„Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba,
by wywyższono Syna Człowieczego,
aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne” (J 3, 14).

Wywyższono Syna Człowieczego na Drzewie Krzyża. Ale nie było to dla Niego hańbą. Chrystus zwyciężył, a wykonało się to na Krzyżu!

Szatan został pokonany i od tej pory z Krzyża płynie dla Huberta, dla ciebie i dla mnie absolutna wolność, która jest owocem bezwarunkowej miłości Boga względem każdego człowieka.

Krzyż to miłość, wolność, zwycięstwo. Warto o tym pamiętać, warto to sobie przypominać. Chcemy wspólnie wpatrywać się w krzyż i w jego historię, w którą wpisana jest tak naprawdę historia każdego z nas.

Czy pozwolisz Bogu sprawić, abyś i ty w Jego krzyżu miał udział? Czy przyjmiesz zaproszenie do wolności, ku której wyswobodził nas na krzyżu Jezus Chrystus? / ks. Mateusz Archita /

O tej miłości i wolności przypomnieliśmy sobie w dniu 13 września 2022 roku w czasie czuwania modlitewnego poprzedzającego uroczystość odpustową Podwyższenia Krzyża Świętego w naszej parafii.
O godzinie 18.00 odbyła się Msza Święta, a bezpośrednio po niej nastąpiło czuwanie przygotowane przez naszą Wspólnotę Młodzieżową „Sursum Corda” wraz z 11. Grudziądzką Wielopoziomową Drużyną Harcerską „Everest” pod kierunkiem ks. Mateusza Archity.
Zgromadzeni zobaczyli historię młodego człowieka Huberta, który miał sen. Zło przejęło władzę nad młodym człowiekiem, ale to ostatecznie Jezus zwyciężył na Krzyżu. Hubert dzięki Bożej miłości odzyskał wolność.
W czasie czuwania była możliwość uczczenia relikwii Krzyża Świętego, a na zakończenie duchowego przygotowania do odpustu parafialnego uczestnicy adorowali Najświętszy Sakrament.

„Każdy ma swój krzyż: jeden mniejszy, drugi większy. Ale tak naprawdę ich nie da się porównać.
Każdy krzyż jest skrojony na miarę. Ten mój krzyż tylko ja jestem w stanie dźwignąć.
Bo tylko do dźwigania mojego krzyża, Ty Panie, dałeś mi siły.
Nawet jak krzyże innych ludzi wydają mi się lżejsze, to przecież one nie są moje.
One są tylko tych, którzy je dźwigają”.
/ ks. Mateusz Archita /

Poniżej krótka fotorelacja z modlitewnego czuwania dostępna dzięki uprzejmości p. Małgorzaty Borkowskiej: