DUSZPASTERZE PARAFII

Ksiądz proboszcz:

ks. kanonik Grzegorz Pszeniczny

 • wicedziekan dekanatu grudziądzkiego II
 • duszpasterstwo w parafii:
  • Akcja Katolicka
  • Apostolat „Margaretka”
  • Chór „Dzwon”
  • Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
  • Parafialny Klub Seniora im. św. Jana Pawła II
  • Rada Duszpasterska
  • Rada Ekonomiczna

Organiści w parafii:

p. Artur Osiński
/ telefon do kontaktu: 530 421 336 /

p. Janusz Klimek

Oprawa muzyczna uroczystości
religijnych /chrzty, wesela, pogrzeby/:

p. Hanna Kwiatkowska – Huk
/ telefon do kontaktu: 723 176 582 /

Księża wikariusze:

ks. Mateusz Archita

 • duszpasterstwo w parafii:
  • Liturgiczna Służba Ołtarza
  • wspólnota młodzieżowa „Ichtys”
  • przygotowanie młodzieży do sakramentu Bierzmowania

ks. Grzegorz Koczot

 • duszpasterstwo w parafii:
  • Grupa Modlitwy św. O. Pio
  • przygotowanie dzieci do sakramentu I Komunii Świętej
  • schola dziecięca

Zakrystianin:

p. Paweł Kamiński
s. Zofia / s. Zmartwychwstanka /

ks. Mateusz Wróblewski

 • duszpasterstwo w parafii:
  • Wspólnota Żywego Różańca
  • dekoracja wnętrza, świąteczne wystroje kościoła

Ponadto:

ks. kanonik Mirosław Mróz

 • profesor Katedry Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu
 • duszpasterstwo w parafii:
  • Krąg Biblijny