Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich.
Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy.
Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu...
( błogosławiony ks. kardynał Stefan Wyszyński )
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA MAJ 2023:
Za dzieci pierwszokomunijne z naszej parafii oraz za maturzystów,
by z Eucharystii czerpali moc do podejmowania dobrych wyborów życiowych.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA KWIECIEŃ 2023:
By Chrystus Zmartwychwstały dał moc – wierzącym w Niego
– wypełnienia dzieł miłosierdzia co do duszy i ciała.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA MARZEC 2023:
O owocne przeżycie Wielkiego Postu przez post, modlitwę i jałmużnę.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA LUTY 2023:
O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz światło Ducha Świętego
i wytrwanie w powołaniu dla diakona Michała oraz kleryków Dawida i Kamila.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA STYCZEŃ 2023:
O błogosławieństwo Boże i opiekę Królowej Różańca Świętego dla kapłanów naszej parafii
oraz o zwycięstwo miłości i dobra w rodzinach naszej parafii w Nowym 2023 Roku.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA GRUDZIEŃ 2022:
W intencji rodzin naszej parafii oczekujących Narodzenia Jezusa Chrystusa,
aby były święte, otwarte na nowe życie i i gotowe do poświęcenia na rzecz innych.
INTENCJA MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA LISTOPAD 2022:
Za dusze zmarłych ze Wspólnoty Żywego Różańca
oraz za dusze zmarłych z naszych rodzin i za dusze w czyśćcu cierpiące.

ZAPROSZENIE

Osoby, którym leży na sercu troska o duszpasterzy naszej parafii, duchowy rozwój naszej parafii, troska o chorych, potrzebujących wsparcia modlitewnego zapraszamy do wspólnotowej modlitwy różańcowej. Modlitwa różańcowa we wspólnocie przynosi łaskę wzrostu w wierze.
Chętnych serdecznie zapraszamy, szczególnie mężczyzn do uzupełnienia męskiej Róży!
Zgłosić się można do opiekuna naszej wspólnoty parafialnej, ks. Mateusza lub do pań zelatorek sześciu parafialnych Róż Różańcowych.
Spotkania wspólnoty odbywają się raz w miesiącu, w każdą ostatnią środę miesiąca po Mszy świętej wieczornej.

RÓŻE RÓŻAŃCOWE W NASZEJ PARAFII:

Roża I – żeńska Róża Matki Bożej Dobrej Rady
zelatorka: p. Anna S.
stała intencja modlitwy za misjonarza: O. Tytus Kamiński

Róża II – żeńska Róża Matki Bożej Niepokalanej
zelatorka: p. Bogumiła Ż.
stała intencja modlitwy za misjonarza: O. Andrzej Mochalski

Róża III – żeńska Róża Matki Bożej Pięknej Miłości
zelatorka: p. Anna D.
stała intencja modlitwy za misjonarza: O. Arkadiusz Skodowski

Róża IV – żeńska Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy
zelatorka: p. Barbara T.
stała intencja modlitwy za misjonarza: O. Roman Borowski

Róża V – żeńska Róża Matki Bożej Częstochowskiej
zelatorka: p. Stanisława Wi.
stała intencja modlitwy za misjonarza: O. Grzegorz Skicki

Róża VI – żeńska Róża św. Franciszka Ksawerego
zelatorka: p. Stanisława Wo.
stała intencja modlitwy za misjonarza: ks. Czesław Wojciechowski

Róża VII – męska Róża św. Jana Pawła II
zelatorka: p. Anna G.
stała intencja modlitwy: za kapłanów naszej parafii

Róża VIII – mieszana Róża rodziców św. Rodziny
zelatorka: p. Maria
stała intencja modlitwy: za swoje dzieci

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez Maryję w każdych kolejnych objawieniach, jak również przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r.

Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku.


Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy /Róże/ po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa /Róża/ składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu.


Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają.

Zjednoczenie serc w jedności tajemnic daje Różańcowi
szczególną moc nawracania grzeszników.
( Służebnica Boża Paulina Maria Jaricot,
założycielka pierwszej Róży w roku 1826 w Lyonie )

WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W NASZEJ PARAFII:
W naszej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego Wspólnota Żywego Różańca działa od października 1986 r.
Obecnym opiekunem wspólnoty jest ks. Mateusz Wróblewski. Wspólnota składa się obecnie z siedmiu Róż: sześciu Róż Różańcowych żeńskich oraz jednej Róży męskiej.
Spotkania wspólnoty odbywają się raz w miesiącu, w każdą ostatnią środę miesiąca po Mszy świętej wieczornej. Są to spotkania formacyjno-organizacyjne, po których zelatorzy w swoich różach dokonują wymiany tajemnic różańcowych.
Poza intencją modlitwy na dany miesiąc każda Róża modli się w intencji stałej – za misjonarza z naszej parafii.

Apostolska postawa członków Róż wyraża się również czynnym udziałem w życiu wspólnoty parafialnej oraz, zgodnie z zamysłem założycielki Żywego Różańca – Pauliny Jaricot, wsparciem misyjnego dzieła Kościoła.
Wspólnota nasza wspiera Papieskie dzieła Rozkrzewiania Wiary odprowadzając co miesiąc 0,50 zł od członka wspólnoty. Ponadto wspieramy comiesięczną ofiarą misjonarza z naszej parafii, ojca Romana Borowskiego.