Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa
na stromej skale szczytów górskich.
Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy.
Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu...
( błogosławiony ks. kardynał Stefan Wyszyński )
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA LIPIEC 2024:
Za przebywających na wakacjach i urlopach,
aby okres odpoczynku był bezpieczny i przeżyty z Bogiem
oraz w intencji 36 Grudziądzkiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA CZERWIEC 2024:
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego
dla kapłanów naszej parafii w rocznicę święceń,
księdza neoprezbitera Dawida z okazji mszy świętej prymicyjnej
oraz o nowe powołania do stanu duchownego.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA MAJ 2024:
O pokój i pomyślność dla Ojczyzny.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA KWIECIEŃ 2024:
O żywą wiarę, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski dla dzieci i młodzieży,
które przygotowują się do przyjęcia sakramentu Eucharystii i Bierzmowania

oraz dla ich rodzin.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA MARZEC 2024:
Aby Parafianie w czasie Wielkiego Postu podjęli wysiłek przemiany serca
i przez spowiedź świętą i pokutę odnowili więź z Panem Bogiem.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA LUTY 2024:
O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
oraz wytrwałość w powołaniu dla diakona Dawida i kleryka Kamila.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA STYCZEŃ 2024:
O Boże błogosławieństwo, opiekę Królowej Różańca Świętego dla Kapłanów naszej parafii
w Nowym Roku oraz o większe zaangażowanie się Parafian we wspólnocie Kościoła.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA GRUDZIEŃ 2023:
O przeżywanie Adwentu i czasu świątecznego w postawie wewnętrznej czujności
i otwartości na przychodzącego Boga i bliźnich.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA LISTOPAD 2023:
Za dusze zmarłych ze Wspólnoty Żywego Różańca,
za dusze zmarłych kapłanów posługujących w naszej parafii
i wywodzących się z naszej parafii oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA PAŹDZIERNIK 2023:
O większe umiłowanie modlitwy różańcowej w naszej Parafii, o rozwój Wspólnoty
Żywego Różańca, opiekę Królowej Różańca Świętego dla opiekuna – ks. Proboszcza
i modlących się w Żywym Różańcu.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA WRZESIEŃ 2023:
O światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w nowym roku szkolnym
dla nauczycieli, katechetów i wychowawców oraz dzieci i młodzieży.

ZAPROSZENIE

Osoby, którym leży na sercu troska o duszpasterzy naszej parafii, duchowy rozwój naszej parafii, troska o chorych, potrzebujących wsparcia modlitewnego zapraszamy do wspólnotowej modlitwy różańcowej. Modlitwa różańcowa we wspólnocie przynosi łaskę wzrostu w wierze.
Chętnych serdecznie zapraszamy, szczególnie mężczyzn do uzupełnienia męskiej Róży!
Zgłosić się można do opiekuna naszej wspólnoty parafialnej, ks. Mateusza lub do pań zelatorek sześciu parafialnych Róż Różańcowych.
Spotkania wspólnoty odbywają się raz w miesiącu, w każdą ostatnią środę miesiąca po Mszy świętej wieczornej.

RÓŻE RÓŻAŃCOWE W NASZEJ PARAFII:

Roża I – żeńska Róża Matki Bożej Dobrej Rady
zelatorka: p. Anna S.
stała intencja modlitwy za misjonarza: śp. O. Tytus Kamiński

Róża II – żeńska Róża Matki Bożej Niepokalanej
zelatorka: p. Bogumiła Ż.
stała intencja modlitwy za misjonarza: O. Andrzej Mochalski

Róża III – żeńska Róża Matki Bożej Pięknej Miłości
zelatorka: p. Anna D.
stała intencja modlitwy za misjonarza: O. Arkadiusz Skodowski

Róża IV – żeńska Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy
zelatorka: p. Barbara T.
stała intencja modlitwy za misjonarza: O. Roman Borowski

Róża V – żeńska Róża Matki Bożej Częstochowskiej
zelatorka: p. Stanisława Wi.
stała intencja modlitwy za misjonarza: O. Grzegorz Skicki

Róża VI – żeńska Róża św. Franciszka Ksawerego
zelatorka: p. Stanisława Wo.
stała intencja modlitwy za misjonarza: ks. Czesław Wojciechowski

Róża VII – męska Róża św. Jana Pawła II
zelatorka: p. Anna G.
stała intencja modlitwy: za kapłanów naszej parafii

Róża VIII – mieszana Róża rodziców św. Rodziny
zelatorka: p. Maria
stała intencja modlitwy: za swoje dzieci

Róża IX – żeńska Róża św. Józefa
zelatorka: p. Dorota S.
stała intencja modlitwy: o dobrą śmierć

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.
Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez Maryję w każdych kolejnych objawieniach, jak również przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r.
Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku.
Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy /Róże/ po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa /Róża/ składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu.
Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają.

Zjednoczenie serc w jedności tajemnic daje Różańcowi
szczególną moc nawracania grzeszników.
( Służebnica Boża Paulina Maria Jaricot,
założycielka pierwszej Róży w roku 1826 w Lyonie )

WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W NASZEJ PARAFII:
W naszej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego Wspólnota Żywego Różańca działa od października 1986 r.
Obecnym opiekunem wspólnoty jest ks. Proboszcz Grzegorz Pszeniczny. Wspólnota składa się obecnie z dziewięciu Róż: siedmiu Róż Różańcowych żeńskich, jednej Róży męskiej oraz jednej Róży mieszanej.
Spotkania wspólnoty odbywają się raz w miesiącu, w każdą ostatnią środę miesiąca po Mszy świętej wieczornej. Są to spotkania formacyjno-organizacyjne, po których zelatorzy w swoich różach dokonują wymiany tajemnic różańcowych.
Poza intencją modlitwy na dany miesiąc każda Róża modli się w intencji stałej – za misjonarza z naszej parafii.

Apostolska postawa członków Róż wyraża się również czynnym udziałem w życiu wspólnoty parafialnej oraz, zgodnie z zamysłem założycielki Żywego Różańca – Pauliny Jaricot, wsparciem misyjnego dzieła Kościoła.
Wspólnota nasza wspiera Papieskie dzieła Rozkrzewiania Wiary odprowadzając co miesiąc 0,50 zł od członka wspólnoty. Ponadto wspieramy comiesięczną ofiarą misjonarza z naszej parafii, ojca Romana Borowskiego.