Informujemy wszystkich Parafian, że na prośbę Księdza Biskupa z dniem 31 stycznia 2021 r. kończy posługę w naszej parafii ks. Sławomir Marcinkowski.
Z dniem 1 lutego 2021 r. ks. Sławomir został mianowany wikariuszem parafii pw. Świętych Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie.

Z całego serca dziękujemy ks. Sławomirowi za 2,5 letnią posługę w naszej parafii, szczególnie za sprawowanie duchowej opieki nad Wspólnotą Ojca Pio oraz przygotowywanie dzieci do przyjęcia sakramentu I Komunii Świętej.

Na długo w pamięci pozostanie nam postawa ogromnego rozmodlenia kapłana oraz poszanowania wagi i godności Sakramentu Eucharystii, którą zawsze z dużą starannością sprawował w naszej wspólnocie parafialnej.

Dziękujemy także za głoszenie Słowa Bożego, a szczególnie za bardzo przemyślane i odważne kazania i homilie, które często głęboko zapadały w naszym sercu nieraz budząc niepokoje i rozterki duchowe.

Nie sposób zapomnieć także pracy w redakcji „Biuletynu Parafialnego”, gdzie troszczył się przede wszystkim o nasze wychowanie patriotyczne.

Także współbracia w kapłaństwie z naszej parafii kierują szczere wyrazy wdzięczności za codzienną postawę oraz zawsze bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w codzienne sprawy duszpasterskie.

Bóg zapłać za tą kapłańską i braterską postawę w naszej parafii, księże Sławomirze!

Prośmy Pana Boga o Boże błogosławieństwo, a grudziądzką Matkę Bożą Łaskawą i lubawską Matkę Bożą Lipską o zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata kapłańskiej posługi w naszej diecezji.

Szczęść Boże, księże Sławomirze!

Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 lutego 2021 r. rezydentem naszej parafii został mianowany ks. Czesław Jerzy Wojciechowski.

Do tej pory ks. Czesław był misjonarzem w Czadzie, Chinach, Hongkongu i na Kubie oraz proboszczem w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Sumowie, ale ze względów zdrowotnych musiał poprosić Księdza Biskupa o urlop.

Księdza Czesława witamy bardzo serdecznie i gorąco w naszej wspólnocie parafialnej Podwyższenia Świętego Krzyża oraz życzymy wszelkiego dobra oraz Bożego błogosławieństwa na czas posługi duszpasterskiej w naszej parafii.

Niech Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały wyprasza dla księdza dobre zdrowie i dużo łask w nowym miejscu, które na kapłańskiej drodze powołania postawił Pan Bóg.