Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich.
Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy.
Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu...
( błogosławiony ks. kardynał Stefan Wyszyński )
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA LISTOPAD 2022:
Za dusze zmarłych ze Wspólnoty Żywego Różańca
oraz za dusze zmarłych z naszych rodzin i za dusze w czyśćcu cierpiące.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA PAŹDZIERNIK 2022:
O Boże błogosławieństwo i opiekę Królowej Różańca Świętego dla księdza proboszcza,
dla modlących się we Wspólnocie Żywego Różańca oraz o rozwój Wspólnoty.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA WRZESIEŃ 2022:
O światło Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej
dla nauczycieli, katechetów, wychowawców, dzieci i młodzieży w nowym roku szkolnym.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA SIERPIEŃ 2022:
O Boże błogosławieństwo dla pracujących na roli i odpowiednią pogodę na czas żniw
oraz o łaskę wyjścia z nałogów dla uzależnionych.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA LIPIEC 2022:
Za wypoczywających na wakacjach i urlopach, aby piękno otaczającego świata
pobudziło ich do pogłębienia wiary i dziękczynienia Bogu za Jego Miłość.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA CZERWIEC 2022:
Za kapłanów naszej parafii – o potrzebne dary Ducha Świętego,
oraz o błogosławione owoce ich codziennej pracy duszpasterskiej.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA MAJ 2022:
Za dzieci pierwszokomunijne, młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania
oraz maturzystów, aby z Eucharystii czerpali moc

do podejmowania dobrych wyborów życiowych.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA KWIECIEŃ 2022:
O pokój na świecie, o pokój w Ukrainie oraz o Boże Miłosierdzie dla świata.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA MARZEC 2022:
O pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie, pokój w naszych rodzinach i w naszych sercach
oraz o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA LUTY 2022:
O nowe, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
oraz o dobre owoce formacji kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA STYCZEŃ 2022:
Podziękowanie Panu Bogu za otrzymane łaski w minionym 2021 roku,
z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej w Nowym 2022 Roku
dla kapłanów naszej parafii oraz dla modlących się we Wspólnocie Żywego Różańca.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA GRUDZIEŃ 2021:
O głębokie przeżycie czasu Adwentu z Maryją i świętym Józefem,
aby Jezus Chrystus narodził się w sercach wszystkich Parafian.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA LISTOPAD 2021:
Za dusze kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego,
księży, moderatorów oraz wszystkich zmarłych z Wspólnoty Żywego Różańca.

ZAPROSZENIE

Osoby, którym leży na sercu troska o duszpasterzy naszej parafii, duchowy rozwój naszej parafii, troska o chorych, potrzebujących wsparcia modlitewnego zapraszamy do wspólnotowej modlitwy różańcowej. Modlitwa różańcowa we wspólnocie przynosi łaskę wzrostu w wierze.
Chętnych serdecznie zapraszamy, szczególnie mężczyzn do uzupełnienia męskiej Róży!
Zgłosić się można do opiekuna naszej wspólnoty parafialnej, ks. Mateusza lub do pań zelatorek sześciu parafialnych Róż Różańcowych.
Spotkania wspólnoty odbywają się raz w miesiącu, w każdą ostatnią środę miesiąca po Mszy świętej wieczornej.

RÓŻE RÓŻAŃCOWE W NASZEJ PARAFII:

żeńska Róża Matki Bożej Dobrej Rady
zelatorka: p. Anna S.
stała intencja modlitwy za misjonarza: O. Tytus Kamiński

żeńska Róża Matki Bożej Niepokalanej
zelatorka: p. Bogumiła Ż.
stała intencja modlitwy za misjonarza: O. Andrzej Mochalski

żeńska Róża Matki Bożej Pięknej Miłości
zelatorka: p. Anna D.
stała intencja modlitwy za misjonarza: O. Arkadiusz Skodowski

żeńska Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy
zelatorka: p. Barbara T.
stała intencja modlitwy za misjonarza: O. Roman Borowski

żeńska Róża Matki Bożej Częstochowskiej
zelatorka: p. Stanisława Wi.
stała intencja modlitwy za misjonarza: O. Grzegorz Skicki

żeńska Róża św. Franciszka Ksawerego
zelatorka: p. Stanisława Wo.
stała intencja modlitwy za misjonarza: ks. Czesław Wojciechowski

męska Róża św. Jana Pawła II
zelatorka: p. Anna G.
stała intencja modlitwy: za kapłanów naszej parafii

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez Maryję w każdych kolejnych objawieniach, jak również przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r.

Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku.


Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy /Róże/ po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa /Róża/ składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu.


Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają.

Zjednoczenie serc w jedności tajemnic daje Różańcowi
szczególną moc nawracania grzeszników.
( Służebnica Boża Paulina Maria Jaricot,
założycielka pierwszej Róży w roku 1826 w Lyonie )

WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W NASZEJ PARAFII:
W naszej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego Wspólnota Żywego Różańca działa od października 1986 r.
Obecnym opiekunem wspólnoty jest ks. Mateusz Wróblewski. Wspólnota składa się obecnie z siedmiu Róż: sześciu Róż Różańcowych żeńskich oraz jednej Róży męskiej.
Spotkania wspólnoty odbywają się raz w miesiącu, w każdą ostatnią środę miesiąca po Mszy świętej wieczornej. Są to spotkania formacyjno-organizacyjne, po których zelatorzy w swoich różach dokonują wymiany tajemnic różańcowych.
Poza intencją modlitwy na dany miesiąc każda Róża modli się w intencji stałej – za misjonarza z naszej parafii.

Apostolska postawa członków Róż wyraża się również czynnym udziałem w życiu wspólnoty parafialnej oraz, zgodnie z zamysłem założycielki Żywego Różańca – Pauliny Jaricot, wsparciem misyjnego dzieła Kościoła.
Wspólnota nasza wspiera Papieskie dzieła Rozkrzewiania Wiary odprowadzając co miesiąc 0,50 zł od członka wspólnoty. Ponadto wspieramy comiesięczną ofiarą misjonarza z naszej parafii, ojca Romana Borowskiego.