PODSUMOWANIE ROKU 2020:

SAKRAMENTY ŚWIĘTE:
Sakrament chrztu świętego:
* w 2019 roku  – 121,
* w 2020 roku – 74, czyli mniej o 47.

Sakrament małżeństwa:
* w 2019 roku – 39,
* w 2020 roku – 10, czyli mniej o 29.

Sakrament I Komunii świętej:
* w 2019 roku – przyjętych 83 dzieci,
* w 2020 roku – przyjętych 86 dzieci, czyli o 3 więcej.

Ponadto pogrzeby:
* w 2019 roku – 230,
* w 2020 roku – 235, czyli o 5 więcej.

SPRAWY DUCHOWE:
– przywróciliśmy do istnienia nasz parafialny chór „Dzwon”,
– odrodził się muzyczny zespół „D-dur” oraz zespół młodzieżowy, 
– „w bólach co prawda”, ale organizuje się męska Róża Różańcowa,
– odrodziło się Kółko Biblijne.

SPRAWY MATERIALNE:
W kościele:
– wykonano kapitalny remont łazienki od ul. Bydgoskiej,
– zamontowano poręcze przy zejściu z bocznych naw,
– obito miękką tkaniną ławki w nawach bocznych kościoła,
– wykonano nowe oświetlenie prezbiterium i podświetlenie Krzyża,
– zainstalowano nowe mikrofony na ołtarzu i ambonie,
– zakupiono 2 mikrofony i statywy dla zespołów muzycznych,
– zamontowano 2 stojaki dla rowerów przy wejściu od ul. Chełmińskiej,
– zakupiono przemysłowy odkurzacz i myjkę ciśnieniową.
W plebani:
– wyremontowano 2 pokoje i łazienkę na I piętrze,
– zakupiono nową lodówkę, pralkę i zmywarkę.

SPRAWY FINANSOWE:
* Kolędę w roku 2021 przyjęło 620 rodzin. Podczas kolęd dla parafii na ogrzewanie zebraliśmy 30 tys. zł. Bóg zapłać za dar serca.
* Na parafialnym koncie mamy razem 33500 zł.
* Parafia ma na dzień dzisiejszy zaległości w opłatach kurialnych 10600 zł. Będziemy to regulować po zrobieniu ogrzewania.

Bóg zapłać za wszelkie ofiary duchowe i materialne, które pozwalają na w miarę możliwości normalne – jak na ten czas pandemii – funkcjonowanie. W planach dalszy remont plebanii i salki pod zakrystią.

Panu Bogu i wszystkim ludziom dobrej woli niech będą dzięki za wszelki dobro, które się dokonało w 2020 roku. Amen!