Warto mieć swojego patrona! Każda diecezja, każdy „lokalny Kościół” posiada błogosławionych i świętych „z podwórka”.

Podobnie i w naszej diecezji mamy błogosławionych, którzy przykładem swojego życia torowali sobie drogę ku chrześcijańskiej doskonałości, jaką jest świętość. ?

„Przez Krzyż cierpień i życia szarego z Chrystusem do chwały zmartwychwstania”. To słowa, które na swoim obrazku prymicyjnym zawarł błogosławiony ks. phm. Stefan Wincenty Frelichowski. Słowa, które w pełni spełniły się w Jego życiu.

Postać ks. Wicka ciągle jest jeszcze mało znana. Również w naszej diecezji, a przecież to „nasz święty”. Warto przyjrzeć się tej postaci, warto przyjrzeć się nieco bardziej świadectwu życia, które zostawił po sobie WICEK. ? Może to właśnie On stanie się dla Mnie i Ciebie przykładem na drodze ku chrześcijańskiej doskonałości?

Już dziś ZAPRASZAMY WAS na wieczorne czuwanie PRZEZ KRZYŻ CODZIENNOŚCI DO ŚWIĘTOŚCIz błogosławionym naszej diecezji – z ks. Stefanem Wincentym Frelichowskim, z młodym człowiekiem pełnym pięknych pragnień i marzeń, z harcerzem, wreszcie z kapłanem, w sercu którego był BÓG I DRUGI CZŁOWIEK, które odbędzie się w piątek 18 lutego 2022 r.

Rozpocznie się ono bezpośrednio po zakończonej Mszy Świętej wieczornej o godzinie 18, która jako ŹRÓDŁO I SZCZYT chrześcijańskiego życia, bezpośrednio wprowadzi nas w klimat duchowego spotkania. 

Wicek, jeżeli tylko zostanie poznany, porywa młodych pięknem swojej młodzieńczej miłości i wierności Panu Bogu! Czy zechcemy Go poznać? 

Nasza wspólna modlitwa będzie kolejnym spotkaniem z serii GSMK – GRUDZIĄDZKICH SPOTKAŃ MŁODZIEŻY KATOLICKIEJ, na które serdecznie zapraszamy młodzież, ale równie serdecznie dorosłych, starszych i dzieci!