Rok 2020 Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Zapraszamy wszystkich Parafian do obejrzenia cyklu filmowego pt.: „WYSZYŃSKI – HISTORIA”:

Odcinek 1: Zuzela
We wsi Zuzela, która leży na pograniczu Mazowsza i Podlasia, 3 sierpnia 1901 roku przyszedł na świat Stefan Wyszyński, późniejszy prymas Polski. Odcinek opowiada o jego dziecięcych latach.

ODCINEK 1: ZUZELA

Odcinek 2: Andrzejewo i Włocławek
Odcinek ukazuje jak kształtowało się, rozwijało i dochodziło do świadomości powołanie kapłańskie młodego Stefana Wyszyńskiego.

ODCINEK 2: ANDRZEJEWO I WŁOCŁAWEK

Odcinek 3: Kozłówka i Żułów
Odcinek dotyczy pobytu ks. Wyszyńskiego w Kozłówce i Żułowie, gdzie pełnił posługę kapłańską nad grupą sióstr i niewidomych dzieci.

ODCINEK 3: KOZŁÓWKA I ŻUŁÓW

Odcinek 4: Zakopane i Laski
Odcinek poświęcony pobytowi ks. Wyszyńskiego w Laskach pod Warszawą, gdzie był kapelanem Zakładu dla Niewidomych. Prowadził także wykłady społeczne dla inteligencji jak i działalność konspiracyjną.

ODCINEK 4: ZAKOPANE I LASKI

Odcinek 5: Rywałd
Rywałd – pierwsze miejsce internowania ks. kard. Wyszyńskiego. Prymas przebywał tam od 26 września do 12 października 1953 roku.

ODCINEK 5: RYWAŁD

Odcinek 6: Stoczek
Stoczek – drugie miejsce internowania Prymasa (12 października 1953 – 6 października 1954).

ODCINEK 6: STOCZEK

Odcinek 7: Prudnik
Prudnik – trzecie miejsce internowania Prymasa (6 października 1954 – 26 października 1955).

ODCINEK 7: PRUDNIK

Odcinek 8: Komańcza
Komańcza – czwarte i ostatnie miejsce internowania Prymasa (27 października 1955 – 28 października 1956).

ODCINEK 8: KOMAŃCZA

Odcinek 9: Jasna Góra i Milenium

ODCINEK 9: JASNA GÓRA I MILENIUM

Odcinek 10: Lublin, Warszawa, Gniezno

ODCINEK 10: LUBLIN, WARSZAWA, GNIEZNO

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego:

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego.
Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu.
Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen.