„BÓG SIĘ RODZI, MOC TRUCHLEJE”.

Kochani Parafianie,
pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia
z okazji Świat Bożego Narodzenia.
Niech blask Bożej miłości opromienia całe Wasze życie,
niech radość płynie z nauki, pracy i modlitwy.
Wpatrzeni w Jezusa leżącego w grocie betlejemskiej
umiejmy cieszyć się tym, co mamy i nabierzmy sił do tego,
by jutro naszego życia i naszej parafii było jeszcze wspanialsze.
Pamiętajmy, łaski Bożej nie zabraknie dla nikogo.
Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą,
błogosław nasze rodziny, pobłogosław naszej Parafii.
Szczęść Wam Boże!

Ks. proboszcz Grzegorz Pszeniczny
i księża wikariusze: ks. Mateusz, ks. Sławomir i ks. Krzysztof


Drodzy Diecezjanie!

W tym roku Boże Narodzenie przeżywamy w bardzo trudnym czasie, ponieważ dotykają nas konsekwencje epidemii koronawirusa oraz towarzyszą niepokoje społeczne. Obserwujemy ponadto przewartościowanie moralne, zwłaszcza w umysłach i sercach młodych ludzi, co budzi uzasadniony niepokój. Tym bardziej potrzeba naszej żarliwej modlitwy i odwagi w wyznawaniu wiary. W tym kontekście Boże Narodzenie to doświadczenie prawdy o tym, że Bóg jest blisko każdego człowieka i przychodzi nam z pomocą w codziennych trudnościach. W Kościele tę prawdę przeżywamy szczególnie w czasie Mszy św., podczas której możemy umocnić się słowem Bożym, przyjąć Jezusa Eucharystycznego oraz trwać wspólnie na modlitwie.

Bóg wkroczył w historię, wybierając ludzką rodzinę. Od tamtego czasu każda rodzina zyskała szczególne znaczenie, a święta Bożego Narodzenia kojarzą się z ciepłem ogniska domowego. W tym roku nie możemy spotkać się w szerokim kręgu rodzinnym, ale nie zapominajmy o naszych krewnych, znajomych i samotnych. Mamy dziś sporo udogodnień, które pozwalają pokonać ograniczenia oraz rozmawiać ze sobą i wzajemnie się wspierać. Dołóżmy starań, aby w czasie tych świąt nikt nie czuł się opuszczony i zapomniany.

Papież Franciszek w liście apostolskim Patris corde, wydanym 8 grudnia 2020 r. z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego, przypomniał poświęcenie wielu osób, które troszczą się o nasze zdrowie i życie. Napisał również, że wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, mężu, który przechodzi niezauważony, człowieka codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na „drugiej linii”, mają wyjątkowy udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności. W tę wdzięczność wpisuje się również nasza Diecezja Toruńska. Dziękuję duszpasterzom, osobom konsekrowanym oraz świeckim, którzy w ostatnim trudnym roku, a szczególnie podczas tegorocznego adwentu i w czasie Bożego Narodzenia, swoim życiem wskazali na Boga. Dziękuję zaangażowanym w troskę o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Wszystkim wiernym dziękuję za ich wytrwałość w wierze, obronę wartości, trwanie przy Bogu i troskę o Kościół.

Życzę, aby Święta Bożego Narodzenia były czasem odnowy i umocnienia wiary, wzajemnej życzliwości i nadziei, która pozwala pokonać lęk oraz z optymizmem patrzeć w przyszłość. Zaprośmy Jezusa Chrystusa do naszych domów i Jemu powierzmy nasze plany, troski, niepokoje, kłótnie, spory oraz prośmy o pomoc w życzliwym spojrzeniu na innych.

Poszukującym oraz wątpiącym, szczególnie osobom młodym, które dokonują ważnych wyborów życiowych, życzę, aby Boże Dziecię przyniosło pomoc oraz światło wiary.

Wszystkim przekazuję szczere życzenia radosnych, pełnych wiary i miłości oraz wolnych od trosk doczesnych świąt Bożego Narodzenia. Przekazuję również najserdeczniejsze życzenia Bożego pokoju i zdrowia na nadchodzący rok 2021.

Z błogosławieństwem oraz modlitwą
Wasz biskup Wiesław