Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego zaprasza w dniu 23 kwietnia 2022 r. na pielgrzymkę do Chełmna. Będzie ona miała formę wyjazdu studyjnego pod hasłem „Chełmińska Pieśń nad Pieśniami” w ramach prowadzonych przez ks. prof. Mirosława Mroza spotkań Kręgu Biblijnego.
Klasztor Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Chełmnie

„Chełmińska Pieśń nad Pieśniami” to malowany fryz dekorujący emporę dawnego kościoła cysterek w Chełmnie (dzisiaj klasztor Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo). Cykl malowideł (44 sceny) stanowi jeden z niewielu zachowanych w Europie przykładów ikonografii (XIV w.) tak rzadkiego tematu, jakim jest miłość oblubieńcza, dzieje oblubienicy i oblubieńca, relacjonowane w oparciu o biblijny tekst Pieśni nad Pieśniami.

Przy tym malowidle chcemy lepiej poznać jedną z najważniejszych ksiąg Starego Testamentu. Tu także chcemy pomodlić się chóralną liturgią godzin (modlitwa południowa).

Kontekst programu ideowego chełmińskiego fryzu „Pieśni nad Pieśniami” łączy integralnie dzieje miłości oblubieńczej z cyklem pasyjnym. Będzie to okazja do zgłębienia duchowości Ksieni chełmińskiej Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej OSB, której doczesne szczątki spoczywają w podziemiach kościoła (akta jej procesu beatyfikacyjnego prowadzonego przez naszą diecezję toruńską zostały już przekazane do odpowiednich dykasterii rzymskich).

Ważnym momentem pielgrzymki do Chełmna będzie także nawiedzenie fary chełmińskiej z jej cudownym wizerunkiem Matki Bożej Bolesnej, gdzie chcemy modlić się o pokój na świecie.

PROGRAM PIELGRZYMKI:
08:45Wyjazd do Chełmna z placu kościelnego (wspólny autobus).
10:00 – Wyjaśnienie i kontemplacja cyklu biblijnego „Chełmińskiej Pieśni nad Pieśniami”, modlitwa chórowa liturgią godzin – modlitwa południowa – przygotowane teksty psalmów na uroczystość św. Wojciecha męczennika, patrona Polski.
11:30 – Zwiedzanie muzeum klasztornego.
12:00 – Anioł Pański przy doczesnych szczątkach Ksieni chełmińskiej, Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej OSB.
13:00 – Wspólna kawa.
15:00 – Nawiedzenie fary chełmińskiej z jej cudownym wizerunkiem Matki Bożej Bolesnej, odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji pokoju na świecie.
16:30 – Powrót do Grudziądza z parkingu autobusowego.

Informacje i zgłoszenia: p. Ania – koordynatorka wyjazdu – tel. 796 843 300.