Nowe sytuacje – zarówno w Kościele, jak i w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym – domagają się dzisiaj
ze szczególną siłą zaangażowania świeckich.
Bierność, która zawsze była postawą nie do przyjęcia,
dziś bardziej jeszcze staje się winą.
Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności.

( św. Jan Paweł II )

JUBILEUSZ 25 ROCZNICY ODRODZENIA AKCJI KATOLICKIEJ
„Akcja Katolicka jest potrzebna Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie – tak nawoływał nasz Patron, św. Jan Paweł II, podkreślając ważność Akcji Katolickiej w apostolskiej misji Kościoła.
Zakończyliśmy Nowennę za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Było to duchowe przygotowanie do Jubileuszu 25-lecia reaktywowania Akcji Katolickiej w Polsce i w naszej parafii.
Członkowie Stowarzyszenia i wierni zanosili prośby do Trójcy Przenajświętszej o pomoc w tym trudnym czasie dla Kapłanów, o potrzebne łaski w obronie Kościoła, rodziny, młodzieży oraz Ojczyzny. To, co robi Akcja Katolicka, jest służbą Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Podczas naszych uroczystości przywołano naszych świętych Patronów: św. Wojciecha i św. Jana Pawła II.

Bycie członkiem Akcji Katolickiej wynika z odpowiedzi na Boży głos w odczytaniu swojego powołania do działalności, które wspólnie tworzymy i umacniamy. Członek Akcji Katolickiej powinien mieć przekonanie bycia ze wszystkimi i dla wszystkich. Nie mentalność „my i oni”, ale przeświadczenie, że jesteśmy braćmi i siostrami, którzy mają sobie pomagać.
Nasz Srebrny Jubileusz jest okazją do podziękowania wszystkim naszym Patronom oraz ludziom życzliwym na każdym poziomie naszej działalności.
Szczególne podziękowanie kierujemy do ks. proboszcza Grzegorza Pszenicznego za wsparcie naszej Nowenny oraz zachęcenie Parafian do działalności dla dobra wspólnego w Akcji Katolickiej. Prowadzenie działalności apostolskiej i wskazana nam droga niech będzie impulsem, by podjąć nowych ludzi świeckich i dążyć z wytrwałością do szerzenia wiary.
Wszystko na Chwałę Bogu i dla dobra umiłowanej Ojczyzny. Tylko wspólnie zgromadzeni czerpiąc moc z Eucharystii możemy rozpocząć nową wiosnę Kościoła i iść z nadzieją naprzód.

p. Hanna Janz, prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, 2 maja 2021 r.

AKTUALNOŚCI

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej spotykają się w każdą I środę miesiąca na Mszy św. o godz. 18:00. Po Mszy św. spotkanie formacyjne w salce kościoła.

Wszystkich chętnych do pracy w Akcji Katolickiej zapraszamy na nasze spotkania, gdzie każdy może znaleźć swoje miejsce.
Akcja Katolicka to dobra szkoła zaangażowania osób świeckich w życie Kościoła i parafii.

STRUKTURA W PARAFII

Opiekun Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej:

ks. prob. Grzegorz Pszeniczny

Zarząd Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej:

Prezes:
p. Hanna Janz
Zastępca:
p. Helena Rykaczewska
Sekretarz:
p. Zofia Domżalska

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
liczy obecnie 14 osób.

CELE AKCJI KATOLICKIEJ:
Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
Akcja Katolicka realizuje swój cel przez: pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej, kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym. Nadto skutecznie pomaga w drodze do świętości poprzez modlitwę, liturgię, lekturę Pisma św., sakramenty oraz zdrową pobożność maryjną.

DZIAŁALNOŚĆ AKCJI KATOLICKIEJ:
– Współpraca z innymi ruchami, stowarzyszeniami i grupami modlitewnymi działającymi w parafii.
– Wykonywanie uchwał Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickej i współpraca z nim.
– Składanie sprawozdań z działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Zarządowi Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
– Wnioskowanie do Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej o przyjęcie kandydata na członka lub wykluczenie członka z Akcji Katolickiej.

HISTORIA PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ:
Akcja Katolicka rację swojego istnienia znajduje w prawdzie o Kościele. Współpraca osób świeckich z ks. Proboszczem i kapłanami w realizowaniu misji apostolskiej należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła.
Święty Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła” wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w ich formacji. Dlatego postulował o jej odrodzenie w Polsce. Podejmując to wezwanie Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką.
W tym samym roku ówczesny proboszcz parafii, ks. prałat Stanisław Andrik, w listopadzie powołuje Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w naszym kościele.