Nowe sytuacje – zarówno w Kościele, jak i w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym – domagają się dzisiaj
ze szczególną siłą zaangażowania świeckich.
Bierność, która zawsze była postawą nie do przyjęcia,
dziś bardziej jeszcze staje się winą.
Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności.

( św. Jan Paweł II )

AKTUALNOŚCI

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej spotykają się w każdą I środę miesiąca na Mszy św. o godz. 18:00. Po Mszy św. spotkanie formacyjne w salce kościoła.

Wszystkich chętnych do pracy w Akcji Katolickiej zapraszamy na nasze spotkania, gdzie każdy może znaleźć swoje miejsce.
Akcja Katolicka to dobra szkoła zaangażowania osób świeckich w życie Kościoła i parafii.

STRUKTURA W PARAFII

Opiekun Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej:

ks. prob. Grzegorz Pszeniczny

Zarząd Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej:

Prezes:
p. Hanna Janz
Zastępca:
p. Helena Rykaczewska
Sekretarz:
p. Zofia Domżalska

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
liczy obecnie 14 osób.

CELE AKCJI KATOLICKIEJ:
Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
Akcja Katolicka realizuje swój cel przez: pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej, kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym. Nadto skutecznie pomaga w drodze do świętości poprzez modlitwę, liturgię, lekturę Pisma św., sakramenty oraz zdrową pobożność maryjną.

DZIAŁALNOŚĆ AKCJI KATOLICKIEJ:
– Współpraca z innymi ruchami, stowarzyszeniami i grupami modlitewnymi działającymi w parafii.
– Wykonywanie uchwał Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickej i współpraca z nim.
– Składanie sprawozdań z działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Zarządowi Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
– Wnioskowanie do Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej o przyjęcie kandydata na członka lub wykluczenie członka z Akcji Katolickiej.

HISTORIA PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ:
Akcja Katolicka rację swojego istnienia znajduje w prawdzie o Kościele. Współpraca osób świeckich z ks. Proboszczem i kapłanami w realizowaniu misji apostolskiej należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła.
Święty Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła” wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w ich formacji. Dlatego postulował o jej odrodzenie w Polsce. Podejmując to wezwanie Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką.
W tym samym roku ówczesny proboszcz parafii, ks. prałat Stanisław Andrik, w listopadzie powołuje Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w naszym kościele.