.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA LIPIEC 2021:
Aby przeżywany okres wakacji i urlopów był bezpieczny
oraz sprzyjał pogłębieniu wiary w Boga – Stwórcę i Zbawiciela.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA CZERWIEC 2021:
Za kapłanów naszej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego,
by z odwagą kroczyli za Jezusem Chrystusem – Najwyższym Kapłanem.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA MAJ 2021:
Za dzieci przystępujące do I Komunii Świętej oraz maturzystów,
aby w ich sercach żył zawsze Jezus Chrystus.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA KWIECIEŃ 2021:
Aby Chrystus Zmartwychwstały darzył nas łaskami
i pomnażał w nas ufność w Boże Miłosierdzie.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA MARZEC 2021:
O duchową przemianę i większe umiłowanie Sakramentu Eucharystii
dla wszystkich Parafian naszej parafii.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA LUTY 2021:
O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne,
za Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
oraz światło Ducha Świętego dla naszych kleryków: Bartosza i Dawida.

ZAPROSZENIE

Osoby, którym leży na sercu troska o duszpasterzy naszej parafii, duchowy rozwój naszej parafii, troska o chorych, potrzebujących wsparcia modlitewnego zapraszamy do wspólnotowej modlitwy różańcowej. Modlitwa różańcowa we wspólnocie przynosi łaskę wzrostu w wierze.
Chętnych serdecznie zapraszamy, szczególnie mężczyzn do uzupełnienia męskiej Róży!
Zgłosić się można do opiekuna naszej wspólnoty parafialnej, ks. Mateusza lub do pań zelatorek sześciu parafialnych Róż Różańcowych.
Spotkania wspólnoty odbywają się raz w miesiącu, w każdą ostatnią środę miesiąca po Mszy świętej wieczornej.

RÓŻE RÓŻAŃCOWE W NASZEJ PARAFII:

żeńska Róża Matki Bożej Dobrej Rady
zelatorka: p. Anna
stała intencja modlitwy za misjonarza: O. Tytus Kamiński

żeńska Róża Matki Bożej Niepokalanej
zelatorka: p. Alicja
stała intencja modlitwy za misjonarza: O. Andrzej Mochalski

żeńska Róża Matki Bożej Pięknej Miłości
zelatorka: p. Danuta
stała intencja modlitwy za misjonarza: O. Arkadiusz Skodowski

żeńska Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy
zelatorka: p. Barbara
stała intencja modlitwy za misjonarza: O. Roman Borowski

żeńska Róża Matki Bożej Częstochowskiej
zelatorka: p. Stanisława
stała intencja modlitwy za misjonarza: O. Grzegorz Skicki

męska Róża św. Jana Pawła II (niepełna, w trakcie rekrutacji)
zelatorka: p. Anna
stała intencja modlitwy: za kapłanów naszej parafii

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez Maryję w każdych kolejnych objawieniach, jak również przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r.

Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku.


Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy /Róże/ po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa /Róża/ składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu.


Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają.

Zjednoczenie serc w jedności tajemnic daje Różańcowi
szczególną moc nawracania grzeszników.
( Służebnica Boża Paulina Maria Jaricot,
założycielka pierwszej Róży w roku 1826 w Lyonie )

WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W NASZEJ PARAFII:
W naszej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego Wspólnota Żywego Różańca działa od października 1986 r.
Obecnym opiekunem wspólnoty jest ks. Mateusz Wróblewski. Wspólnota liczy obecnie 5 Róż Różańcowych żeńskich. Powoli tworzy się pierwsza Róża męska.
Spotkania wspólnoty odbywają się raz w miesiącu, w każdą ostatnią środę miesiąca po Mszy świętej wieczornej. Są to spotkania formacyjno-organizacyjne, po których zelatorzy w swoich różach dokonują wymiany tajemnic różańcowych.
Poza intencją modlitwy na dany miesiąc każda Róża modli się w intencji stałej – za misjonarza z naszej parafii.

Apostolska postawa członków Róż wyraża się również czynnym udziałem w życiu wspólnoty parafialnej oraz, zgodnie z zamysłem założycielki Żywego Różańca – Pauliny Jaricot, wsparciem misyjnego dzieła Kościoła.
Wspólnota nasza wspiera Papieskie dzieła Rozkrzewiania Wiary odprowadzając co miesiąc 0,50 zł od członka wspólnoty. Ponadto wspieramy comiesięczną ofiarą misjonarza z naszej parafii, ojca Romana Borowskiego.