W niedzielę 31 stycznia na Mszy św. o godz. 12.15 ks. Sławomir Marcinkowski odprawił swoją ostatnią dziękczynną Mszę św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu, gdzie był wikariuszem przez 2 lata i 5 miesięcy.

Ks. Sławomir Marcinkowski

Niespodziewanie dla wszystkich Parafian ks. biskup Wiesław Śmigiel powołał z dniem 1 lutego 2021 roku ks. Sławomira Marcinkowskiego do pracy duszpasterskiej w parafii pw. Świętych Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie.
Podczas sumy parafialnej nastąpiło pełne wzruszeń i kwiatów pożegnanie Kapłana, którego wszyscy zapamiętają jako kaznodzieję, głoszącego homilie pełne patriotyzmu oraz miłości do Boga i ludzi.
Pani Hanna Janz w imieniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Akcji Katolickiej podziękowała odchodzącemu Kapłanowi za wielkie dobro, które pozostawił w naszej parafii. Były także podziękowania od Wspólnoty Żywego Różańca, służby liturgicznej i oczywiście od Grupy Modlitwy Ojca Pio, której ksiądz Sławomir był duchowym opiekunem.
Ks. proboszcz Grzegorz Pszeniczny na zakończenie podziękował ponadto w sposób szczególny za opiekę duchową nad chorymi oraz nad dziećmi pierwszokomunijnymi.
Ks. Sławomir Marcinkowski podziękował za wzruszające pożegnanie, obiecując codzienną modlitwę za naszą parafię w godzinie Apelu Jasnogórskiego.

Bóg zapłać za tą kapłańską i braterską postawę w naszej parafii, księże Sławomirze!

Zdjęcia z niedzielnej Mszy św. dziękczynnej dostępne dzięki uprzejmości p. Gerarda Szukay’a: