W czwartek, 10 czerwca 2021 r. o godz. 18.00 nasz Rezydent – ks. Czesław Wojciechowski odprawił w naszej parafii uroczystą Mszę św. dziękczynną z okazji 25 rocznicy swoich święceń kapłańskich.
Wszystkich Parafian serdecznie prosimy o modlitwę w intencji dostojnego Jubilata.

Dziękujemy Wielebnemu Księdzu Czesławowi
za błogosławione i owocne w Dzieła Boże
dokonania duchowe dla naszej społeczności parafialnej.

Niech Pan Jezus – Najwyższy Kapłan
napełnia Szanownego Jubilata
duchem Swego kapłaństwa,
zachowa w pobożności, uświęca i ciągle umacnia,
błogosławi Twojej apostolskiej działalności
i obdarza zdrowiem i Swoimi łaskami
w dalszej drodze posługi duszpasterskiej.
Szczęść Boże!

Boże, Ty przez apostolską działalność świętego Franciszka Ksawerego, Patrona Misji,
pociągnąłeś do światła Ewangelii liczne narody,
daj wszystkim wiernym tę samą gorliwość w rozszerzaniu wiary,

aby na całej ziemi Kościół cieszył się z nowych wyznawców.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W 25 rocznicę święceń kapłańskich, A.D. 2021, z prośbą o modlitwę
Ks. Czesław Wojciechowski
和家樂神父 – 波蘭托倫教區传教士

Zdjęcia z jubileuszowej Mszy św. dziękczynnej dostępne dzięki uprzejmości p. Gerarda Szukay’a: